Docenten

Bartels, dr. Jeroen

Dr. Jeroen Bartels is filosoof en doceerde geschiedenis van de moderne filosofie aan de universiteit van Groningen. Al jaren geeft hij cursussen voor de Spinozakring in Amsterdam en voor de Senioren Academie. Sinds vijf jaar verzorgt hij ook cursussen op Lesbos. In 2018 vinden deze plaats van 30-4 t/m 7-5 en van 7-5 t/m 14/5. Voor inlichtingen: jjabartels@gmail.com.

Email: jjabartels@gmail.com

Berkum, drs. Anja van

Anja van Berkum was tot voor enkele jaren werkzaam bij de Senioren Academie. Haar activiteiten betreffende de cursus Grenzkontakte heeft zij na haar afscheid voortgezet.

Bleumink, drs. Marianne

Marianne Bleumink is humaan/medisch bioloog en studeerde aan de RUG. Ze heeft als docent bij diverse onderwijsinstellingen Medische kennis en biologie gegeven. Van jongs af aan is ze gefascineerd door het functioneren van het menselijk lichaam. Ze wil haar kennis hierover graag delen en inzetten om mensen meer inzicht te geven in het functioneren van het eigen lichaam.

Homepage: www.praktijktekstenuitleg.nl

Boekschoten, prof. dr. G.J.

Professor Bert Boekschoten is emeritus hoogleraar paleontologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij heeft ruime zeegaande ervaring, maar onderzoekt ook de versteende bodems van lang geleden drooggevallen oceanen.

Email: g.j.boekschoten@vu.nl

Boele, drs. Kees

Drs. Kees Boele (1956) is bioloog, docent en ondernemer (Natuurpresentaties) en inmiddels enkele jaren werkzaam voor Hovo. Vroeger o.a. werkzaam bij de Natuur en Milieufederatie Groningen; Hortus Haren en botanische tuin De Kruidhof.

Email: info@natuurpresentaties.nl
Homepage: www.natuurpresentaties.nl

Boer, drs. Jan de

Dr. Jan de Boer (1943) studeerde in Groningen sterrenkunde. Hij werkte tot 1988 bij het Kapteyn Astronomisch instituut als beheerder en docent. Sinds zijn studietijd houdt hij zich bezig met de popularisering van sterrenkunde.

Email: j.a.de.boer@rug.nl

Boer, prof. dr. Dick. E.H. de

Dick de Boer is emeritus hoogleraar Middeleeuwse geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen. De docent komt al ruim 25 jaar regelmatig in de regio en is bij tal van culturele projecten betrokken.

Bolhuis, drs. Petra en drs. Theo Meereboer

Drs. Petra Bolhuis en drs. Theo Meereboer studeerden filosofie aan de RUG. Zij geven ook hun colleges bij de Senioren Academie gezamenlijk. De mens en het menselijk gedrag in de samenleving staan centraal in de cursussen van dit filosofen-echtpaar. Bolhuis en Meereboer zijn al vele jaren als docent bij de Senioren Academie en diverse andere hovo-instellingen in Nederland werkzaam.

Email: p.bolhuis@maieutiek.nl

Bosscher, prof. dr. Doeko

Prof.dr. Doeko Bosscher (1949) is hoogleraar Eigentijdse Geschiedenis aan de RUG. In zijn onderwijs en onderzoek richt hij zich zowel op de Nederlandse geschiedenis als op de contemporaine geschiedenis van (West-)Europa en de Verenigde Staten.

Breukink, drs. Margaret

Drs. Margaret Breukink wordt gedreven door haar passie voor kunst. Haar specialiteit is het bieden van een brede cultuurhistorische context met veel aandacht voor de achtergrondverhalen en het gebruik van het beeldmateriaal.  

Email: info@margaret-art.nl

Broek, dr. Jan F.J. van den

Dr. Jan van den Broek (1945) studeerde klassieke talen en antieke wijsbegeerte in Nijmegen en is sinds 1971 werkzaam in het Groninger archiefwezen, eerst bij het Rijksarchief in de provincie Groningen, vanaf 1977 tot 2002 als gemeentearchivaris van Groningen en van 2002 tot 2005 als (stads)historicus bij het Regionaal Historisch Centrum Groninger Archieven. In 2007 promoveerde hij op het proefschrift Groningen, een stad apart; over het verleden van een eigenzinnige stad (1000-1600). De laatste jaren houdt hij zich vooral bezig met de landschapsgeschiedenis. In 2011 verscheen van zijn hand Een kronkelend verhaal. Nieuw licht op de oude Hunze. In de jaren 2012-2013 verzorgde hij voor de Seniorenacademie de cursus 'Groningen en het Drentse water'.

