Geschiedenis en archeologie

Eén Europa, vele geschiedenissen - Historische portretten van landen en volkeren in Midden- en Oost-Europa

Renner, prof. dr. Hans - 10 colleges met ruimte voor vragen en discussie - € 240,00

In deze collegereeks worden landen en naties behandeld die - uitzonderingen daargelaten - tot aan de Val van de Muur in 1989 het 'andere', communistische Europa vormden. Onze belangstelling voor de volkeren 'daarginds' was traditioneel niet erg groot maar dat is nu veranderd.

Het raadsel der runen nader belicht - onderzoek naar een ongewoon alfabet

Looijenga, dr. Tineke - Hoorcollege met ruimte voor vragen en discussie (5x) - € 120,50

Deze cursus is volgeboekt. Als u zich inschrijft, wordt u op een wachtlijst geplaatst.

Het runenalfabet is ontstaan in het begin van onze jaartelling. Al snel heeft dit schrift zich verspreid onder diverse Germaanse volkeren. We vinden inscripties in een groot deel van Europa, maar waar men is begonnen met dit schrift, en waarom, is nog altijd een raadsel. Ook de vraag welk alfabet het model was voor het runenalfabet is niet beantwoord. Aan de hand van de vindplaatsen van objecten met runen en met behulp van archeologie en geschiedenis gaan we kijken of we toch wat vragen kunnen beantwoorden, of in ieder geval theorieën kunnen opstellen die in een bepaalde richting wijzen.

De kaart van Beckeringh - Het Groninger landschap in de 18e eeuw

Reinders, prof. dr. Reinder - 5 hoorcolleges - € 123,50

De bekendste provinciekaart is wel de 'Borgenkaart van Beckeringh' (1781), vooral bekend door de afbeeldingen van de Groninger borgen in de decoratieve rand. Maar deze kaart bevat veel meer dan de afbeeldingen van de borgen.

Hoe oorlog illegaal werd - Een revolutie in internationale ordening die dreigt uiteen te spatten

Kraft van Ermel, MA, Nicolaas - 10 colleges - € 232,00

Deze cursus is volgeboekt. Als u zich inschrijft, wordt u op een wachtlijst geplaatst.

Oorlog is illegaal: het internationaal recht verbiedt in principe militair ingrijpen op het grondgebied van een ander land. Dat is pas sinds heel recent zo. In deze cursus wordt uit de doeken gedaan hoe oorlog illegaal is gemaakt én hoe die - zeer wenselijke - situatie momenteel onder druk is komen te staan door bewegingen als ISIS en landen die het verbod op oorlog overtreden.

Het ‘gewone’ Rusland in de focus - Onbekende aspecten van de Russische samenleving

Koningsbrugge, prof. dr. J.S.A.M. van - 10 colleges - € 232,00

Wanneer het in de media over Rusland gaat, wordt vaak gesproken over legeroefeningen, buitenlandse politiek of het vermeende narcisme van president Poetin. Maar Rusland is veel meer. Veel interessante aspecten van de Russische samenleving blijven onbesproken. Het doel van deze cursus is dit 'vergeten Rusland' te belichten.