Algemeen/multidisciplinair

Openingslezing Leeuwarden 2018 - Het belang van 'Leeuwarden-Fryslân 2018' voor Fryslân en Noord-Nederland

Brok, drs. Arno A. M., Commissaris van de Koning in Fryslân - Lezing - vrij

Wat heeft LF2018 tot nu toe opgeleverd? Wat gaat dit de komende jaren nog meer betekenen voor het noorden: cultureel en economisch? Het jaar van "Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad van Europa 2018" bruist nog volop, maar eind september kunnen wij wel beginnen met het opmaken van een voorlopige balans. De grote tentoonstellingen 'Mata Hari' en 'Escher' waren wereldtoppers in aandacht en bezoekersaantallen. De verscheidenheid aan plaatselijke projecten in de zomer hebben vele noorderlingen, buitenlanders en 'Hollanders' naar Leeuwarden en Fryslân gebracht. Samen met de Friezen hebben zij het 'mienskips'-gevoel beleefd en gevoed. LF2018 heeft grote impact op economie en mobiliteit, duurzaamheid en het bewustzijn van culturele diversiteit en taalverscheidenheid. De successen en leermomenten van LF2018 worden benut voor de ontwikkeling van de Agenda 'Fryslân 2028'.