Docenten

Bartels, dr. Jeroen

Dr. Jeroen Bartels is filosoof en doceerde geschiedenis van de moderne filosofie aan de universiteit van Groningen. Al jaren geeft hij cursussen voor de Spinozakring in Amsterdam en voor de Senioren Academie. Sinds vijf jaar verzorgt hij ook cursussen op Lesbos. In 2018 vinden deze plaats van 30-4 t/m 7-5 en van 7-5 t/m 14/5. Voor inlichtingen: jjabartels@gmail.com.

 

 

Email: jjabartels@gmail.com

Bartlema, drs. Ruud

Ruud Bartlema (1944) studeerde theologie en bekwaamde zich daarnaast als beeldend kunstenaar (Vrije Academie Amsterdam). Op dit moment woont en werkt hij als beeldend kunstenaar en leraar Joodse Mystiek in Soest, geeft les aan verschillende HOVO's en leidt reizen naar het werk van o.a Chagall en Kandinsky.

Ben-Chaim, Jacob

Jacob Ben-Chaim (Israël,1962) verliet 10 jaar geleden de commerciële wereld om "Jewish Thought" te studeren aan o.a. de Hebreeuwse Universiteit van Jeruzalem. Hij is momenteel coördinator en docent bij cursuscentrum de Poort in Groningen.

Homepage: www.jechida.nl

Berg, ir. Erik op ten

Erik op ten Berg heeft Industrieel Ontwerpen gestudeerd aan de Technische Universiteit Delft. Daarna behaalde zijn MSc in Creativiteit bij het International Center for Studies in Creativity aan de Universiteit in Buffalo in de USA. Hij is eigenaar van Pioen Consult, waar hij zijn expertise in Creative Problem Solving samen met zijn jarenlange ervaring als trainer in het gebruik van creatief denken inzet.

Email: erik@pioenconsult.nl
Homepage: www.pioenconsult.nl

Berkum, drs. Anja van

Anja van Berkum was tot voor enkele jaren werkzaam bij de Senioren Academie. Haar activiteiten betreffende de cursus Grenzkontakte heeft zij na haar afscheid voortgezet.

Boekschoten, prof. dr. G.J.

Professor Bert Boekschoten is emeritus hoogleraar paleontologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij heeft ruime zeegaande ervaring, maar onderzoekt ook de versteende bodems van lang geleden drooggevallen oceanen.

Email: g.j.boekschoten@vu.nl

Boele, drs. Kees

Drs. Kees Boele (1956) is bioloog, docent en ondernemer (Natuurpresentaties) en inmiddels enkele jaren werkzaam voor Hovo. Vroeger o.a. werkzaam bij de Natuur en Milieufederatie Groningen; Hortus Haren en botanische tuin De Kruidhof.

Email: info@natuurpresentaties.nl
Homepage: www.natuurpresentaties.nl

Boer, drs. Jan de

Dr. Jan de Boer (1943) studeerde in Groningen sterrenkunde. Hij werkte tot 1988 bij het Kapteyn Astronomisch instituut als beheerder en docent. Sinds zijn studietijd houdt hij zich bezig met de popularisering van sterrenkunde.

Email: j.a.de.boer@rug.nl

Boer, prof. dr. Dick. E.H. de

Dick de Boer is emeritus hoogleraar Middeleeuwse geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen. De docent komt al ruim 25 jaar regelmatig in de regio en is bij tal van culturele projecten betrokken.

Bolhuis, drs. Petra en drs. Theo Meereboer

Drs. Petra Bolhuis en drs. Theo Meereboer studeerden filosofie aan de RUG. Zij geven ook hun colleges bij de Senioren Academie gezamenlijk. De mens en het menselijk gedrag in de samenleving staan centraal in de cursussen van dit filosofen-echtpaar. Bolhuis en Meereboer zijn al vele jaren als docent bij de Senioren Academie en diverse andere hovo-instellingen in Nederland werkzaam.

Email: p.bolhuis@maieutiek.nl

Bos, Eric

Eric Bos is kunstjournalist, beeldend kunstenaar, schrijver en docent. Van zijn hand verschenen boeken, artikelen en publicaties over kunst. In het Dagblad van het Noorden verschijnt wekelijks zijn column over kunst.

Homepage: www.visualia.nl

Bosscher, prof. dr. Doeko

Prof.dr. Doeko Bosscher (1949) is hoogleraar Eigentijdse Geschiedenis aan de RUG. In zijn onderwijs en onderzoek richt hij zich zowel op de Nederlandse geschiedenis als op de contemporaine geschiedenis van (West-)Europa en de Verenigde Staten.

Breukink, drs. Margaret

Drs. Margaret Breukink wordt gedreven door haar passie voor kunst. Haar specialiteit is het bieden van een brede cultuurhistorische context met veel aandacht voor de achtergrondverhalen en het gebruik van het beeldmateriaal.  

