Natuurwetenschappen

Astronomie - Basiscursus voor beginners

Wesselius, dr. Paul, Boer, drs. Jan de - 6 colleges en een excursie - € 140,00

In deze basiscursus zullen vooral de 'fundamenten' van de astronomie: zon en planeten, sterren, sterrenstelsels en ontstaan heelal besproken worden. De cursus begint dichtbij (onze zon en zijn 8 planeten), verkennen dan de sterren en leggen uit hoe die 'leven', beschrijven sterrenstelsels, bestaande uit honderden miljarden sterren, en vertellen tenslotte hoe het heelal zich ontwikkeld heeft vanaf de 'Big Bang'. Daarnaast wordt het hoofdgereedschap van de astronomen besproken: telescopen en andere waarneem instrumenten.

Evolutie van de mens -

Boele, drs. Kees - 6 colleges - € 140,00

Arthur Koesler heeft de mens gekarakteriseerd als een bedrijfsongeval van de evolutie. Desastreus voor onze aardbol, maar is de mens dan een ongelukkige toevalstreffer? Dat geldt voor bijna elke mutatie, niet levensvatbaar en meestal binnen enkele generaties vergeten en verdwenen. Als soort zit de mens in een doorlopende lijn van de eerste synapside zoogdieren naar de primaten. Of de lijn door zal lopen of hortend tot stilstand komt ligt verborgen in de tijd.

Het broeikaseffect -

Goedvriend, ir. Ger-Jan - 5 colleges - € 119,50

Zeer regelmatig in het nieuws: de ene na de andere ramp ergens op onze aarde, veroorzaakt door langdurige en hevige regenval, stormen, tornado's, langdurige droogte. Minder extreem, maar niet minder ingrijpend is de klimaatverschuiving. Het gedrag van het weer, voor zover deze aanduiding zin heeft, is voor ons allen veranderd ten opzichte van wat wij al generaties lang gewend waren.

Introductie in de geologie - Stenen kunnen spreken

Reijers, dr. Tom J.A. - 5 colleges - € 119,50

Geologische geschiedenis, Geologische wetten en soorten gesteenten

In een algemene inleiding in de geologie, speciaal opgesteld voor cursisten met een Alfa of Gamma achtergrond, komt de groeiende interactie tussen de mens en de aarde aan de orde. Vanaf de prehistorie via de Griekse natuurfilosofen, de Middeleeuwen, de Renaissance en vooral de Verlichting. Vanaf ±1800 kreeg 'geologie' een eigen identiteit. Wetten en regels die nog steeds geldig zijn werden geformuleerd. Wezenlijk was de 'ontdekking van de geologische tijd'.