Algemeen/multidisciplinair

Jan Snijderslezing - Over water

- Jan Snijderslezing - € 7,50

Deze winter organiseert de Senioren Academie voor de achttiende maal de Jan Snijderslezing.  
Tijdens de lezing van dit jaar staat dit jaar een zeer actueel onderwerp centraal, de stijging van de zeespiegel en de processen die deze stijging veroorzaken. 

De lezing zal worden verzorgd door prof. dr. S.S. Drijfhout. Sybren Drijfhout is fysisch oceanograaf bij het KNMI en is als bijzonder hoogleraar Dynamica van het Klimaat verbonden aan de Universiteit Utrecht. De zeespiegelstijging, zowel wereldwijd als regionaal, baart Drijfhout grote zorgen.
In zijn lezing zal prof. Drijfhout niet alleen spreken over de oorzaken van zeespiegelstijging, maar ook ingaan op de rol van beleid en
 bestuur als belangrijke factoren die hierop van invloed zijn.  

Water! - Onmisbaar voor het leven

Kauffman, prof. dr. H. F. - 8 colleges met ruimte voor vragen en discussie - € 185,00

Wij zijn uit water geboren en zijn voor ons voortbestaan geheel van water afhankelijk. Water is het onmisbare element van alle leven. De beschikbaarheid van water wordt echter een toenemende zorg op aarde. De bijzondere eigenschappen van water en het grote belang ervan vormen het onderwerp van deze cursus.