Cursussen najaar 2018

U kunt zich via deze website inschrijven voor de najaarscursussen 2018 van de Senioren Academie. Er worden cursussen gegeven in Groningen, Friesland en Drenthe. 

De cursussen in Groningen en Friesland worden gegeven in Groningen stad en in Leeuwarden. In Drenthe worden er cursussen gegeven in Assen en in Emmen.

Informatie over de docenten vindt u onder het kopje 'docenten' in het menu links op deze site.

Errata
In de HOVO Studiegids voor dit najaar is helaas een fout geslopen. De afbeelding bij de Friese cursus 18NF08 ‘Makke yn Fryslân’  betreft niet een werk van Jochem Hamstra, maar een afbeelding van een schilderij van Ids Wiersma, ‘Ids junior met dotterbloemen’, collectie Museum Dr88888.  

Wijzing data
De cursus 18NG09, Prehistorische Culturen, begint niet op 6, maar op 13 november en duurt daarom tot 18 december 2018.