Natuurwetenschappen en wiskunde

Sterren - Hun plaats, beweging, geboorte, soorten, levensloop, veranderlijkheid, dood

Wesselius, dr. Paul, Boer, drs. Jan de - 6 colleges met ruimte voor vragen en discussie - € 145,00

Volgens Newton geeft de beweging van dubbelsterren hun massa's. Spectra van sterlicht geven de chemische samenstelling, temperatuur en afmeting. Spectroscopische seismologie op sterren geeft de opbouw van het sterinwendige. Uit gegevens van de Gaia satelliet volgt o.a. wanneer een ster als zwaartekrachtlens voor een andere schuift, lichtbuiging geeft de massa.

Vliegkunst in de Natuur - Hoe vliegen planten, insecten, pterosauriërs, vogels en vleermuizen?

Videler, prof. dr. John. J. - Zes colleges met ruimte voor vragen en discussie - € 155,00

Vliegen is gedragen worden door de lucht, verplaatsen zonder contact met de grond. Het is een wijdverbreide techniek in de natuur; vele malen opnieuw geëvolueerd. Organismen die de kunst beheersen exploreren grotere gebieden en reizen gemakkelijker dan terrestrische soorten. Welke vliegmethoden zijn er ontstaan en wat begrijpen we van het fenomeen?

Symbiose, natuurlijk samenleven - Biologische relaties met wederzijds nut

Boele, drs. Kees - 5 hoorcolleges met ruimte voor vragen en discussie - € 123,50

De cursus 'Symbiose' is door cursisten van de Senioren Academie Groningen aangevraagd als bloemlezing van de veelzijdigheid van “nuttige” relaties in de natuur. Van boom en schimmel tot de mens en zijn mitochondriën. Daarbij wordt vooral ingegaan op de nieuwste wetenschappelijke resultaten waaruit blijkt dat symbiose niet alleen noodzakelijk is maar soms om kan slaan in levensbedreigend.

Thermodynamica - Wetmatigheid van wanorde

Steenwijk, dr. Frank van - 10 colleges - € 232,00

Deze cursus is geannuleerd. Inschrijven is niet meer mogelijk


De thermodynamica werd in de 19de eeuw ontwikkeld, deels ingegeven door het streven om de al eerder ontwikkelde stoommachine efficiënter te maken. De equivalentie van warmte, arbeid en energie werd onderkend en vastgelegd in de zgn. eerste hoofdwet van de thermodynamica. Tevens werd duidelijk dat alle processen in de natuur gedreven worden door de toename van de wanorde: de tweede hoofdwet van de thermodynamica. Populair gezegd: Bij alles wat er gebeurt wordt de wanorde groter.