Email: info@margaret-art.nl

Brinkman, drs. Joep

Joep Brinkman is sociaal wetenschapper en werkt als onderzoeksdocent in het hbo en voerde daar o.a. in opdracht van de voedingsmiddelenindustrie met consumentenpanels smaakonderzoek uit. Als freelancer geeft hij cursussen op onderzoeksgebied, adviseert hij bureaus en schreef hij diverse (studie)boeken.

Broek, dr. Jan F.J. van den

Dr. Jan van den Broek (1945) studeerde klassieke talen en antieke wijsbegeerte in Nijmegen en is sinds 1971 werkzaam in het Groninger archiefwezen, eerst bij het Rijksarchief in de provincie Groningen, vanaf 1977 tot 2002 als gemeentearchivaris van Groningen en van 2002 tot 2005 als (stads)historicus bij het Regionaal Historisch Centrum Groninger Archieven. In 2007 promoveerde hij op het proefschrift Groningen, een stad apart; over het verleden van een eigenzinnige stad (1000-1600). De laatste jaren houdt hij zich vooral bezig met de landschapsgeschiedenis. In 2011 verscheen van zijn hand Een kronkelend verhaal. Nieuw licht op de oude Hunze. In de jaren 2012-2013 verzorgde hij voor de Seniorenacademie de cursus 'Groningen en het Drentse water'.

Broekers, ir. M.

Maarten Broekers is na zijn afstuderen in de Meet- en Regeltechniek aan de TU Delft, 32 jaar werkzaam geweest bij Shell in diverse functies in binnen en buitenland, waaronder die als Reservoir Engineer en Media Relations Manager. Na zijn pensionering was hij oprichter van Kangaroo Miles, een initiatief om carpoolen te stimuleren door vraag en aanbod van ritten via SMS en internet aan elkaar te koppelen en was hij adviseur op het gebied van energie & communicatie.

 

 

Bruyne, Dolf de

Dolf de Bruyne was directeur van een raadgevend civiel-ingenieursbureau. Hij gaf meerdere cursussen over architectuurgeschiedenis voor de Senioren Academie.

Email: bruyn363@planet.nl

Da Silva, drs. Carla

Drs. Carla da Silva (1957) is naast docent Engels ook zangeres en docent van het Jiddische lied. Om de taal, muziek en zangstijl te leren verbleef zij in 1999 in Engeland en Amerika. Zij geeft regelmatig concerten en lezingen.

Daemen, dr. H

Harry Daemen (1949) studeerde politicologie en promoveerde op en proefschrift over burgerschap. In 1986 was hij mede-oprichter en eerste directeur van de Thorbecke Academie voor Overheidsmanagement te Leeuwarden. Vanaf 1991 was hij verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zijn onderwijs en onderzoek is gericht op vraagstukken van democratie en besluitvorming, lokaal bestuur in Europa en Europese besluitvorming.

Diepeveen, Marleen

Marleen Diepeveen is van oorsprong docent Nederlands. In 1992 haalde zij haar bevoegdheid voor docent schrijven aan de Schrijversvakschool in Amsterdam. Zij verzorgde op diverse plaatsen in het land schrijfles. Al jarenlang geeft zij bij de Senioren Academie verschillende cursussen.

 

Email: marleendiepeveen@home.nl

Draaisma, prof. dr. Douwe

Prof. dr. Douwe Draaisma is als hoogleraar 'Geschiedenis van de psychologie' verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij is daarnaast vooral bekend door zijn publicaties over het geheugen. Draaisma publiceerde onder over het autobiografisch geheugen Waarom het leven sneller gaat als je ouder wordt, een boek dat werd bekroond met verschillende wetenschappelijke en literaire prijzen. In november 2010 verscheen Vergeetboek. Vergeten, stelt Draaisma daarin, is niet een mankement aan ons geheugen, het is een van de belangrijkste vermogens ervan. Van het Nederlands Instituut voor Psychologen ontving Draaisma de Heymans Prijs voor zijn onderzoek naar de geschiedenis van de psychologie.

Homepage: http://douwedraaisma.nl/

Druijven, dr. Peter

Peter Druijven was als docent en onderzoeker werkzaam bij de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen van de RUG. Hij promoveerde in 1990 aan de Universiteit van Amsterdam op een proefschrift over de sociaal-economische rurale ontwikkeling in Zuid-Mexico. Als ontwikkelingsgeograaf en planoloog heeft hij onderzoek gedaan in onder meer Mexico, India en China en heeft meerdere studiereizen naar deze gebieden georganiseerd.

Email: peterdruijven@hotmail.com

Ekkers, drs. R.

Remco Ekkers is Neerlandicus, met als specialisme letterkunde. Hij heeft sinds lang belangstelling voor Mythologie, Godsdienstwetenschap en Filosofie.

Homepage: http://home.planet.nl/~ekker036/

Elzinga, drs. Gert

Gert Elzinga studeerde kunstgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen. Tot zijn pensionering was hij conservator oude kunst van het Fries Museum te Leeuwarden. Hij werkte mee aan tal van tentoonstellingen over Friese kunst, kunstnijverheid en topografie.

