Filosofie

Levensfilosofie - Perspectieven op geluk vanuit de oosterse en westerse filosofie

Tuuk, drs. Edward van der - 10 colleges - € 235,00

In materieel opzicht hebben we het nog nooit zo goed gehad als in de afgelopen 50 jaar. En dat vindt zijn weerslag in ons welbevinden: uit de 'World Happiness Database' blijkt dat in Nederland het 'bruto nationaal geluk' in de top 10 staat. Maar wat betekent dit eigenlijk? Natuurlijk, vrijheid en welvaart zijn belangrijke voorwaarden voor individuele geluksbeleving. Maar deze opvatting van geluk kent zijn beperkingen: existentiële levensvragen over fundamentele waarden maken er geen deel van uit.

Hoe sapiens zich uitvond - Oermensen en hoe ze in ons voortleven

Slurink, dr. P. - Hoorcollege met ruimte voor vragen en discussie (10x) - € 232,00

Wat maakt(e) de mens uniek? Aan ons soort mensen ging een struikgewas vooraf vol unieke andere soorten. Onze eigenschappen vormen de neerslag van een reeks aanpassingen die onze voorouders steeds afhankelijker maakten van elkaar, van allerlei kunstgrepen, van taal en cumulatieve cultuur… Maar…hebben wij daarmee onze natuurlijkheid verloren?

Kritiek van de cynische rede -

Bolhuis, drs. Petra en drs. Theo Meereboer - 10 hoorcolleges met ruimte voor vragen en discussie - € 242,00

Kritiek van de cynische rede is een van de belangrijkste filosofische boeken die zijn geschreven over de huidige tijd. Sloterdijk analyseert hier hoe het optimisme over de vooruitgang omslaat in haar tegendeel en hoe we daarmee kunnen omgaan.

Susan Neiman 'Morele helderheid' - Idealen in een tijd van polarisatie

Bolhuis, drs. Petra en drs. Theo Meereboer - 10 hoorcolleges met ruimte voor vragen en discussie - € 242,00

Deze tijd vraagt van ons dat wij onszelf de maat nemen met betrekking tot onze morele helderheid. Waar willen we voor staan? Hoe komen we tot ethische perspectieven? Hoe gaan we om met verschillende standpunten en hoe verhouden verdraagzaamheid en 'ergens voor staan' zich tot elkaar?

Canon van de moderne westerse wijsbegeerte I - Filosofische klassiekers uit de Renaissance

Jagersma, drs. Arend Klaas - 10 colleges - € 232,00

In een nieuwe, vijfdelige leergang wordt de Canon van de moderne westerse wijsbegeerte gepresenteerd aan de hand van 50 sleutelteksten van evenzoveel filosofische kopstukken. Deel I van deze leergang besteedt aandacht aan 10 toonaangevende teksten uit de vroegmoderne filosofie.

werkcollege bij de cursus Canon van de Westerse Wijsbegeerte, - 'Filosofische klassiekers uit de Renaissance'

Jagersma, drs. Arend Klaas - 9 werkcolleges van 1 uur - € 50,00

Deelname aan het werkcollege is alleen mogelijk in combinatie met het hoorcollege. Als u aan het werkcollege wilt deelnemen, moet u zich hiervoor apart inschrijven.