Ik wil graag een cursus volgen, maar ben jonger dan 50 jaar. Kan ik toch deelnemen?

De leeftijd van 50 jaar is inderdaad het uitgangspunt voor deelname aan onze cursussen. Als u jonger bent dan 50 jaar en wilt deelnemen aan een cursus, dan is dit meestal wel mogelijk. 50-Plussers hebben echter voorrang bij inschrijving.


Wat is het niveau van de cursussen en worden er toelatingseisen gesteld?

Er worden geen formele eisen aan de vooropleiding gesteld. De Senioren Academie gaat ervan uit dat u door werk- en levenservaring zelf kunt beoordelen of de cursus zult kunnen volgen. 
Het niveau van de cursussen ligt bij de meeste cursussen op beginnend universitair onderwijs.


Zijn de zalen toegankelijk voor mensen die slecht ter been zijn?

Bij de meeste locaties zijn de zalen goed bereikbaar.
Als u gebruik maakt van een rolstoel, dan raden we u aan, voorafgaand aan de cursus, contact op te nemen met het secretariaat van de Senioren Academie. Met specifieke vragen over de locaties kunt u ook terecht bij het secretariaat van de Senioren Academie.


Ik wil graag iemand meenemen naar een lezing of cursus die geen lid is van de Senioren Academie. Kan dit?

Iedereen kan deelnemen aan een cursus van de Senioren Academie of zich inschrijven voor een lezing. Dit kan met het inschrijfformulier uit de studiegids of via de website.  
Het is echter niet mogelijk in te schrijven voor één of enkele colleges die deel uitmaken van een langere cursus.

Van een betaald lidmaatschap van de Senioren Academie is geen sprake. Cursisten ontvangen tot twee jaar na de laatste inschrijving gratis de studiegids.

Waar vinden de cursussen plaats?

De exacte locaties zijn nog niet bekend bij het verschijnen van het cursusprogramma. Deze informatie onvangt de cursist uiterlijk één week voor aanvang van de cursus. 

In de stad Groningen wordt onder meer gebruik gemaakt van collegezalen van de Rijksuniversiteit. Alle locaties bevinden zich in het centrum van de stad en zijn gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer.
De meeste colleges in Drenthe en Friesland vinden plaats in de Stenden Hogeschool in Emmen en Leeuwarden.
Meer informatie vindt u onder Locaties.


Wanneer verschijnt het nieuwe cursusprogramma?

Per cursusjaar worden er drie nieuwe programma's aangeboden:
Cursusaanbod zomer: ca half maart; start cursussen vanaf half mei
Cursusaanbod najaar: ca half juni; start cursussen vanaf half september
Cursusaanbod winter: begin december; start vanaf half januari