Engelsma, drs. J

Coos Engelsma (1983) promoveert op 29 juni 2017 als filosoof aan de RuG. Zijn expertise betreft de epistemologie, de godsdienstfilosofie en het denken van Ludwig Wittgenstein.

Fahner, Ad

Ad Fahner (1945) kreeg zijn opleiding tot docent aan de hervormde kweekschool Mariënburg te Leeuwarden. Hierna haalde hij bevoegdheden voor de vakgebieden aardrijkskunde, geschiedenis en muziek. Hij was tot 2007 werkzaam aan het Dockinga College in Dokkum. Ad Fahner publiceerde over orgels, orgelmakers en kerken in Leeuwarden.

Flameling, drs. Jan

Jan Flameling (1950) is docent aan de Internationale School voor Wijsbegeerte, geeft trainingen in morele oordeelsvorming aan (onder meer) apothekers en burgemeesters en organiseert denkvakanties in Griekenland en India.

Homepage: www.janflameling.nl

Flohr, drs. R.

Drs. Rob Flohr studeerde economie aan de Universiteit Tilburg en filosofie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Daarnaast volgde hij een lerarenopleiding wiskunde. Tot zijn pensionering was hij werkzaam als docent statistiek, wiskunde en wetenschapsfilosofie bij Stenden Hogeschool Leeuwarden.

 

Galestin, dr. Marjan

Marjan Galestin was verbonden aan het instituut voor Archeologie van de Rijksuniversiteit Groningen. De Etruskische archeologie heeft haar bijzondere belangstelling.

Email: m.c.galestin@rug.nl

Gelderen, drs. Miranda van

Miranda van Gelderen is kunsthistorica, doceert kunstgeschiedenis, architectuurgeschiedenis en archeologie aan diverse onderwijsinstellingen, geeft lezingen en begeleidt stadswandelingen en excursies. Speciale aandachtsgebieden: algemene kunstgeschiedenis, 17de eeuwse schilderkunst Noordelijke Nederlanden, materieel onderzoek van kunstvoorwerpen, beeldhouwkunst, Byzantijnse- en islamitische beeldende kunst en architectuur.

Goedvriend, ir. Ger-Jan

G.J.M.Goedvriend (1949) was wetenschappelijk onderzoeker, milieutechnoloog bij TNO, docent Milieuvakken op het HBO, uitvoerder van Restauratieprojecten van een Rijks- en een Gemeentelijk monument alsook docent Scheikunde op VWO en HAVO. Na de studie Scheikunde met biologie in Nijmegen (1968-1972), afgestudeerd in Milieuhygiène (Waterzuivering) in Wageningen (1973-1981). Sterk gericht op praktische betekenis en toepassing van theoretische kennis (popularisering van de kennis over Milieukundige onderwerpen).

Goor, dr. Henk van

Dr. Henk van Goor, socioloog, was tot zijn pensionering in 2012 verbonden aan de Vakgroep Sociologie van de Rijksuniversiteit Groningen. Hij heeft zich in onderwijs en onderzoek vooral bezig gehouden met thema's als collectieve actie, macht en invloed, maatschappelijke ongelijkheid, sociale problemen en afwijkend gedrag, overheidsbeleid, verzorgingsstaat en de kwaliteit van sociaalwetenschappelijk onderzoek.

Email: h.vangoor@inter.nl.net

Hacquebord, prof. dr. L.

Louwrens Hacquebord (1947) studeerde fysische geografie en archeologie aan de Universiteit van Utrecht en Rijksuniversiteit Groningen en promoveerde cum laude aan de Universiteit van Amsterdam. In 1994 werd hij benoemd tot hoogleraar Arctische en Antarctische Studies aan de Rijksuniversiteit Groningen. Lange tijd was hij directeur van het Arctisch Centrum en in die hoedaniheid vertegenwoordigde hij Buitenlandse Zaken en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) in diverse internationale politieke en wetenschappelijke organisaties. 
Sinds 2013 is hij met emeritaat.

Hagdorn, drs. Michiel

Drs. Michiel Hagdorn is literatuurwetenschapper, gespecialiseerd in Duitse literatuur, muziek en (cultuur)geschiedenis. Hij heeft vele cursussen en lezingen verzorgd over o.a. de Romantiek, Johan Wolfgang von Goethe, Thomas Mann, Franz Kafka, Günther Grass, Richard Wagner, Heinrich Heine en literatuur tijdens de Weimar Republiek.

Email: info@michielhagdorn.nl

Halbertsma, prof. dr. Marlite

Marlite Halbertsma is emeritus hoogleraar cultuurgeschiedenis en was verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Email: halbertsma@eshcc.eur.nl

Halbertsma, prof. dr. T.H.F.