Broekers, ir. M.

Maarten Broekers is na zijn afstuderen in de Meet- en Regeltechniek aan de TU Delft, 32 jaar werkzaam geweest bij Shell in diverse functies in binnen en buitenland, waaronder die als Reservoir Engineer en Media Relations Manager. Na zijn pensionering was hij oprichter van Kangaroo Miles, een initiatief om carpoolen te stimuleren door vraag en aanbod van ritten via SMS en internet aan elkaar te koppelen en was hij adviseur op het gebied van energie & communicatie.

Bruyne, Dolf de

Dolf de Bruyne was directeur van een raadgevend civiel-ingenieursbureau. Hij gaf meerdere cursussen over architectuurgeschiedenis voor de Senioren Academie.

Email: bruyn363@planet.nl

Diepeveen, Marleen

Marleen Diepeveen geeft al meer dan vijfentwintig jaar schrijftraining. Zij is een van de (weinige)gekwalificeerde docenten schrijven in Nederland.

 

 

Email: marleendiepeveen@home.nl

Dijk, Dr. Mathilde van

 Mathilde van Dijk is universitair docent geschiedenis van het christendom op de Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap. 

Draaisma, prof. dr. Douwe

Prof. dr. Douwe Draaisma is als hoogleraar 'Geschiedenis van de psychologie' verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij is daarnaast vooral bekend door zijn publicaties over het geheugen. Draaisma publiceerde onder over het autobiografisch geheugen Waarom het leven sneller gaat als je ouder wordt, een boek dat werd bekroond met verschillende wetenschappelijke en literaire prijzen. In november 2010 verscheen Vergeetboek. Vergeten, stelt Draaisma daarin, is niet een mankement aan ons geheugen, het is een van de belangrijkste vermogens ervan. Van het Nederlands Instituut voor Psychologen ontving Draaisma de Heymans Prijs voor zijn onderzoek naar de geschiedenis van de psychologie.

Homepage: http://douwedraaisma.nl/

Druijven, dr. Peter

Peter Druijven was als docent en onderzoeker werkzaam bij de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen van de RUG. Hij promoveerde in 1990 aan de Universiteit van Amsterdam op een proefschrift over de sociaal-economische rurale ontwikkeling in Zuid-Mexico. Als ontwikkelingsgeograaf en planoloog heeft hij onderzoek gedaan in onder meer Mexico, India en China en heeft meerdere studiereizen naar deze gebieden georganiseerd.

Email: peterdruijven@hotmail.com

Elzinga, drs. Gert

Gert Elzinga studeerde kunstgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen. Tot zijn pensionering was hij conservator oude kunst van het Fries Museum te Leeuwarden. Hij werkte mee aan tal van tentoonstellingen over Friese kunst, kunstnijverheid en topografie.

Engelsma, dr. Coos

Coos Engelsma (1983) is in juni 2017 aan de RuG gepromoveerd als filosoof. Zijn expertise betreft de epistemologie, de godsdienstfilosofie en het denken van Ludwig Wittgenstein.

Eskes, drs. joost

Joost Eskes voltooide in 1984 zijn studie geschiedenis aan de RUG en is sinds   1992 als docent aan de Hanzehogeschool Groningen verbonden. De afgelopen jaren werkte hij als docent geschiedenis aan de lerarenopleiding van de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden.

Fahner, Ad

Ad Fahner (1945) kreeg zijn opleiding tot docent aan de hervormde kweekschool Mariënburg te Leeuwarden. Hierna haalde hij bevoegdheden voor de vakgebieden aardrijkskunde, geschiedenis en muziek. Hij was tot 2007 werkzaam aan het Dockinga College in Dokkum. Ad Fahner publiceerde over orgels, orgelmakers en kerken in Leeuwarden.

Flameling, drs. Jan

Jan Flameling (1950) is docent aan de Internationale School voor Wijsbegeerte, geeft trainingen in morele oordeelsvorming aan (onder meer) apothekers en burgemeesters en organiseert denkvakanties in Griekenland en India.

Homepage: www.janflameling.nl

Galestin, dr. Marjan

Marjan Galestin was verbonden aan het instituut voor Archeologie van de Rijksuniversiteit Groningen. De Etruskische archeologie heeft haar bijzondere belangstelling.

Email: m.c.galestin@rug.nl

Gelderen, drs. Miranda van

Miranda van Gelderen is kunsthistorica, doceert kunstgeschiedenis, architectuurgeschiedenis en archeologie aan diverse onderwijsinstellingen, geeft lezingen en begeleidt stadswandelingen en excursies. Speciale aandachtsgebieden: algemene kunstgeschiedenis, 17de eeuwse schilderkunst Noordelijke Nederlanden, materieel onderzoek van kunstvoorwerpen, beeldhouwkunst, Byzantijnse- en islamitische beeldende kunst en architectuur.

