Geschiedenis en archeologie

Een geschiedenis van de Hanze - Van hechte stedenbond tot los netwerk van egoïsten

Brand, prof. dr. Hanno - 6 colleges met ruimte voor vragen en discussie - € 145,00

De Hanze behoort tot de middeleeuwse fenomenen die al eeuwenlang tot de verbeelding spreken. Velen zien de Hanze graag als een voorafspiegeling van het moderne Europa. Anderen roemen de ondernemingszin van haar kooplieden en steden. De beeldvorming over de Hanze nam soms mythische proporties aan, terwijl de werkelijkheid bij tijden ontluisterend was. Wat was de Hanze nu eigenlijk en wat verklaart deze tegenstellingen?

Een gebed zonder einde: 70 jaar strijd in het ‘heilig land’ - Een geschiedenis van het Palestijns-Israëlisch conflict

Kraft van Ermel, MA, Nicolaas - 10 colleges - € 232,00

Het Palestijns-Israëlisch conflict blijft voortduren en een oplossing is verre van in zicht. Het 70-jarige bestaan van de staat Israël is de aanleiding om dit conflict nader onder de loep te nemen. Juist omdat dit conflict ingewikkeld én zeer controversieel is wordt er veel zin en onzin verkocht. Na deze cursus bent u beter in staat de vaak lastige berichtgeving over het conflict beter te duiden.

Eén Europa, vele geschiedenissen - Historische portretten van landen en volkeren in Midden- en Oost-Europa

Renner, prof. dr. Hans - 10 colleges met ruimte voor vragen en discussie na afloop - € 240,00

In deze collegereeks worden landen en naties behandeld die - uitzonderingen daargelaten - tot aan de Val van de Muur in 1989 het 'andere', communistische Europa vormden. Onze belangstelling voor de volkeren 'daarginds' was traditioneel niet erg groot maar dat is nu veranderd.

Geschiedenis van Estland, Letland & Litouwen -

Hasselblatt, prof. dr. C. - 6 colleges - € 145,00

Deze drie landen zijn sinds 2004 lid van de Europese Unie en sinds 2011 (Estland), 2014 (Letland) en 2015 (Litouwen) van de eurozone. In 1918 verklaarden de landen zich onafhankelijk, zodat ze dit jaar honderd worden. Maar wat weten we eigenlijk van deze drie Baltische staten? Met een zwerftocht door de wisselvallige geschiedenis van drie van de kleinste volken van Europa krijgt u inzicht in deze boeiende Europese streek.