Godsdienstwetenschap en religie

Grote denkers over de wijsgerige godsvraag -

Hoving, drs. Hilde - 5 colleges met ruimte voor vragen en discussie - € 123,00

In deze korte cursus zal een inleiding gegeven worden in het gedachtegoed van een aantal bekende filosofen met betrekking tot de relatie filosofie – theologie. Het verlangen van de mens naar oneindigheid of onsterfelijkheid zal binnen de cursus een belangrijk punt van aandacht zijn.