Goedvriend, ir. Ger-Jan

G.J.M.Goedvriend (1949) was wetenschappelijk onderzoeker, milieutechnoloog bij TNO, docent Milieuvakken op het HBO, uitvoerder van Restauratieprojecten van een Rijks- en een Gemeentelijk monument alsook docent Scheikunde op VWO en HAVO. Na de studie Scheikunde met biologie in Nijmegen (1968-1972), afgestudeerd in Milieuhygiène (Waterzuivering) in Wageningen (1973-1981). Sterk gericht op praktische betekenis en toepassing van theoretische kennis (popularisering van de kennis over Milieukundige onderwerpen).

Goor, dr. Henk van

Dr. Henk van Goor, socioloog, was tot zijn pensionering in 2012 verbonden aan de Vakgroep Sociologie van de Rijksuniversiteit Groningen. Hij heeft zich in onderwijs en onderzoek vooral bezig gehouden met thema's als collectieve actie, macht en invloed, maatschappelijke ongelijkheid, sociale problemen en afwijkend gedrag, overheidsbeleid, verzorgingsstaat en de kwaliteit van sociaalwetenschappelijk onderzoek.

Email: h.vangoor@inter.nl.net

Grinsven, MA. Rob van

Rob van Grinsven studeerde aan de Rijksuniversiteit Groningen (Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap) met als specialisatie: Concealed Knowledge: Gnosticism, Esotericism and Mysticism.

Hacquebord, prof. dr. L.

Louwrens Hacquebord (1947) studeerde fysische geografie en archeologie aan de Universiteit van Utrecht en Rijksuniversiteit Groningen en promoveerde cum laude aan de Universiteit van Amsterdam. In 1994 werd hij benoemd tot hoogleraar Arctische en Antarctische Studies aan de Rijksuniversiteit Groningen. Lange tijd was hij directeur van het Arctisch Centrum en in die hoedaniheid vertegenwoordigde hij Buitenlandse Zaken en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) in diverse internationale politieke en wetenschappelijke organisaties. 
Sinds 2013 is hij met emeritaat.

Hagdorn, drs. Michiel

Drs. Michiel Hagdorn is literatuurwetenschapper, gespecialiseerd in Duitse literatuur, muziek en (cultuur)geschiedenis. Hij heeft vele cursussen en lezingen verzorgd over o.a. de Romantiek, Johan Wolfgang von Goethe, Thomas Mann, Franz Kafka, Günther Grass, Richard Wagner, Heinrich Heine en literatuur tijdens de Weimar Republiek.

Email: info@michielhagdorn.nl

Halbertsma, prof. dr. T.H.F.

Tjalling H.F. Halbertsma is Director International van het Centre for East Asian Studies Groningen (CEASG) en bijzonder hoogleraar Oost Azië Studies met een focus op hedendaags Mongolië, aan de Rijksuniversiteit Groningen. Halbertsma werkte vele jaren in China en Mongolië, onder andere als de eerste Nederlandse diplomaat in Mongolië. In 2007 promoveerde hij in Leiden op het nog zichtbare Nestoriaanse erfgoed in Binnen Mongolië dat hij herontdekte en documenteerde.

Email: t.h.f.halbertsma@rug.nl

Harvey, dr. Julia C.

Julia Harvey is hoofd van de vertaaldienst van de RUG. Zij studeerde Egyptologie in Durham, Heidelberg en London, waar ze promoveerde in 1994 met een studie over houten beelden uit het Oude Rijk. Zij geeft sinds 1986 les aan senioren, eerst in Engeland en sinds 2000 voor de Seniorenacademie. Zij leidt ook reizen naar Egypte voor mensen die wat meer willen zien dan alleen de hoogtepunten (zie www.juliaharvey.nl).

Email: j.harvey@home.nl

Hasselblatt, prof. dr. C.

Cornelius Hasselblatt (1960) was van 1998 t/m 2014 hoogleraar Finoegrische talen en culturen aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zijn specialiteiten zijn de Oostzeefinse talen (Estisch, Fins en kleine verwante talen), Finse en Estische literatuur, receptieonderzoek, geschiedenis en cultuurgeschiedenis.

Email: cornelius@hasselblatt.com

Hek, Huub van 't

Huub van 't Hek (1947) deed rechten, communicatie en muziekgeschiedenis. Sinds 1980 zijn eigen Bureau 'tHekst & Uitleg. Gewerkt in opdracht van bedrijfsleven en overheid. Gepokt en gemazeld in de werking der systemen. Kent zijn klassieken. Groot operaspecialist. Kennis als basis, inzicht als doel, humor als middel.Leidraad: het heden is het verleden gezien door de toekomst.

