Bij de Senioren Academie bestaat de mogelijkheid een aantal andere activiteiten te ondernemen buiten het reguliere cursusaanbod.

De organisatie van de internationale activiteiten berust bij de Vrienden van de Senioren Academie.

Daarnaast is er de groep 'De Proefjesmeesters', een groep vrijwilligers die met steun van de Senioren Academie leerlingen van basisscholen laten kennismaken met de beta-wetenschappen.

Tenslotte worden er door de Senioren Academie de 'Assistentie bij onderzoek' projecten aangeboden en bestaat de mogelijkheid tot het deelnemen aan de zogenoemde 'Studiekringen'.

Naast het eigen aanbod van de Senioren Academie brengen we zo nu en dan graag activiteiten onder uw aandacht die georganiseerd worden door bijvoorbeeld de Rijksuniversiteit Groningen.