Drenthe

Caravaggio - De Carravagisten en Europa

Vecht, drs. Ellen van der - 4 hoorcolleges - € 102,00

Deze cursus is geannuleerd. Inschrijven is niet meer mogelijk 

De aanleiding voor deze korte cursus van 4 colleges is de bijzondere tentoonstelling deze winter in het Centraal Museum in Utrecht met de titel 'Utrecht, Caravaggio en Europa'.
Tijdens de colleges wordt een beeld gegeven van de schilder Caravaggio (1571-1610) zelf en de ontwikkeling van het caravaggisme in internationale context. Caravaggio leidde een woest leven, maar was uniek als schilder in zijn weergave van de verhalen van het Christendom. Dramatische effecten, menselijke heiligen; hij bracht de verhalen tot leven op een manier die dicht bij de ongeletterde mensen stond.

100 jaar Volksverheffing, 1818-1918 - Beschaving of bevoogding?

Zie programma - hoorcolleges - € 145,00

Deze cursus is volgeboekt. Als u zich inschrijft, wordt u op een wachtlijst geplaatst

Het burgerlijk beschavingsoffensief dat in de 19e eeuw vol op stoom kwam, heeft zeker in Noord Nederland duidelijke sporen nagelaten. Deze eeuw liet, vanuit de liberale elite, vele initiatieven zien die erop waren gericht de arbeiders, maar ook de armen, te beschaven en 'verheffen'. In Drenthe, Overijssel en Friesland zijn natuurlijk de 'Koloniën van Weldadigheid', het ondertussen welbekende initiatief van Johannes van den Bosch, hiervan de meest zichtbare uiting.

De boom in! - Ecologie van bomen

Boele, drs. Kees - 6 colleges - € 145,00

Met “de boom in!” krijgt u een introductie in de ecologie van bomen. Abiotische en biotische processen in bosecosystemen komen uitgebreid aan bod. Veel aandacht wordt gegeven aan schimmels en insecten op en rond bomen.  En als afsluiting volgt een college ecologisch bosbeheer.

Les années folles - De jaren ’20 in Parijs

Roué, drs. Alberte - 6 colleges - € 145,00

Inschrijven is niet meer mogelijk. Deze cursus is geannuleerd

 

Na het einde van de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) maakt een euforisch bevrijdingsgevoel zich meester van Frankrijk. Parijs wordt een trekpleister voor kunstenaars, levensgenieters en vrijbuiters uit de hele wereld. De jaren '20 in Parijs, Années folles genoemd, staan voor een bruisend artistiek en cultureel leven. Maar zijn de wonden van de Grote Oorlog wel helemaal verdwenen?

India, heden en verleden - Een jonge staat met een eeuwenoude beschaving

Pol, drs. B. van der - Zes colleges met ruimte voor vragen en discussie - € 145,00

Deze cursus vervalt. Inschrijven is niet meer mogelijk

Een kennismaking met het heden en verleden van deze jonge staat die nog maar 70 jaar onafhankelijk is. Maar niet voor het eerst want al voor onze jaartelling had keizer Ashoka het land ook al tot een geheel gesmeed.

Leeskamer Levenskunst: Alledaagse creativiteit - Over flexibel denken en veerkracht

Vogel, dr. dr. Marianne - Zes werk/discussiecolleges, om de twee weken - € 167,00

Creativiteit is veel meer dan artistiek bezig zijn. Het is een belangrijk thema in de positieve psychologie, een stroming die kijkt naar positieve emoties en het floreren van mensen. Alledaagse creativiteit gaat over flexibel denken, veerkracht vertonen en uit je comfortzone komen. En dat is nogal eens nodig in het leven. Bijvoorbeeld omdat oude gewoontes een sleur zijn geworden. Omdat uw situatie verandert en u nieuwe oplossingen nodig hebt. Of omdat u graag creatiever met allerlei kwesties wilt omgaan. Maar kun je creativiteit dan leren of versterken? Wat is het eigenlijk? En hoe pas je het optimaal toe? In deze spannende leeskamer komen zowel theoretische als praktische facetten aan bod.

