11 december 2017

Voorjaarslezing Fryslân 2018

DEZE VOORJAARSLEZING IN FRYSLÂN STAAT NIET IN DE STUDIEGIDS VERMELD!

Op vrijdag 23 maart 2018 verzorgt filosoof Arnold Ziegelaar een inleiding over zijn boek 'Oorspronkelijk bewustzijn. Een kritiek van neuromane rede'.
Wat is bewustzijn eigenlijk? Hoe hangt het samen met ruimte en tijd?
Op welke wijze kunnen hersenen bewustzijn of ziel voortbrengen?

Of kunnen ze onafhankelijk van de hersenen bestaan?

Voor meer informatie en inschrijving kunt u hier klikken.

Geschiedenis van de archeologie, prehistorie en geologie, cursus 18WD02 uitgelicht.....

In Assen wordt in dit winterprogramma de cursus 'Wetenschappen die het Antropoceen definiëren. Geschiedenis van de archeologie, prehistorie en geologie' aangeboden (cursuscode 18WD02).

Het Joods-Christelijke wereldbeeld en geschiedenis werden in de Verlichting bijgesteld met nieuwe kosmologieën, geogonieën, (pre)historische geschiedschrijving en archeologie. Door beter begrip van het gebruik van de aarde door de mens door de (voor)geschiedenis is er voldoende reden om het begrip Antropoceen te introduceren en te gebruiken.

Voor een uitgebreidere beschrijving en eventuele inschrijving kunt u hier klikken.

Data van de cursus: maandag 29 januari t/m maandag 26 februari 2018.

De cursus begint een week later dan in de studiegids staat vermeld en loopt 1 week langer door.

Overige cursussen in Drenthe

Bij de meeste cursussen in Drenthe is nog plaats, bij een aantal groepen is nog een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

Cursus 18WD11, 'De kunstenaarskolonie, broedplaats van verbeelding' is inmiddels vol.

Met de verhuizing naar Assen als locatie, hopen wij ook meer cursisten uit Groningen en Friesland te mogen begroeten in Drenthe!

Errata op de website

Checkt u voordat u inschrijft altijd onze website; hier worden de laatste wijzigingen vermeld.

Momenteel hebben wij de volgende errata:

- de cursusprijs voor cursus 18WF14 Autobiografisch schrijven is
€ 200,- (en niet € 250,-);

- de cursus 18WD02 Wetenschappen die het Antropoceen definiëren begint op 29 januari in plaats van
22 januari en duurt tot 26 februari in plaats van 19 februari;

- de cursus 18WG03 Hannah Ahrendt begint op 31 januari in plaats van 24 januari en duurt tot 11 april in plaats van 4 april.

Personeel en bestuur van de Senioren Academie wensen u fijne feestdagen!

Wilt u deze nieuwsbrief voortaan niet meer ontvangen? Dan kunt u zich afmelden op het volgende emailadres: hovo@rug.nl.