Tjalling H.F. Halbertsma is Director International van het Centre for East Asian Studies Groningen (CEASG) en bijzonder hoogleraar Oost Azië Studies met een focus op hedendaags Mongolië, aan de Rijksuniversiteit Groningen. Halbertsma werkte vele jaren in China en Mongolië, onder andere als de eerste Nederlandse diplomaat in Mongolië. In 2007 promoveerde hij in Leiden op het nog zichtbare Nestoriaanse erfgoed in Binnen Mongolië dat hij herontdekte en documenteerde.

Email: t.h.f.halbertsma@rug.nl

Harvey, dr. Julia C.

Julia Harvey is hoofd van de vertaaldienst van de RUG. Zij studeerde Egyptologie in Durham, Heidelberg en London, waar ze promoveerde in 1994 met een studie over houten beelden uit het Oude Rijk. Zij geeft sinds 1986 les aan senioren, eerst in Engeland en sinds 2000 voor de Seniorenacademie. Zij leidt ook reizen naar Egypte voor mensen die wat meer willen zien dan alleen de hoogtepunten (zie www.juliaharvey.nl).

Email: j.harvey@home.nl

Hasselblatt, prof. dr. H.C.

Cornelius Hasselblatt (1960) was van 1998 t/m 2014 hoogleraar Finoegrische talen en culturen aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zijn specialiteiten zijn de Oostzeefinse talen (Estisch, Fins en kleine verwante talen), Finse en Estische literatuur, receptieonderzoek, geschiedenis en cultuurgeschiedenis.

Email: cornelius@hasselblatt.com

Hek, Huub van 't

Huub van 't Hek (1947). Klassieke muziek(historicus) en operaspecialist. Gepokt en gemazeld in de werking van maatschappelijke systemen. De op- en de ondergang ervan. Veranderingsprocessen. Van Kerk en Staat. Voor individu en collectief. De mens als eeuwige Orfeo. Op weg naar zijn eigen Euri Diki.

Homepage: www.hektic.nl

Holtrop, drs. Johan

Drs. J. Holtrop is kunsthistoricus en werkt(e) onder andere als tentoonstellingsmaker, criticus, schrijver en docent voor verschillende instellingen, zoals het HOVO vanaf 1996. Hij is gespecialiseerd in de relatie tussen beeldende kunst en het brein.  

Hoogenboezem, drs. Klaas

Drs. Klaas Hoogenboezem (1940) was tot 2005 docent geschiedenis en aardrijkskunde aan het Hondsrugcollege in Emmen. Hij geeft lezingen en cursussen voor Volksuniversiteiten, Bibliotheken en verenigingen. Daarnaast organiseert hij studiedagen en excursies in het in het Nederlands-Duitse grensgebied.

Jagersma, drs. Arend Klaas

Drs. Arend Klaas Jagersma (1970) studeerde filosofie in Amsterdam en is als wetenschappelijk medewerker verbonden aan de Faculteit der Wijsbegeerte van de Rijksuniversiteit te Groningen. Daarnaast was hij werkzaam als zelfstandig onderzoeker en docent filosofie en verbonden aan meerdere HOVO-instellingen.

Jong, prof. dr. Bauke de

Bauke de Jong (1942) studeerde Biologie met als specialisatie Genetica aan de RuG. Hij was van 1967 tot 2009 verbonden aan de Afdeling Genetica van de Medische Faculteit te Groningen, was bijzonder hoogleraar in de Tumorcytogenetica, hoofd van de patiëntenzorg sectie Cytogenetica en deed jarenlang, in samenwerking met de Erasmus Universiteit Rotterdam en de Katholieke Universiteit Nijmegen, onderzoek op het gebied van de Tumorcytogenetica en de Oncopathologie. Hij gaf vele jaren onderwijs in de Medische Genetica aan studenten in de Medicijnen, Tandheelkunde en Psychologie, was trimestercoördinator en voorzitter van de examencommissie van de Medische Faculteit.

Jordens, drs. Hans

Drs. Hans Jordens studeerde theoretische natuurkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij werkte achtereenvolgens als docent wiskunde en natuurkunde in het voortgezet onderwijs, twee jaar als gastdocent aan de Université de Ouagadougou (Burkina Faso) en tenslotte tot aan zijn pensionering aan de Rijksuniversiteit Groningen. Voor zijn werk is hij beloond met twee onderwijsprijzen, de benoeming tot lid van verdienste van de NNV en is hij winnaar van de Minnaertsprijs 2011 van de NVON.

Email: h.jordens@rug.nl

Kemper, drs. J.A.R.

Sjef Kemper studeerde Klassieke Talen aan de Universiteit van Amsterdam, werkte daarna aan de Thesaurus Linguae Latinae te München en was voorts tot zijn pensionering universitair docent Latijn aan de RuG. Hij specialiseerde zich in de interactie tussen teksten en materie en hij begeleidde vele reizen naar Italië voor studenten en alumni.

