Filosofie

Identiteit - Op zoek naar onszelf

Tuuk, drs. Edward van der - 10 colleges - € 225,00

Terwijl individuele vrijheid en autonomie hoog aangeschreven waarden zijn in onze moderne westerse cultuur, lijkt de onzekerheid omtrent wie we zijn groter dan ooit tevoren. Zowel individueel als collectief lijken we steeds meer op zoek naar onze identiteit. Vanwaar deze behoefte om ons zelf te definiëren?