Van vissersdorp tot wereldstad - De (architectuur)geschiedenis van Amsterdam

Man, drs. Hans de - 6 colleges - € 145,00

Deze cursus is volgeboekt. Als u zich inschrijft, wordt u op een wachtlijst geplaatst.

Iedereen kent Amsterdam en heeft gehoord over de bloeiperiode in de Gouden eeuw. Maar hoe kon onze hoofdstad in relatief korte tijd uitgroeien van onbeduidend vissersplaatsje tot een wereldstad?

‘Een operette in een opera’ – en een dubbele psychometamorfose. - 'Ariadne auf Naxos' van Richard Strauss

Schoonhoven, dr. Henk - 4 colleges - € 80,00

De Griekse mythologie was en is nog steeds een onuitputtelijke bron van inspiratie voor schrijvers en componisten. Om hun werken te kunnen interpreteren en er van te kunnen genieten is kennis van de mythologische achtergronden onontbeerlijk. Een opera waarvoor dit wel op een heel bijzondere manier geldt, is die van Richard Strauss:Ariadne auf Naxos, op het libretto van Hugo von Hofmannsthal.

Introductie in de geologie deel 3 - Korte geschiedenis van de aarde van Oerknal tot Heden

Reijers, dr. Tom J.A. - 6 hoorcolleges - € 145,00

Universum, zonnestelsels en planeten van ons zonnestelsel met de aarde ontstonden en evolueerden Er vormde zich aardkorst, atmosfeer, hydrosfeer en leven. De positie van de aardkorstschollen veranderde voortdurend evenals het leven in zee en op land. Wij volgen dat door Precambrium, Paleo-, Meso en Kenozoicum. Aan het einde daarvan kwam de mens op aarde. Zijn handelen bracht ons in het Antropoceen. Besloten wordt met enkele speculaties over de toekomst.

Iedereen is muzikaal - Muziek en wetenschap, een ontdekkingsreis

Timmerman (MA), Harm - 10 hoorcolleges - € 232,00

Deze cursus vervalt. Inschrijven is niet meer mogelijk

Wie kent niet dat heerlijke, nostalgische gevoel waarmee het luisteren naar een oude Top 40 hit of een compositie die we decennialang niet hebben gehoord ons terugbrengt in de tijd en die 'eerste keer' herbeleven? Muziek heeft deze kracht, ze is onlosmakelijk verbonden met belangrijke gebeurtenissen in ons leven. Muziek maakt homo sapiens tot een uniek wezen. Het luisteren naar en het maken van muziek biedt allereerst troost, ontroering en gezelschap. Maar muziek omvat veel meer dan alleen de noten op papier, de LP's in een muziekcollectie en de klanken die zij voortbrengen.

Halt hier Grenze! - De grensoverschrijdende waarde van grenzen

Hoogenboezem, drs. Klaas - 6 colleges - € 145,00

Een diepe menselijke behoefte is het afbakenen van het territorium van de groep. Indringers worden door grenstekens gewaarschuwd: 'HALT HIER GRENZE!!!'
Bij een inval is oorlog meestal het gevolg. Na de oorlog komt er een vredesverdrag en een nieuwe grens als een soort versteende ondertekening van dit verdrag door de betrokken landen. Als spanningen verdwijnen kunnen grenzen doorlaatbaar, verlegd, of zelfs opgeheven worden.

Flaneren door de kunstgeschiedenis - Hier komt men om te sien, en om gesien te zijn

Breukink, drs. Margaret - 6 hoorcolleges - € 145,00

Flaneren is oog hebben voor specifieke details én voor de stad als geheel. Zes steden worden bezocht om hun kunst te bekijken en te bestuderen. De reis begint ten tijde van de statige barok en gaat via de zwierige 18de eeuw naar de baanbrekende, moderne 19de en begin 20ste eeuw. In deze tijd vonden tal van nieuwe ontwikkelingen plaats op het gebied van stedenbouw, architectuur, kunst en vormgeving.