Mens en maatschappij

Leeskamer Levenskunst: omgaan met duurzaamheid - Hoe kunnen we gezonder, gelukkiger en eerlijker samenleven?

Vogel, dr. dr. Marianne - 6 werk- en discussiecolleges - € 167,00

Deze cursus vervalt. Inschrijven is niet meer mogelijk

Duurzaamheid is een begrip dat te pas en te onpas wordt gebruikt. Dat is ook geen wonder, gezien verschijnselen als de klimaatopwarming, vervuilde oceanen en uitstervende dier- en plantensoorten. Je zou er moedeloos van worden. Daarom is de vraag in deze leeskamer levenskunst: hoe kun je op een vruchtbare manier tegen duurzaamheid aankijken? Gaat het dan om ontspullen, groener leven of iets heel anders? Wat voor inspiratie kunnen diepgaande auteurs hiervoor bieden? Deze brandende kwestie komt aan bod in zes werkcolleges.

De Psychologie van de massa - Begripsverklaring en Achtergronden

Sande, dr. J.P. van de - 6 hoorcolleges met gelegenheid voor vragen - € 145,00

We leven in een eigenaardige wereld: zelf maken we niet zoveel bijzonders mee, maar we worden overstroomd met berichten over sensationele onderwerpen: terrorisme, rellen, moordpartijen, branden, vluchtelingenstromen, het kan niet op. In het algemeen geldt: hoe massaler en hoe dichter bij het gebeuren, hoe meer publiciteit. Dat moet toch wel gevolgen hebben voor hoe we leven? En wat gebeurt daarginds eigenlijk?