Senioren Academie

De Senioren Academie organiseert het Hoger Onderwijs voor Ouderen (HOVO) in het Noordoosten van Nederland. Zij richt zich bij haar onderwijs zoveel mogelijk op de interesse, leefervaring en leerbehoeften van mensen van vijftig jaar en ouder.

Een formele vooropleiding is voor het volgen van dit onderwijs niet vereist, de onderwerpen worden op HBO/universitair niveau behandeld. Wanneer er een bepaalde voorkennis is gewenst of vereist, staat dit bij de desbetreffende cursussen vermeld.

De Senioren Academie is een stichting, gerelateerd aan drie instellingen op het gebied van hoger onderwijs in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe, te weten de Rijksuniversiteit Groningen, de Hanzehogeschool Groningen en de Stenden hogeschool.

De cursussen en colleges worden gegeven in de provincies Groningen, Friesland en Drente. Het secretariaat is gevestigd in Groningen.  

Jaarverslag 2015

Resultaten cursist-enquete mei 2015