Kunstgeschiedenis

Florence en Venetië in de 15de eeuw - Bloeiende steden met vernieuwende kunst

Rotshuizen, drs. M.L. (Loes) - 4 colleges - € 99,50

Aan het eind van de middeleeuwen groeit in Europa de invloed van de steden. De gesloten plattelandseconomie verdwijnt gaandeweg. De handel onderling neemt toe. Er is sprake van economische en culturele bloei. De positie van de kunstenaars verandert geleidelijk: naast kerkelijke opdrachten voeren zij steeds meer werk uit voor wereldlijke opdrachtgevers, die zo hun eigen eisen stellen.

Transformatie van Parijs en de geschilderde stadsgezichten -

Holtrop, drs. Johan - 4 colleges - € 99,50

Het huidige stadsbeeld van Parijs is wereldbe­roemd. Vermaard zijn de lange boulevards met uniforme bebouwing die uitlopen in stervormi­ge knooppunten. Deze boulevards zijn het resultaat van een immense stedenbouwkundige vernieuwing die in 1853 begint tijdens het Tweede Keizerrijk van Louis-Napoleon onder de leiding van Eugène Haus­smann, de prefect van de Seine.