12 juli 2017

Zomersluiting

Vanaf maandag 3 juli t/m vrijdag 1 september 2017 is het secretariaat van de Senioren Academie beperkt geopend: van maandag tot en met woensdag tussen 10.00 en 12.00 uur. Inschrijving voor de cursussen (via internet of post) is in deze periode gewoon mogelijk.

Op vrijdag gesloten
Van vrijdag 5 mei t/m vrijdag 25 augustus 2017 is het secretariaat op vrijdag gesloten.

Volgeboekte cursussen in Groningen en Drenthe

De inschrijvingen voor ons najaarsprogramma stromen binnen. Inmiddels is een aantal cursussen vol:

17ND00L: openingslezing Drenthe

17NG01: Grenzkontakte

17NG16: De ontwikkeling van landschap en infrastructuur van Centraal-Groningen tot ca. 1600

17NG19: Een inleiding in de godsdienstfilosofie

17NG27: Leeskamer levenskunst. Compassie, empathie en altruïsme.

17NG39: Schrijven: perspectief en plot

17NG40: Schrijven: schrijfvarianten

Inschrijven is voor deze cursussen niet meer mogelijk, maar u kunt natuurlijk wel een keuze maken voor een andere cursus!

Wij hebben goed nieuws: voor de cursussen 17NG08, de filosoof Spinoza en cursus 17NG28, de Russische revolutie en de kunsten is het maximum aantal deelnemers verhoogd. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar! 

Informatie vanuit het Friese front

Kurioskerk vaste locatie voor Leeuwarden
Met ingang van het komend studiejaar is de Kurioskerk de vaste locatie voor de cursussen die in Leeuwarden plaatsvinden. Het prettige hieraan is dat vrijwel al onze cursussen daar gepland zijn, waardoor u ook de deelnemers van andere cursussen kunt ontmoeten. Deze zomer worden de zalen gerenoveerd en tegen de tijd dat wij starten met ons programma, zijn deze klaar. 

Voor degenen die met de auto komen, is er gratis parkeerruimte voor de ingang van de kerk. Deze locatie is tevens met de bus vanaf het station prima te bereiken. Te voet is de looptijd ongeveer 20 minuten en met de (ov)fiets bent u er binnen tien minuten.

Volgeboekte cursussen
De inschrijving van de cursussen gaat heel voortvarend. De volgende cursussen in Leeuwarden zijn al volgeboekt: 

Geschiedenis van Fryslân (17NF04), Leeskamer Levenskunst: compassie, empathie & altruïsme (17NF11) en de cursus Autobiografisch schrijven (17NF18. Inschrijving is voor deze cursussen niet meer mogelijk.

Nieuwe cursussen
Dit jaar is een drietal nieuwe cursussen en onderwerpen in het aanbod opgenomen.

Het betreft de volgende cursussen:

Het broeikaseffect (cursuscode 17NF16)
Humanitaire hulpverlening: kunnen we ooit zonder? (cursuscode 17NF10)
Leeuwarden in de Gouden Eeuw (cursuscode 17NF05)

Voor deze cursussen kunt u zich op dit moment nog inschrijven. U kunt op de desbetreffende cursuscode klikken, dan treft u de informatie over de cursus aan. Wij zijn benieuwd naar uw mening met betrekking tot de onderwerpkeuze en hopen natuurlijk dat er voldoende belangstelling is. De (nieuwe) docenten zien er naar uit om hun vakkennis enthousiast met u te delen.

Openingslezing ook voor introducés
De openingslezing van Douwe Draaisma kent veel belangstelling. Deze lezing is vrij toegankelijk voor iedereen. Als u een introducé mee wilt nemen, is deze van harte welkom om kennis te maken met de Senioren Academie. Wel is het noodzakelijk om even in te schrijven via de website, omdat wij een maximum capaciteit van 250 bezoekers hebben. De lezing zal plaatsvinden in het auditorium van Stenden Hogeschool.

Oproep nieuwe belangstellenden/cursisten
Op dit moment zijn wij in Leeuwarden druk bezig met promotie en werving van nieuwe cursisten. Omdat wij dit jaar het programma fors hebben uitgebreid, streven wij ernaar om nieuwe cursisten te kunnen verwelkomen zodat alle cursussen ook daadwerkelijk door kunnen gaan. Mocht er iemand in uw vrienden- of kennissenkring zijn die belangstelling heeft voor ons aanbod, vraag dan gerust een extra studiegids aan via ons emailadres hovo@rug.nl. Deze zijn altijd verkrijgbaar en kunnen worden toegestuurd. 

Wij zien er naar uit u wederom een mooi programma te presenteren en u te inspireren.

Locatie Drenthe

Zoals u wellicht heeft gemerkt, vindt de openingslezing dit jaar plaats in Assen, in het Drents Archief. Wij bieden ook voor het eerst een collegeserie aan in Assen, eveneens in het Drents Archief.

Mogelijk zullen wij ook in de toekomst meerdere cursussen in Assen aanbieden.

U wordt over deze ontwikkelingen op de hoogte gehouden.

HOVO in het nieuws

Artikel NRC
In de weekendeditie van de NRC-krant is zaterdag 27 mei jl. een artikel gepubliceerd over het HOVO-onderwijs dat bij de verschillende HOVO-instellingen in Nederland gegeven wordt.

U kunt het inzien door het aanklikken van: artikel NRC.

Interview in tijdschrift ZIN
In het tijdschrift ZIN heeft onlangs een mooi interview gestaan met een enthousiaste HOVO-cursiste.

Om het hele artikel te kunnen lezen, kunt u hier klikken.

Evaluaties

Sinds enige tijd is de Senioren Academie overgegaan op een nieuwe manier van evalueren, die het gemakkelijker maakt de gegevens van de verschillende cursussen met elkaar te vergelijken. Ook de afgelopen winter is aan alle cursisten weer een evaluatieformulier toegestuurd met het verzoek dit in te vullen. De evaluatie vormt het belangrijkste middel om te weten te komen hoe een cursus is verlopen en wat de ervaringen van de cursisten zijn. De uitslag van de evaluatie wordt naar de docent van de desbetreffende cursus gestuurd.

De evaluaties zijn anoniem en wij kunnen dus niet zien van wie een bepaalde evaluatie afkomstig is. Indien u graag een persoonlijke reactie verwacht op uw evaluatie, kunt u in het opmerkingenveld uw naam en emailadres vermelden.

De evaluaties over het winterseizoen 2017 zijn over het algemeen buitengewoon positief, we lezen opmerkingen als 'zeer inspirerend', 'ik heb ervan genoten', 'heel veel geleerd' of 'mooie presentatie', 'interessante inhoud'. Maar er zijn natuurlijk ook enige kritische geluiden en er zijn altijd verbeteringen mogelijk. Deze proberen we aan de hand van de opmerkingen en in overleg met de desbetreffende docent te verwezenlijken. Ook opmerkingen over de locaties nemen wij heel serieus en wij proberen, daar waar mogelijk, verbeteringen door te voeren. Zo worden de stoelen in een van de zalen in het logegebouw van de Vrijmetselaars in Groningen, deze zomer. 

Uw evaluaties blijven voor onze organisatie en voor alle individuele docenten, van groot belang. Wij zouden u dan ook dringend willen vragen deze vooral in te vullen.

Wilt u deze nieuwsbrief voortaan niet meer ontvangen? Dan kunt u zich afmelden op het volgende emailadres: hovo@rug.nl.