Algemeen/multidisciplinair

Openingslezing Groningen 2018 - Wat is er toch met die jeugd van tegenwoordig?

- Openingslezing - vrij

Veel grootouders fronsen hun wenkbrauwen als ze kijken naar het leven, de opvoeding en de scholing van de kinderen van hun kinderen.  
Hoe gaat het met het gebruik van die Ipad, spelen ze nog wel genoeg buiten,  kunnen kinderen van nu zich echt niet concentreren en waarom al die 'bijzondere' kinderen in de klas. Zijn er eigenlijk nog wel kinderen zonder een vorm van autisme of ADHD?

De impact van natuurwetenschappen en technologie op de maatschappij (IV) - Futurologie - ontwikkelingen en toekomst van de Gezondheidszorg (1)

Smit Sibinga, prof. dr. C. Th, Broekers, ir. M. - 5 colleges met steeds 2 sprekers - € 155,00

Ontwikkelingen van natuurwetenschappelijke en technologische aard doen zich in een duizelingwekkend tempo voor. In toenemende mate wordt synergie tussen verschillende wetenschapsdisciplines nagestreefd teneinde de impact van de afzonderlijke ontwikkelingen te bundelen en in een vele malen meer efficiënt en effectief nuttig effect te doen resulteren. Dat doet zich onder meer voor in de Gezondheidszorg.

Grenzkontakte - Een cursus voor Nederlanders en Duitsers

Brokmann-Nooren, dr. Christiane, Berkum, drs. Anja van - Vijf verschillende dagen (10 colleges) in Oldenburg, Groningen en Leer - € 135,00

In het kader van de samenwerking tussen de Rijksuniversiteit Groningen en de Carl von Ossietzky Universität Oldenburg worden al meer dan twintig jaar activiteiten voor senioren aan beide universiteiten georganiseerd. In 1988 brachten 'Gasthörende' aan de universiteitvan Oldenburg voor het eerst een bezoek aan de Seniorenacademie Groningen. Er volgden meer ontmoetingsdagen, en vervolgens seminars en excursies. Vanaf 2000 is er zelfs een gemeenschappelijke cursus, Grenzkontakte.