Menu

De kunst van het verliezen

Over Dick Ket, Martinus Nijhoff en Ludwig van Beethoven

De kunst van het verliezen
 • Cursusnummer: 20WG15
 • Vakgebied: Kunst- en cultuur(geschiedenis)
 • Locatie: Groningen
 • Seizoen: Winter 2020 (januari-maart)
 • Dag: Donderdag
 • Uiterste inschrijfdatum:
  23 Jan 2020
 • Tijd: 13.30-15.30 uur
 • Cursusdata: 6 februari t/m 19 maart, 20 februari vervalt
 • Prijs: € 155
 • Aantal colleges: 6
 • Werkvorm: Hoorcollege met ruimte voor vragen en discussie
 • Cursusmateriaal:

  hand-outs

De kunst van het verliezen

Dick Ket kon door een aangeboren hartafwijking de laatste tien jaar van zijn bestaan geen normaal leven leiden. Door zijn kunst en levensopvatting probeerde hij de essentie van zichzelf en van de hem omringende ‘natuur’ te doorgronden en gaf hij betekenis aan zijn leven met een lichaam dat hem steeds meer in de steek liet. 

Martinus Nijhoff kwam in de jaren dertig van de vorige eeuw tot het inzicht dat het ‘hemelse’ hier en nu tussen de mensen gezocht moest worden. Dat inzicht viel samen met ingrijpende gebeurtenissen in zijn leven: het overlijden van zijn broer en zijn moeder In het lange gedicht Awater werd het nieuwe inzicht en het verlies verwerkt. 

Ludwig van Beethoven verlangde meer dan twintig jaar naar zijn ‘Ferne geliebte’. Als de geliefde definitief onbereikbaar blijkt, neemt hij afscheid van haar en sublimeert zijn verlies in een evenwichtige compositie. De pianosonate opus 110 is liefdesverklaring, klaagzang en poging de draad weer op te pakken. 

Programma 

Na een inleiding over de kunst van het verliezen met voorbeelden uit beeldende kunst, literatuur en muziek bespreken we leven, werk, kunstbeschouwing en filosofie van Dick Ket. Het accent ligt op zijn (zelf) portretten. 

We gaan in op achtergronden van het gedicht Awater. Ook de relatie van Nijhoff met de historicus Huizinga en de dichter Roland Holst komt aan bod. We lezen en analyseren Awater nauwgezet, uiteraard vanuit het perspectief van de kunst van het verliezen. 

Het vijfde college begint en eindigt met teksten uit Goethes roman Wilhelm Meisters Lehrjahre. Het verhaal over een ongelukkige liefde van Beethoven is een opmaat naar de liederencyclus ‘An die ferne Geliebte’ en de pianosonate in As, opus 110. 

Tijdens het zesde college wordt die sonate uitgebreid toegelicht en uitgevoerd door Paul Komen. Deze sonate is een uniek, autobiografisch werk dat extreem uiteenlopende gevoelens weet samen te brengen binnen een ijzersterke thematische structuur.

Fons van Wanroij

Fons van Wanroij organiseert veelsoortige culturele evenementen in Stad, Lande en buitenlanden.