De oorlog in het Noorden

De Tweede Wereldoorlog in regionaal perspectief

 • Cursusnummer: x20WD04
 • Vakgebied: Geschiedenis-actueel
 • Locatie: Assen
 • Dag: Dinsdag
 • Inschrijven voor: dinsdag 18 februari 2020
 • Tijd: 14.15-16.00 uur
 • Cursusdata: 3 t/m 31 maart
 • Prijs: € 123.50
 • Aantal colleges: 5
 • Werkvorm: Hoorcollege
 • Cursusmateriaal:

  De powerpoints van deze cursus worden niet ter beschikking gesteld.

 • Opmerkingen:

  Meerdere docenten, zie programma

De oorlog in het Noorden

 • In deze korte cursus wordt, door 5 verschillende sprekers, vanuit het regionale perspectief 
  gekeken. Wat gebeurde in onze omgeving en hoe kijken wij daar nu naar, vanuit ons 
  hedendaagse perspectief.

  College 1. dr. Stefan van der Poel. (3 maart)

'Euthymia bleibt uns'. De laatste jaren van Leo Polak, 1938-1941

Kort na de Duitse inval op 10 mei 1940 voorspelde Leonard Polak (1880-1941), sinds1928 hoogleraar aan de Groninger universiteit dat nu 'de schifting, de eigenlijke   beproeving der karakters' zou beginnen. Zijn dagboeken uit deze jaren werpen licht opde gebeurtenissen én Polaks houding daartegenover.

 • College 2. Wim Ensing (10 maart)

Communistisch verzet in Drenthe in de Tweede Wereldoorlog

Verzet tegen de bezetter was er in grote verscheidenheid. Er waren verschillen in   motieven, uitvoering en gebruikte middelen. Eén van de organisaties die zich al heelvroeg liet gelden in het landelijk verzet tegen de bezetter was de CommunistischePartij Nederland.

 • College 3. Joël Stoppels, 17 maart

De bevrijding van Noord-Nederland

De bevrijding van Noord-Nederland verliep moeizaam: de Duitse capitulatie was op5 mei 1945 een feit maar het duurde nog tot 11 juni 1945 voordat de laatste DuitsersSchiermonnikoog verlieten. Bij Delfzijl vond de laatste veldslag op Nederlands   grondgebied plaats tijdens de gevechten om de Delfzijl.

 • College 4. José Martin, 24 maart

Herinneren en herdenken

Gewoon de draad weer oppakken en doorgaan, dat was voor het merendeel van deoverlevenden van de Holocaust het credo van het dagelijks leven in de eerste decenniana de oorlog. Aan herdenken werd helemaal niet gedacht. In de afgelopen decenniais herdenken steeds belangrijker geworden: hoe is deze omslag van herinneren naarherdenken verlopen?

 • College 5. Dr. Mieke Meiboom, 31 maart

Fout in de oorlog?

Vanaf 1945 werd iedereen, die met de Duitse bezetter gecollaboreerd had, berecht.Deze bijzondere vorm van strafrecht werd Bijzondere Rechtspleging genoemd. In dedrie Noordelijke provincies zijn ruim 38.000 mensen geïnterneerd en berecht. Dit   college gaat over de vraag hoe de bijzondere rechtspleging werkte en of al deze   mensen fout waren.