Taal en literatuur

Autobiografisch schrijven -

Diepeveen, Marleen - 7 werkcolleges - € 185,00

Deze cursus is volgeboekt. Als u zich inschrijft, dan wordt u op een wachtlijst geplaatst.

Wat herinnert u zich nog van vroeger? Hoe maakt u van een dierbare herinnering een mooi verhaal? Hoe schrijft u het zo dat anderen het boeiend vinden om te lezen? In deze schrijfcursus leert u technieken om dat te bereiken.

Meertaligheid in de moderne wereld -

Riemersma, dr. Alex - 8 colleges - € 175,00

Tweederde van de wereldbevolking gebruikt dagelijks meerdere talen voor de communicatie: thuis, op het werk, op school, in het publieke domein. Nederland en Fryslân passen hier precies bij. In deze cursus wordt het brede palet van meertaligheid behandeld met de nadruk op onderwijs en opvoeding, cultuur, beleid en onderzoek.

Tussen revolutie en reactie - Literatuur en theater tijdens de Republiek van Weimar

Hagdorn, drs. Michiel - 10 colleges - € 215,00

De jaren na de Eerste Wereldoorlog krijgt Duitsland geen rust: zonder voldoende draagvlak voor de prille democratie, geteisterd door inflatie, massale werkloosheid en sociale ellende strompelt de Republiek van Weimar van de ene crisis naar de andere. Maar hoe wrang het ook is, de kunsten bloeien op ongekende wijze. Op tal van terreinen worden revolutionaire vernieuwingen doorgevoerd, naast krampachtige pogingen om het oude en vertrouwde vast te houden.