Filosofie

De wereld op z'n kop - Waarheid, vertrouwen en gezag in het post-truth-tijdperk

Tuuk, drs. Edward van der - 10 colleges - € 235,00

'Vertrouwen in de toekomst' luidt de titel dat het regeerakkoord in oktober 2017 meekreeg. Het lijkt een bezwering van gevoelens van onzekerheid, onveiligheid, verwarring en animositeit die het publieke debat domineren. Deze gevoelens manifesteren zich in wantrouwen jegens politiek, media, wetenschap en andere instituties die de fundamenten vormen van de moderne maatschappij.

Actualiteit van de Griekse tragedie - Wat betekent het om een leider te zijn?

Müller, dr. Moïra - 6 colleges - € 145,00

In deze cursus krijgt de cursist meer kennis van het Griekse treurspel en de actualiteit van de tragische thematiek. We zullen ons met name richten op de besluitvorming van de personages met een leidinggevende functie. Essentiële tragische termen zullen vanuit een filosofisch perspectief belicht worden. Ieder hoorcollege bestaat uit theorie, close reading en reflectie.

Het mysterie van bewustzijn - Een filosofisch onderzoek naar wie of wat we zijn

Ziegelaar, drs. Arnold - 7 colleges - € 167,00

Ondanks alle wetenschappelijk onderzoek naar de hersenen wordt niet begrepen hoe we bewustzijn moeten verklaren. In deze cursus doen we filosofisch onderzoek naar bewustzijn: wat is het? En hoe zou het verklaard moeten worden? We kijken naar historische en hedendaagse opvattingen. Op grond van rationele argumentatie wordt betoogd dat bewustzijn een oorspronkelijk gegeven in de kosmos is en daarmee niet volledig te begrijpen is uit hersenprocessen.