23 april 2018

Zomercursussen

Binnenkort gaan de eerste zomercursussen weer van start en de inschrijvingen stromen nog steeds binnen voor ons zomerprogramma.

De volgende cursussen zijn volgeboekt:

18ZG15 Art Nouveau in Groningen. Laat u verrassen door mooi en zomers Groningen

18ZG17 De Ploeg en het Groninger landschap 

Inschrijven voor deze cursussen is niet meer mogelijk.

N.B. indien inschrijven niet meer mogelijk is, wordt de cursuscode verwijderd uit het rolmenu van het inschrijfformulier op de website.

Bij de overige cursussen is op dit moment nog plaats, maar bij een aantal cursussen is het maximum bijna bereikt.   

Onze najaarsgids verschijnt, naar verwachting, rond 8 juni.

Afsluitingsborrel cursus Latijn voor gevorderden

Al sinds 2005 geeft docente Gerry Mulder cursus Latijn voor gevorderden. Inmiddels heeft zij een vaste groep cursisten die deze cursus volgen.

De cursus werd ook dit jaar weer, volgens traditie, afgesloten met een gezellige borrel.

De nieuwe privacy-wetgeving. Wat betekent dit voor HOVO Noord Nederland?

In mei 2018 wordt de AVG, de 'Algemene Verordening Gegevensbescherming' in Nederland van toepassing. Deze Europese wetgeving is de opvolger van de Nederlandse wet bescherming persoonsgegevens. Met deze wetgeving worden de rechten en plichten van de verwerker van de gegevens van personen vastgelegd.

Ook op onze Stichting is deze wet van toepassing. Wij gaan altijd al heel zorgvuldig met uw gegevens om. Deze zijn alleen toegankelijk voor onze medewerkers en worden alleen gebruikt voor de cursusadministratie en voor verzending van de cursusgids en/of de Nieuwsbrief.

Toch zullen er ook door ons aanpassingen moeten worden gedaan. De voor u merkbare verandering betreft de deelnemerslijst die we altijd (tegelijk met uw overige cursusinformatie) aan u toestuurden. Dit is als gevolg van de AVG-eisen niet meer mogelijk. Met ingang van de cursussen uit het zomerprogramma ontvangt u daarom geen deelnemerslijst meer. Ook de docent zal deze lijst niet meer kunnen krijgen. Natuurlijk is het, als u dat wilt, altijd mogelijk om tijdens het eerste college zelf een deelnemerslijst samen te stellen.

Terugblik Assen

Het afgelopen winterseizoen is gestart met een groot aantal cursussen in Assen.

Hierbij werden twee nieuwe locaties in gebruik genomen, Het Drents Archief en de Jozefkerk.

De reacties op de verschuiving naar de locatie in Assen zijn overwegend positief.

Ook komend najaar zullen wij het merendeel van de cursussen in Drenthe weer aanbieden in Assen.

Website docent Jan van den Broek (Groninger Archieven)

Docent Jan van den Broek (Groninger Archieven) verzorgt al vele jaren cursussen voor de Senioren Academie.

Sinds enige tijd heeft hij ook een eigen website waarop zijn productie van de afgelopen jaren wordt gepresenteerd. Deze stukken worden niet op papier gepubliceerd, maar kunnen een zinvolle bijdrage leveren aan de kennis van de geschiedenis van Stad en Lande, en in het bijzonder aan die van de ontwikkelingsgeschiedenis van het landschap.

De eigen website van Jan van den Broek is www.vanlauwerstoteems.nl.

De stukken van zijn hand zijn ook te vinden in de bibliotheek van de Groninger Archieven. Op de website van de Groninger Archieven staan sinds kort ook blogpagina's waarop naar de desbetreffende bibliotheeknummers wordt verwezen. 

Oproep voor cursisten

Volgt u al 25 jaar of langer cursussen bij de Senioren Academie en wilt u hier iets over vertellen?
Dan zijn wij op zoek naar u!

Bij voldoende belangsteling zal in augustus/september een gezellige bijeenkomst worden georganiseerd, waar u uw wetenswaardigheden kunt vertellen.

U kunt zich hiervoor aanmelden vóór 25 mei 2018, via hovo@rug.nl

Het verslag van de bijeenkomst zal in de Nieuwsbrief van het najaar verschijnen.

Sluitingen

Op vrijdag gesloten
Van vrijdag 5 mei t/m vrijdag 25 augustus 2018 is het secretariaat op vrijdag gesloten.

Zomersluiting
Vanaf maandag 2 juli tot vrijdag 17 augustus 2018 is het secretariaat van de Senioren Academie beperkt geopend: van maandag tot en met woensdag tussen 10.00 en 12.00 uur. Inschrijving voor de cursussen (via internet of per post) is in deze periode gewoon mogelijk.

Wilt u deze nieuwsbrief voortaan niet meer ontvangen? Dan kunt u zich afmelden op het volgende emailadres: hovo@rug.nl.