Filosofie

De wereld op z'n kop - Waarheid, vertrouwen en gezag in het post-truth-tijdperk

Tuuk, drs. Edward van der - 10 colleges - € 235,00

'Vertrouwen in de toekomst' luidt de titel dat het regeerakkoord in oktober 2017 meekreeg. Het lijkt een bezwering van gevoelens van onzekerheid, onveiligheid, verwarring en animositeit die het publieke debat domineren. Deze gevoelens manifesteren zich in wantrouwen jegens politiek, media, wetenschap en andere instituties die de fundamenten vormen van de moderne maatschappij.

Hannah Arendt-Totalitarisme -

Bolhuis, drs. Petra en drs. Theo Meereboer - 10 hoorcolleges met ruimte voor vragen en discussie - € 232,00

Hannah Arendt begreep dat we voor een werkelijk 'dit nooit meer' de wortels van het totalitarisme moeten leren kennen. In de huidige crisis van de democratie geeft Arendt's onderzoek naar het totalitarisme van het interbellum inzicht in het herkennen van totalitaire ontwikkelingen. In deze cursus willen we laten zien welke handvatten ze ons geeft om te begrijpen wat zich in de actualiteit afspeelt.

Homo Deus en andere ideeën over de toekomst van de mens -

Bolhuis, drs. Petra en drs. Theo Meereboer - 10 hoorcolleges met ruimte voor vragen en discussie - € 232,00

“Wij zijn als zeelieden die hun schip op open zee moeten reviseren, zonder dat we het in een droogdok kunnen demonteren en herbouwen met gebruik van zijn beste onderdelen.”
Otto 
Neurath in 'Anti-spengler' 1921

Het kwaad in de filosofie -

Jagersma, drs. Arend Klaas - 10 colleges, facultatief gevolgd door één uur werkcollege - € 232,00

Het probleem van het kwaad betreft een oeroud, hardnekkig en weerbarstig vraagstuk. In de geschiedenis van de wijsbegeerte zijn door tal van grote denkers originele, diepgravende en gezaghebbende opvattingen over de afkomst, de aard en de loopbaan van het kwaad ontwikkeld.

werkcollege bij de cursus 'Het kwaad in de filosofie'. -

Jagersma, drs. Arend Klaas - 9 werkcolleges van een uur - € 55,00

Voor de inhoud van het werkcollege zie cursus 18NG06 'Het kwaad in de filosofie'.