Email: j.a.r.kemper@rug.nl

Kolkman, prof. dr. mr. W.D

Wilbert Kolkman is als hoogleraar Algemene Rechtswetenschap en Familievermogensrecht verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij is tevens Raadsheer-plaatsvervanger bij het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden en Visiting professor Family Law, University of Western Ontario, Canada. Professor Kolkman is werkzaam op het gebied met het privaat- en notarieel recht, in het bijzonder erfrecht, huwelijksvermogensrecht en personen- familierecht. Hij deed veel wetenschappelijk onderzoek in de voornoemde rechtsgebieden en zijn dissertatie handelde over het nieuwe erfrecht ('Schulden der nalatenschap').

Email: w.d.kolkman@rug.nl

Koningsbrugge, prof. dr. J.S.A.M. van

Prof. dr. J.S.A.M. (Hans) van Koningsbrugge is hoogleraar Russische geschiedenis en politiek. Hij is directeur van het Nederland-Rusland Centrum én van het evenzeer aan de Rijksuniversiteit Groningen verbonden Centre for Russian Studies. Hij is betrokken bij de minor- en masteropleiding Midden- en Oost-Europastudies en specialist in de Europese geschiedenis van de 18e eeuw.

Email: j.s.a.m.van.koningsbrugge@rug.nl

Kraft van Ermel, MA, Nicolaas

Nicolaas A. Kraft van Ermel is historicus gespecialiseerd in contemporaine geschiedenis van Rusland, Oekraïne en Polen; zijn bredere expertise is gelegen in de Europese geschiedenis van de 20ste eeuw. In 2011 studeerde hij af aan de Research Master Modern History and International Relations. Sinds 2012 is hij werkzaam aan het Nederland-Rusland Centrum van de Rijksuniversiteit Groningen.

Kuiper, prof. dr. Y.B.

Prof. dr. Yme Kuiper is werkzaam als universitair hoofddocent in de godsdienstwetenschap, de culturele antropologie en de sociologie van religie bij de Rijksuniversiteit Groningen. Tevens is hij als bijzonder hoogleraar Historische buitenplaatsen en landgoederen vanwege de Stichting Van der Wyck-de Kempenaer verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Lier, drs. Saskia van

Saskia van Lier (1978) heeft godsdienstwetenschap gestudeerd aan de RUG en is gespecialiseerd in christelijke kunst en kerkbouw. Als freelancer heeft ze enkele boeken geschreven, cursussen en lezingen gegeven en reizen en excursies begeleid.

Email: saskiavanlier@gmail.com

Looijenga, dr. Tineke

Tineke Looijenga studeerde Oude Germaanse Talen en Culturen aan de RUG en promoveerde in 1997 op de oudste runeninscripties van Europa. Haar onderzoek heeft zich later meer gericht op de archeologie en op de oudere geschiedenis van Europa. Als onafhankelijk onderzoeker combineert zij archeologie en taalkunde en richt ze zich op Kelten en Prehistorische culturen in  Europa. De focus is op neolithicum, bronstijd, ijzertijd en Romeinse tijd.

 

 

Email: j.h.looijenga@rug.nl

Luttikhuizen, em. prof. dr. G.P.

Gerard Luttikhuizen doceerde tot zijn pensionering exegese van het Nieuwe Testament en geschiedenis van het vroegste christendom aan de universiteit van Groningen. Daarnaast gaf hij colleges Koptisch. Hij specialiseerde zich in de studie van vroegchristelijke apocriefe teksten.

 

 

Homepage: www.gerardluttikhuizen.nl

Man, drs. Hans de

Hans de Man studeerde architectuur- en stedenbouwgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen en is werkzaam als zelfstandig architectuurhistoricus. Daarnaast is hij als docent verbonden aan diverse instellingen, waaronder ArtEZ academie van bouwkunst.

Meer, drs. Willy van der

Willy van der Meer (1955) heeft aan de RUG in Groningen Scandinavische Talen, Toegepaste Taalkunde en Fries gestudeerd (1975-1981). Daarna is zij in verschillende banen (onderwijs, journalistiek, cursusontwikkeling) bezig gebleven met taal, taalonderwijs, ontwikkeling van lesmateriaal, didactiek en meer recent met het ontwikkelen van taalstudie via internet.

Homepage: www.leerjezelfeentaal.nl

Meere, prof. dr. J.J. van der

Prof dr J.J. van der Meere is als hoogleraar in de bio- en neuropsychologie van de ontwikkelingsstoornissen verbonden aan de rijksuniversiteit Groningen. Hij is tevens gasthoogleraar aan de universiteit van Gent (Belgie) en Jyvaskula (Finland).

Moolenaar, dr. Elisabeth

Elisabeth Moolenaar heeft in Amsterdam en Boston antropologie gestudeerd, en onderzoek gedaan in de Verenigde Staten en China. Ze is als Fulbright fellow gepromoveerd aan een Amerikaanse universiteit. Haar specialismen zijn immigrantengroepen, identiteit, etniciteit, gender en globalisering en transnationalisme.

