Godsdienstwetenschap en religie

Zinnestrelend (II) -

Lier, drs. Saskia van - 5 colleges - € 119,50

Muziek beweegt het gemoed, beeld geeft richting aan devotie. Muziek en beeld samen kunnen de inhoud niet alleen overbrengen, maar ook laten voelen. De kerk heeft dan ook al vroeg beide middelen ingezet om de gelovigen te bereiken. In deze reeks van vijf colleges kunt u zien hoe christelijke thema's zowel in muziek als in beeld naar voren komen.