10 juli 2018

Openingslezingen

Het nieuwe studiejaar wordt in Groningen en Leeuwarden geopend met een lezing. 

In Groningen zal RUG psycholoog dr. Laura Batstra spreken over 'Wat is er toch met die jeugd van tegenwoordig?'. De lezing vindt plaats op vrijdag 14 september 2018, aanvang 15.00 uur. Voor meer informatie klikt u hier.

In Leeuwarden spreekt drs. Arno A.M. Brok, Commissaris van de Koning in Fryslân over 'Het belang van 'Leeuwarden-Fryslân 2018' voor Fryslân en Noord-Nederland. Deze lezing vindt plaats op donderdag 27 september 2018, aanvang 14.00 uur. Voor meer informatie klikt u hier.

In Leeuwarden is het aantal plaatsen beperkt. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar.

Gezien de grote belangstelling is inschrijving noodzakelijk. Na inschrijving ontvangt u een ontvangstbewijs. Dit is tevens uw bewijs van toegang.

Afscheid Monique Medema

In september 2016 is Monique Medema door de Stenden Hogeschool voor twee jaar gedetacheerd bij de Senioren Academie. Haar opdracht was om de Senioren Academie meer bekendheid te geven in Friesland en om te kijken of er meer docenten uit Friesland bij het onderwijs van de Senioren Academie betrokken konden worden.

Monique heeft hiermee in de afgelopen twee jaar een grote bijdrage geleverd aan het HOVO-onderwijs in Friesland en zij was ook in andere opzichten een verrijking voor de organisatie, met nieuwe ideeën en invalshoeken.

in september 2018 komt er een einde aan de detachtering van Monique, zij gaat weer volledig aan het werk gaan bij de Hogeschool en zal ook daar aan een nieuwe klus beginnen.

De Senioren Academie is Monique Medema dankbaar voor haar grote inzet, inspirerende bijdrage en het vele werk dat zij heeft verzet in de afgelopen tijd. De door haar in gang gezette ontwikkelingen zullen wij zeker voortzetten in de komende jaren.

Jacqueline Kampman,
directeur Senioren Academie

AVG

In onze vorige nieuwsbrief hebben wij u geïnformeerd over de nieuwe privacywetgeving AVG.

Indien u voortaan geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u ons dat laten weten door een mail te sturen naar hovo@rug.nl. 
Wilt u volledig uitgeschreven worden, en wilt u dus ook geen studiegids meer ontvangen, dan kunt u ook hiervoor mailen naar hovo@rug.nl. Geeft u daarbij aan dat u volledig uitgeschreven wilt worden. Bij uitschrijving worden al uw persoonlijke gegevens uit ons adressenbestand verwijderd.

Sinds de invoering van AVG mogen wij geen deelnemerslijsten meer meesturen met het cursusmateriaal.

Kortingsregeling

Graag willen wij u attenderen op de mogelijkheid van onze kortingsregeling.

De Senioren Academie geeft, indien nodig, korting op het cursusgeld van één cursus per programma. Er is geen korting mogelijk op het cursusmateriaal. Bij een bruto gezinsinkomen lager dan € 19.000,-- per jaar is een korting mogelijk van 40% op de in de studiegids genoemde cursusprijs. Voor de manier van aanvragen wijzen wij u graag naar onze Inschrijfprocedure en algemene voorwaarden in de studiegids.

Stand van zaken zomercursussen

Dinsdag 12 juni vond de zomercursus 'De Friese Elfkerkentocht. Bezoek aan een paar van de mooiste Fryske Tsjerken' plaats.

Docente Saskia van Lier sprak bevlogen over de kerken in Marsum, Huizum, Hegebeintum en Aldtsjerk.

Het grootste gedeelte van de zomercursussen is inmiddels afgerond of start zeer binnenkort.

Bij de volgende cursussen is nog een beperkt aantal plaatsen beschikbaar

18ZF05 Het Koninklijke Berlijn. Stad onder de Hohenzollern

en

18ZG19 Van ik naar wij. De psychologie van de sociale mens.

Cursussen die vol zijn in het najaar

De inschrijvingen voor onze najaarscursussen stromen binnen.

Inmiddels zijn de volgende cursussen volgeboekt:

18NF08 Makke in Fryslân/Made in Friesland. Een overzicht van de schilderkunst in Friesland van 1900 tot nu.
18NF17 Gedichten schrijven. Wat is poëzie en hoe schrijf ik het.
18NG02 Grenzkontakte. Een cursus voor Nederlanders en Duitsers.
18NG14 Grote denkers over de wijsgerige godsvraag.
18NG18 De kunstenaarskolonie, broedplaats van verbeelding.
18NG34 Korte verhalen schrijven. Perspectief en plot.
18NG35 Autobiografisch schrijven. Van herinneringen naar een goed leesbaar verhaal.

Indien een cursus volgeboekt is, wordt de cursucode van het rolmenu verwijderd op onze website.

Voor een aantal cursussen is nog maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar!

Openingstijden tijdens de zomer

Vrijdag gesloten
Van vrijdag 5 mei tot en met vrijdag 25 augustus is het secretariaat op vrijdag gesloten.

Zomersluiting
Vanaf maandag 2 juli tot en met vrijdag 17 augustus is het secretariaat van de Senioren Academie beperkt geopend: van maandag tot en met woensdag tussen 10 en 12 uur. Inschrijving voor de cursussen (via internet of per post) is in deze periode gewoon mogelijk.