Homepage: http://myvirtualanthrolab.wikispaces.com/

Mulder, drs. Gerry

Gerry Mulder is classica en heeft jaren Klassieke Talen en Klassieke Culturele Vorming onderwezen. Tegenwoordig geeft ze cursussen Latijn en Klassieke Oudheid aan de Senioren Academie te Groningen en Latijn in Leeuwarden.

Email: muldergs@planet.nl

Mulder-Bakker, dr. Anneke B.

Dr. Mulder-Bakker doceerde tot 2005 middeleeuwse geschiedenis en middeleeuwse studies aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zij publiceerde vele boeken op het gebied van cultuur en religie, zoals 'De Kluizenaar in de Eik' (1995) 'Gouden Legenden' (1997), 'Verborgen Vrouwen' (2007). Zij is expert op het gebied van gender studies.

Email: a.b.mulder-bakker@rug.nl

Niekus, drs. Marcel

Marcel Niekus (1970) studeerde prehistorische archeologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij is gespecialiseerd op de archeologie van de Oude Steentijd (Paleolithicum) en de Midden-Steentijd (Mesolithicum) in NW-Europa. Afgezien van wetenschappelijke publicaties schrijft hij ook voor een breder publiek. Naast zijn werkzaamheden als freelance archeoloog werkt hij aan de afronding van zijn proefschrift.

Nieuwhof, dr. Annet

Annet Nieuwhof studeerde theologie en archeologie en is als onderzoeker gelieerd aan het Terpencentrum, onderdeel van het Groninger Instituut voor Archeologie van de Rijksuniversiteit Groningen. Zij is gespecialiseerd in de archeologie van het terpengebied. Momenteel werkt zij aan de afronding van een proefschrift over de restanten van rituelen in terpen en wierden.

Olffen, Karel van

Karel van Olffen is musicus. Na zijn opleiding aan het conservatorium in Amsterdam , specialiseerde hij zich in de geschiedenis van de Russische muziek en haar dwarsverbindingen met de Russische literatuur en schilderkunst.

 

 

Email: karelvanolffen@hotmail.com

Oly, Henk

Henk Oly (1946) studeerde Nederlands aan de Rijks Universiteit Groningen en doceerde aan de Noordelijke Hogeschool. Hij publiceert over de Leeuwarder geschiedenis en architectuur en doet momenteel onderzoek naar de ontwikkeling van het stedelijk bouwbedrijf in Leeuwarden en het bouwvak in die stad.

Poel, dr. Stefan van der

Dr. Stefan van der Poel is als universitair docent verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen. De Joodse Geschiedenis en de geschiedenis van Midden- en Oost-Europa hebben zijn bijzondere interesse.

Pol, drs. B. van der

Drs. Bauke van der Pol studeerde culturele antropologie (VU Amsterdam) met India als specialisatie. Hij bezoekt India al 40 jaar en deed onderzoek bij kastelozen in Kerala. Ook begeleidde hij reizen langs het VOC erfgoed. De laatste jaren deed hij onderzoek naar de historische relatie India - Nederland hetgeen resulteerde in een drietal boeken. Omrop Fryslân maakte in samenwerking met Van der Pol een tweetal documentaires onder de titel ‘In Fries yn India’.

Reijers, dr. Tom J.A.

Dr. Tom Reijers studeerde geologie in Leiden, werkte wereldwijd 30 jaar als exploratie- en research geoloog voor Shell. Na pensionering (2000) begeleidde hij wereldwijd 116 expedities, geologische en culturele reizen, gaf hij gastlessen op middelbare scholen, en werd hij docent HOVO cursussen in Groningen, Emmen, Rolde, Leeuwarden, Zwolle Utrecht, Leiden en Den Haag.

Email: tjareijers@hetnet.nl

Reinders, prof. dr. Reinder

Dr. Reinder Reinders is emeritus hoogleraar archeologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Sinds 1971 verricht hij archeologisch onderzoek in Thessalië (Griekenland) en van 1976 tot 2016 leidde hij de Nederlandse opgravingen in het gebied van de Hellenistische stad Halos. Daarnaast gaat zijn belangstelling uit naar kaarten van de provincie Groningen en de bewoningsgeschiedenis van de Drentse dorpen Pesse, Havelte en Uffelte.

Renner, prof. dr. Hans

Prof.dr. Hans Renner (Praag, 1946) is emeritus hoogleraar in Midden- en Oost-Europese geschiedenis aan de RUG. Zijn belangstelling gaat uit naar de laatste tweehonderd jaar van de Europese geschiedenis, met name geschiedenis van Rusland, de Sovjetunie en andere voormalige communistische landen.

