16 februari 2017

Binnenkort verschijnt de zomergids!

Achter de schermen wordt weer volop gewerkt aan de zomergids, met ook een uitgebreid programma in Friesland!

De zomergids zal in week 11 (rond 17 maart) verschijnen.

Vanuit het Friese

Voorjaarslezing Leeuwarden

Op vrijdagmiddag 3 maart vindt in het auditorium van Stenden de voorjaarslezing in Fryslân plaats. Deze start om 15 uur en na afloop is er een drankje voor alle deelnemers. Elena Cavagnaro, lector bij Stenden Hogeschool, behandelt het onderwerp duurzaamheid vanuit een deels filosofisch perspectief. In hoeverre hebben onze acties nu impact op onze volgende generaties en wat zullen zij aantreffen? Er is nog plaats, u kunt zich aanmelden door op de cursuscode te klikken: 17WF01L.

 

Uitgebreid zomerprogramma in Fryslân

Dit jaar wordt er een zeer uitgebreid zomerprogramma aangeboden in Leeuwarden. De meeste cursussen zijn kort en in sommige gevallen is de opzet ook anders qua werkvorm. Het is een gevarieerd aanbod aan onderwerpen en wij passen de locaties hier ook op aan. De zomergids verschijnt in week 11 (rond 17 maart).

Er is nog plaats bij een aantal cursussen!

Bijna alle cursussen zijn begonnen, maar u kunt zich nog voor enkele cursussen inschrijven.

In Emmen is er, als u heel snel bent, nog plaats voor de cursus 'Nog meer muziek en beeld in de kerk' (cursuscode 17WD05).

In Leeuwarden is het op dit moment nog mogelijk om in te schrijven voor de cursus 'Gek zijn in vogelvlucht' (cursuscode 17WF06), waarin wordt ingegaan op het disfunctioneren van de mens, dat zich kan uiten in allerlei psychische stoornissen. De inschrijving van deze cursus staat nog open en er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. De cursus start op 21 maart en vindt plaats op de dinsdagmiddagen.

In Groningen begint de cursus over de Chinese Stad (cursuscode 17WG22) op maandag 27 februari. Indien u nog deel wilt nemen aan deze cursus kunt u het best een mail sturen naar hovo@rug.nl.

Voor de meeste cursussen die in maart beginnen kunt u zich nog inschrijven:

17WG24: Europese integratie 'after the Brexit', startdatum 2 maart (inschrijven tot 16 februari)

17WG23: De Franse presidentsverkiezingen, startdatum 14 maart (inschrijven tot 28 februari)

17WG33: Hoe ontstaat kanker en hoe kan je voorkomen dat je het krijgt (start 8 maart, inschrijven tot 22 februari)

En ten slotte zijn er nog enkele plaatsen bij de lezing over Bach's Matthäus-Passion (17WG29L) op 12 april (inschrijven tot 29 maart).

Indien u de cursuscode aanklikt, treft u nadere informatie aan.

Bezoek aan Maagdenburg.

We gaan naar Maagdenburg!

Velen van u zullen bekend zijn met de ontmoetingen tussen seniorstudenten uit Maagdenburg en Groningen die sinds de jaren '90 geregeld plaatsvinden. Tijdens 3- of 4-daagse bezoeken wordt een interessant cultureel programma aangeboden dat veel ruimte laat voor persoonlijk contact tussen de deelnemers. De voertaal is Duits.

Wij hebben nu een uitnodiging ontvangen van "Studieren ab 50" aan de Otto-von-Guericke-Universität voor een 4-daagse ontmoeting in Maagdenburg van 16 t/m 19 mei 2017. De uitnodiging is aan alle cursisten van de Senioren Academie gericht. Het aantal deelnemers is echter beperkt. 

Voor het programma en nadere informatie klikt u hier.

Voor het aanmeldingsformulier klikt u hier.

Terugblik Jan Snijderslezing

Donderdag 9 februari jl. vond de Zestiende Jan Snijderslezing, onder ruime belangstelling, plaats.

Spreker was Kees Brunia, emeritus hoogleraar fysiologische pathologie. Hij sprak over Zenuwen, materie en geest. Een fascinerende ontdekkingsreis door het brein.

Na afloop, tijdens de borrel, was er gelegenheid om een gesigneerd exemplaar van zijn boek Het brein. Van farao tot fMRI aan te schaffen.

Tentoonstelling Nobelprijswinnaars in Universiteitsmuseum

Jan Snijders in het Universiteitsmuseum

De 'Jan Snijderslezing' is genoemd naar psycholoog professor Jan Snijders. Jan Snijders heeft in de jaren na zijn emeritaat een grote bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van HOVO in Groningen en daarmee in heel Nederland. Eerder hield Jan Snijders zich met zijn echtgenote, kinderpsycholoog Nan Oomen, o.a. bezig met het ontwikkelen van SON, de Snijders Oomen non-verbale intelligentietest.

Deze test is nu te zien op de tentoonstelling Nobel Science. Feringa, Zernike and the Groningen tradition in het Universiteitsmuseum in Groningen. De tentoonstelling is tot stand gekomen naar aanleiding van de toekenning van de Nobelprijs voor Ben Feringa van de Universiteit Groningen. Maar de tentoonstelling haalt ook andere - vaak vergeten - onderzoekers voor het voetlicht en plaatst ze naar de 'Nobel Science' van Ben Feringa.

We denken bij onderzoekers vaak aan techniek en apparaten. Zoals de 'knutselende rector' Jacobus Laurentius Sirks, die in 1893 een microscoop ontwierp volgens dezelfde principes als de microscoop waarvoor Frits Zernike in 1953 werd bekroond. Of aan Hermanus Haga die het golfkarakter van röntgenstraling al in 1899 bewees.

Maar ook buiten de techniek werd geknutseld en dus vinden we op de tentoonstelling ook een voorbeeld van de onderwijstest die Jan Snijders met zijn vrouw Nan samenstelde, de SON (Snijders Oomen Test). Zo bleek fundamenteel onderzoek vaak uit te monden in een praktische toepassing.

De tentoonstelling is te zien tot 29 mei 2017. Toegang is gratis.

Professor Wim Aerts

Kort geleden bereikte ons het droevige bericht dat op 8 februari 2017 onze docent Wim Aerts op 90-jarige leeftijd is overleden.

Professor Wim Aerts heeft gedurende vele jaren als docent bij de Senioren Academie colleges en cursussen gegeven. Ook in andere opzichten was hij zeer actief bij het wel en wee van de Senioren Academie betrokken. Hij trad op als vraagbaak en was jarenlang lid van de redactie van de Vriendenpost.

Met grote inzet, bevlogenheid en humor voerde hij als docent zijn cursisten naar het Byzantijnse rijk of mee op veldtocht met Alexander de Grote.

Wim Aerts gaf in de winter van 2016 zijn laatste cursus voor de Senioren Academie. We zullen hem zeer missen.

In oktober 2016 werd Wim Aerts benoemd tot Ridder in de orde van Oranje-Nassau.

Wilt u deze nieuwsbrief voortaan niet meer ontvangen? Dan kunt u zich afmelden op het volgende emailadres: hovo@rug.nl