Natuurwetenschappen en wiskunde

Friese waterwereld - Ecologie Friese meren en plassen

Boele, drs. Kees - 6 colleges - € 140,00

Vraag op straat wat bij iemand opkomt als Friesland genoemd wordt. In de top drie van associaties staat dan bijna zeker meren en watersport. En dan is het toch best bijzonder dat aquatische ecologie niet aan onze noordelijke universiteit gedoceerd wordt maar op de toppen van de Nijmeegse heuvels. Met deze cursus krijgt u een inleiding in alle aspecten van het leven op en onder de waterspiegel van Friese meren en plassen.

Ontwikkelingen bij plastic, papier en batterijen - Afval is ieder ding, dat wij overbodig vinden

Goedvriend, ir. Ger-Jan - 5 colleges - € 119,50

Deze cursus vervalt. Inschrijven is niet meer mogelijk

Afval maken is onvermijdelijk, wij mensen vinden dingen soms nu eenmaal overbodig. Technologie levert ons bruikbare artikelen, de (milieu)technologie levert ons de technieken om de dingen die afval zijn geworden, te hergebruiken. De spil in deze cyclus zijn wij. De hoeveelheid afval verminderen door aankoopbeleid en de afval op de juiste wijze aanbieden ter verwerking ligt bij de mens. Het verwerken van afval levert ons kennis op, die gebruikt kan worden om betere en goedkopere alternatieven voor materialen bij de productieprocessen in te zetten.