Revier, drs. Hans

Hans Revier (1954) studeerde biologie aan de Universiteit van Amsterdam en kwam, na een korte wetenschappelijke carrière in 1985 in dienst van de Waddenvereniging. In april 2007 is hij geïnstalleerd als lector Mariene Wetlands Studies aan Stenden Hogeschool te Leeuwarden. De duurzame ontwikkeling van het waddengebied staat centraal in zijn onderzoek. Daarnaast publiceert hij als hoofdredacteur van het WADDENmagazine regelmatig over ontwikkelingen in het waddengebied.

Email: hans.revier@stenden.com

Ridderbos, dr. H.N.B.

Bernhard Ridderbos was lang verbonden aan de opleiding Kunstgeschiedenis van de Rijksuniversiteit Groningen. Van zijn hand verschenen tal van publicaties over laatmiddeleeuwse kunst, met name op het gebied van de Vroegnederlandse schilderkunst.

Riemersma, dr. Alex

Dr. Alex Riemersma (1953) is lector Fries en Meertaligheid in Onderwijs en Opvoeding aan de NHL Stenden hogeschool. Specialiteit drietalig onderwijs in internationaal perspectief. Dissertatie "Beheersing Nederlands en Fries aan het einde van de basisschool" (Tilburg 1994).

Rivas, dr. Esteban

Dr. Esteban Rivas studeerde psychologie in Utrecht en filosofie in Amsterdam. Hij promoveerde in 2003 aan de Radboud Universiteit Nijmegen op een onderzoek over de beroemde gebarende chimpansees. Hij is eigenaar van de educatieve instelling het Instituut voor Dieren in Filosofie en Wetenschap. Esteban Rivas gaf al eerder HOVO-cursussen, zowel bij de Senioren Academie als bij HOVO Amsterdam.

Homepage: http://diereninfilosofieenwetenschap.wordpress.com

Rotshuizen, drs. M.L. (Loes)

Loes Rotshuizen studeerde kunstgeschiedenis in Amsterdam (VU) en Parijs (Sorbonne). Zij doceerde kunst- en cultuurgeschiedenis aan de Lerarenopleiding Beeldende Kunst en Vormgeving aan NHL Hogeschool in Leeuwarden. Zij trad op als (mede)curator van beeldententoonstellingen in het park Vijversburg bij Leeuwarden. Daarnaast was en is zij nog steeds actief als docente binnen het HOVO in Noord-Nederland, met als standplaats Leeuwarden.

Roué, drs. Alberte

Alberte Roué was verbonden aan de afdeling Frans van Romaanse Talen en Culturen (RTC) bij de RUG. Ze gaf daar colleges Franse taalvaardigheid en cultuur. Ook geeft ze al 25 jaar een cursus aan docenten Frans aan het Institut Français van Groningen (voorheen Centre culturel français), waarbij de hedendaagse Franse literatuur en cultuur aan bod komt.

Sande, dr. J.P. van der

Hans van de Sande werkte tot tien jaar geleden als onderzoeker en docent aan de RuG. Sinds januari 2008 is hij als emeritus werkzaam aan diezelfde mooie universiteit, maar dan in een kalmer tempo. Daarnaast doet hij nog wat bestuurswerk en schrijft hij aan een boekje over wijn.

Schilder, drs. A.J.E.

Agnes Schilder is psycholoog en als docent verbonden aan diverse onderwijsinstellingen waaronder de opleiding Toegepaste Psychologie van de Hanzehogeschool Groningen. Ze is onder de indruk van wat de (toegepaste) psychologie ons te bieden heeft en vertelt daar graag over. Voor meer informatie zie: www.acttoo.nl

Homepage: www.acttoo.nl

Schoonhoven, dr. Henk

Dr. Henk Schoonhoven was universitair docent Griekse en Latijnse Taal en Cultuur aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij verzorgt al vele jaren cursussen voor de Senioren Academie.

Email: henkschoonhoven@zonnet.nl

Slurink, dr. P.

Dr. Pouwel Slurink is ethicus en wetenschapsfilosoof, gepromoveerd in Nijmegen. Hij schrijft al drie decennia over de implicaties van de moderne evolutiebiologie voor de filosofie. Hij gaf en geeft les aan diverse universiteiten, HOVO’s en de ISVW.

Homepage: www.evolutie-filosofie.nl

Soeting, dr. Monica

Monica Soeting studeerde filosofie aan de universiteiten van Tübingen en Amsterdam. Ze was hoofdredacteur van het Biografie Bulletin en publiceerde samen met Dik van der Meulen het handboek Hoe schrijf ik een biografie (2010). Soeting is Journal Manager van het e-tijdschrift European Journal of Life Writing en werkt aan een biografie van Cissy van Marxveldt, die in november 2016 zal verschijnen.

