Kunst- en cultuurgeschiedenis

Architectuurgeschiedenis van de Oudheid tot heden -

Holtrop, drs. Johan - Tien colleges - € 232,00

 Deze cursus is volgeboekt. Als u zich inschrijft, wordt u op een wachtlijst geplaatst

In veel culturen uit verleden en heden spelen bouwwerken een centrale rol: in religie, monumenten, maar ook als uitdrukking van macht. Samenlevingen hebben zich dikwijls grote inspanningen getroost om deze bouwwerken tot stand te brengen.

De Vijf Zintuigen in de middeleeuwse en vroegmoderne kunst en literatuur - Van verleiden tot genieten

- 7 colleges met ruimte voor vragen en discussie - € 167,00

Inschrijven is niet meer mogelijk. Deze cursus vervalt

Horen, zien, ruiken, proeven, voelen. Iedere dag gebruiken we onze zintuigen zonder er eigenlijk bij stil te staan. Maar hoe was dat in de Middeleeuwen en vroegmoderne tijd?  In deze collegereeks wordt stilgestaan bij opvattingen over, en voorstellingen van de vijf zintuigen, in woord en beeld gedurende de genoemde periode. Ook de Oudheid en het heden komen aan bod.

Italiaanse streken: over schoenpoetsers, dandy’s en mafiosi - Een wandeling door de Italiaanse filmgeschiedenis (1940-heden)

Dicke, drs. Maaike - 8 hoorcolleges met filmfragmenten - € 178,50

Deze cursus is volgeboekt. Inschrijven is niet meer mogelijk

Ze gaan maar door, die Italianen. De ene film verschijnt na de andere. De Italiaanse regisseurs leggen zichzelf steeds minder taboes op en lijken vooral oog te hebben voor de eigenaardigheden van de omgeving waarin zij zijn opgegroeid, dwars tegen de globalisering in. In deze cursus wandelen we door de Italiaanse filmgeschiedenis vanaf ongeveer 1940 tot heden.

Der Tod und das Mädchen - Van Dodendans naar de Dood en het Meisje

Wanroij, F. van - 6 colleges - € 155,00

Deze cursus is volgeboekt. Als u zich inschrijft, wordt u op een wachtlijst geplaatst

Zes colleges cultuurgeschiedenis, muziek, literatuur en beeldende kunst met veel beeld- en geluidmateriaal. Uitgangspunt is Schuberts strijkkwartet Der Tod und das Mädchen, een van de belangrijkste werken uit het kamermuziekrepertoire.
Het literaire motief van Der Tod und das Mädchen heeft een lange voorgeschiedenis in literatuur en beeldende kunst. Dit door Schuberts lied en strijkkwartet beroemd geworden motief inspireert bovendien tot op de dag van vandaag musici, choreografen, schrijvers, filmers, beeldend kunstenaars en zelfs makers van computerspelletjes.

Het verhaal van een topstuk -

Vecht, drs. Ellen van der - 10 hoorcolleges - € 232,00

Het leven van een kunstenaar staat altijd in direct verband met zijn werk, en wordt daar soms in zichtbaar. Per keer komt in deze serie één kunstenaar aan bod, met één specifiek kunstwerk dat een speciale plaats inneemt in zijn leven. Ook komen er werken ter sprake die voor latere kunstenaars van grote invloed zijn geweest. De nadruk ligt op het leven van de kunstenaar en de ontstaansgeschiedenis van steeds één specifiek werk.

Weimar, symbool van de Duitse ‘Geist’ - Geschiedenis van Duitslands culturele kleinood

Hagdorn, drs. Michiel - 10 colleges met ruimte voor vragen en discussie - € 240,00

Deze cursus is volgeboekt. Inschrijven is niet meer mogelijk

Het stadje Weimar heeft grote symbolische betekenis voor Duitsland: tegenover de 'Macht' in Berlijn representeert het de idealistische traditie van de 'Geist'. De cursus behandelt deze traditie in Weimar, van de Reformatie en de Weimarer Klassik tot en met de werkzaamheid van het Nietzsche-archief en de nazi-periode.