Natuurwetenschappen en wiskunde

Hoera!? Langer zullen we leven! - Veroudering en gezondheid vanuit humaan biologisch perspectief.

Bleumink, drs. Marianne - Vijf colleges met ruimte voor vragen en discussie - € 123,50

Veroudering is een actueel vraagstuk. In de moderne westerse samenleving is de gemiddelde levensverwachting in de afgelopen eeuw verdubbeld. Beleven wij deze extra jaren in goede gezondheid? Of komt de 'ouderdom met gebreken'? Zijn 'verouderingsziekten' zoals diabetes type II en hart- en vaatziekten inderdaad een gevolg van veroudering of zijn ze eerder gerelateerd aan de moderne leefstijl?