Steenwijk, dr. Frank van

Dr. Frank J. van Steenwijk studeerde Natuurkunde aan de Rijksuniversiteit Leiden. Tot zijn pensionering was hij werkzaam als docent bij de Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Email: f.j.van.steenwijk@rug.nl

Strik, Ton

Tijdens zijn militaire carriere (1969-2008) heeft Ton Strik (1951) uitgebreide ervaring opgedaan met vredesmissies en humanitaire hulp operaties zowel in nationale als internationale functies. Ook was hij van 1997-2000 militair adviseur van de NL Ambassadeur bij de NATO. Nadat hij als Brigade generaal met functioneel leeftijdsontslag ging, werd hij aangesteld als Lector Humanitarian Assistance aan de Stenden Hogeschool (Leeuwarden) in de periode 2008-2013. Hij is nog steeds betrokken als gastdocent bij diverse hogescholen en universiteiten als gastdocent op het gebied van humanitaire hulpverlening en internationale veiligheid.

Tanja, dr. Piet Willem

Piet Willem Tanja studeerde medicijnen aan de Erasmus Universiteit en is een groot aantal jaren werkzaam geweest op verschillende terreinen van de Geestelijke GezondheidsZorg en de Verslavingszorg. Hij gaf in zijn professionele bestaan frequent les aan collega hulpverleners en op diverse opleidingen.

Email: pwtanja@kpnplanet.nl

Tuuk, drs. Edward van der

Drs. Edward van der Tuuk studeerde Sociale filosofie, wetenschap & samenleving, en ethiek aan de Rijksuniversiteit Groningen. Naast zijn docentschap is hij werkzaam als onafhankelijk documentairemaker.

Email: mirrormundo@yahoo.com

Vecht, drs. Ellen van der

Drs Ellen van der Vecht geeft als kunsthistorica les op verschillende gebieden van de kunstgeschiedenis, met als specialisaties Italiaanse renaissance en de beeldende kunst van de 19-20e eeuw.

Email: ellenvandervecht@hotmail.com

Videler, prof. dr. John. J.

Dr. John J. Videler is emeritus hoogleraar Evolutionaire Mechanica aan de Universiteit van Leiden, en Mariene Zoölogie en Bionica aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zijn expertise omvat kennis over zwemmen, vliegen en toepassingen van biologische kennis in de techniek.

Homepage: www.joepvof.nl

Vogel, dr. dr. Marianne

Marianne Vogel (1958) is persoonlijke coach en literatuurwetenschapper. In haar advies- en coachpraktijk De Bosvogel te Zuidhorn begeleidt zij cliënten. Daarnaast geeft ze cursussen en leesgroepen. Marianne Vogel is gepromoveerd in de Letteren en in de Algemene Wetenschappen. Haar specialiteiten zijn literatuur- en cultuuranalyse, zingeving en creatieve omgang met problemen.

Email: m.m.vogel@hotmail.com

Wanroij, F. van

Fons van Wanroij was bijna veertig jaar leraar Nederlands. Zijn belangstelling voor de kunsten en de geschiedenis leidde tot enkele bescheiden publicaties en de organisatie van veelsoortige culturele evenementen in stad, lande en buitenlanden.

Weertman, drs. Georgine

Drs. Georgine Weertman is mediaeviste. Sinds een aantal jaren geeft zij cursussen over de Middeleeuwen aan de Senioren Academie en andere HOVO's. Tot 2005 was zij directeur van de Senioren Academie Groningen en Drenthe.

Email: georgine.weertman@gmail.com

Wesselius, dr. Paul

Dr. Paul Wesselius (1942) studeerde sterrenkunde in Amsterdam. Tot 2005 werkte hij bij SRON aan de satellieten ANS, IRAS, ISO en Herschel, de laatste 10 jaar als divisiehoofd.

Email: paulwess@home.nl

Westerink, Ben H.C.

De docent is in zijn vrije tijd al vele jaren actief op het gebied van educatie van natuur en landschap. Hij publiceert regelmatig over deze onderwerpen in onder meer het tijdschrift Noorderbreedte.

Email: b.h.c.westerink@rug.nl

Wismeijer, dr. Andreas

Andreas Wismeijer heeft na zijn afstuderen aan de Universiteit van Tilburg zes jaar aan de Vrije Universiteit van Barcelona gewerkt als docent en onderzoeker. Zijn onderzoek richt zich met name op de persoonlijkheidspsychologie en de relatie tussen het hebben van geheimen en welzijn.

 

Woude, drs. Siem van der

Siem van der Woude studeerde Geschiedenis aan de Rijksuniversiteit van Groningen en volgde daarnaast diverse opleidingen in de archiefwetenschap. Hij is vanaf 1980 in verschillende functies werkzaam bij het Ryksargyf en vanaf 2002 bij Tresoar. De laatste jaren is hij vooral actief als publiekshistoricus.

Zwitser, dr. Marcel

Dr. Marcel S. Zwitser (1970) studeerde muziektheorie en muziekgeschiedenis, doceert muziek- en cultuurgeschiedenis aan de Schumann Akademie (sinds 1998) en aan diverse HOVO’s (sinds 2000) en muziektheorie aan de Meerjarige Dirigentenopleiding (MDO) van Kunst en Cultuur Overijssel (Zwolle).

Email: mszwitser@ziggo.nl