Taal en literatuur

Latijn - Vervolgcursus

Mulder, drs. Gerry - 10 colleges - € 232,00

Zo 'n tweeduizend jaar geleden werd Europa beheerst door de Romeinen. Hun cultuur heeft een enorme invloed op Europa gehad: allerlei Romeinse gewoonten en uitvindingen zijn nog steeds terug te vinden in ons dagelijks leven. Doordat Rome een wereldmacht werd, groeide de taal der Romeinen, het Latijn, uit tot de belangrijkste voertaal, waaruit onze voorouders veel woorden overnamen. Nog steeds zit het Nederlands vol met woorden en zinnen, die uit het Latijn afkomstig zijn. Latijn betekent vooral: kennismaken met de wortels van onze eigen cultuur.

Autobiografisch schrijven, vervolgcursus -

Diepeveen, Marleen - 10 werkcolleges - € 295,00

Deze cursus is volgeboekt. Als u zich inschrijft, wordt u op een wachtlijst geplaatst

Wat herinnert u zich nog van vroeger? Hoe maakt u van een dierbare herinnering een mooi verhaal? En hoe zorgt u ervoor dat u lijn aanbrengt in een serie verhalen die u schrijft? In deze vervolgcursus autobiografisch schrijven krijgt u handreikingen om uw teksten te ordenen.

‘Zonder Wijn en zonder Brood geeft de Liefde zich niet bloot’ -

Schoonhoven, dr. Henk - 8 colleges - € 178,50

Deze cursus vervalt. Inschrijven is niet meer mogelijk

'Sine Cerere et Libero friget Venus'
  
(Zonder Ceres en Liber heeft Venus het koud)

Dit gezegde van de Romeinse blijspeldichter Terentius (2e eeuw v.Chr.) heeft al in de Oudheid opgang gemaakt, getuige de aanhalingen bij latere schrijvers. Maar afgezien van deze frivole toepassing zijn deze drie godheden in de wereld van de Oudheid niet weg te denken. De populariteit van o.a. hun (mysterie)culten en de weergave hiervan in de beeldende kunsten is omvangrijk. Wij zullen in 8 colleges deze godheden in hun aspecten behandelen.