 

 

Homepage: www.hektic.nl

Holtrop, drs. Johan

Drs. J. Holtrop is kunsthistoricus en werk(te) onder andere als tentoonstellingsmaker, criticus, schrijver en doceert bij verschillende instellingen, zoals het HOVO vanaf 1996. Daarnaast is hij gespecialiseerd in de relatie tussen beeldende kunst en het brein.  

Hoogenboezem, drs. Klaas

Drs. Klaas Hoogenboezem (1940) was tot 2005 docent geschiedenis en aardrijkskunde aan het Hondsrugcollege in Emmen. Hij geeft lezingen en cursussen voor Volksuniversiteiten, Bibliotheken en verenigingen. Daarnaast organiseert hij studiedagen en excursies in het in het Nederlands-Duitse grensgebied.

Jagersma, drs. Arend Klaas

Drs. Arend Klaas Jagersma studeerde onder andere filosofie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en was als wetenschappelijk medewerker verbonden aan de Faculteit der Wijsbegeerte van de Rijksuniversiteit Groningen. Momenteel is hij werkzaam als zelfstandig onderzoeker en docent filosofie. Sinds 1996 verzorgt hij colleges voor meerdere hovo-instellingen.

Jordens, drs. Hans

Drs. Hans Jordens studeerde theoretische natuurkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij werkte achtereenvolgens als docent wiskunde en natuurkunde in het voortgezet onderwijs, twee jaar als gastdocent aan de Université de Ouagadougou (Burkina Faso) en tenslotte tot aan zijn pensionering aan de Rijksuniversiteit Groningen. Voor zijn werk is hij beloond met twee onderwijsprijzen, de benoeming tot lid van verdienste van de NNV en is hij winnaar van de Minnaertsprijs 2011 van de NVON.

Email: h.jordens@rug.nl

Kernell, em. prof. dr. Daniel

Daniel Kernell is neurofysioloog en emeritus hoogleraar medische fysiologie. Hij is o.a. bezig met het schrijven van een boek over kleuren en het kleurenzien.

 

Koningsbrugge, prof. dr. J.S.A.M. van

Prof. dr. J.S.A.M. (Hans) van Koningsbrugge is hoogleraar Russische geschiedenis en politiek. Hij is directeur van het Nederland-Rusland Centrum én van het evenzeer aan de Rijksuniversiteit Groningen verbonden Centre for Russian Studies. Hij is betrokken bij de minor- en masteropleiding Midden- en Oost-Europastudies en specialist in de Europese geschiedenis van de 18e eeuw.

Email: j.s.a.m.van.koningsbrugge@rug.nl

Kraft van Ermel, MA, Nicolaas

Nicolaas A. Kraft van Ermel is historicus gespecialiseerd in contemporaine geschiedenis van Rusland, Oekraïne en Polen; zijn bredere expertise is gelegen in de Europese geschiedenis van de 20ste eeuw. In 2011 studeerde hij af aan de Research Master Modern History and International Relations. Sinds 2012 is hij werkzaam aan het Nederland-Rusland Centrum van de Rijksuniversiteit Groningen.

Lier, drs. Saskia van

Saskia van Lier (1978) heeft godsdienstwetenschap gestudeerd aan de RUG en is gespecialiseerd in christelijke kunst en kerkbouw. Als freelancer heeft ze enkele boeken geschreven, cursussen en lezingen gegeven en reizen en excursies begeleid.

Email: saskiavanlier@gmail.com

Looijenga, dr. Tineke

Tineke Looijenga studeerde Oude Germaanse Talen en Culturen aan de RUG en promoveerde in 1997 op de oudste runeninscripties van Europa. Haar onderzoek heeft zich later meer gericht op de archeologie en op de oudere geschiedenis van Europa. Als onafhankelijk onderzoeker combineert zij archeologie en taalkunde en richt ze zich op Kelten en Prehistorische culturen in  Europa. De focus is op neolithicum, bronstijd, ijzertijd en Romeinse tijd.

Email: j.h.looijenga@rug.nl

Luttikhuizen, em. prof. dr. G.P.

Gerard Luttikhuizen doceerde tot zijn pensionering exegese van het Nieuwe Testament en geschiedenis van het vroegste christendom aan de Rijksuniversiteit Groningen. Daarnaast gaf hij colleges Koptisch. Hij specialiseerde zich in de studie van vroegchristelijke apocriefe teksten.

 

 

Homepage: www.gerardluttikhuizen.nl

Man, drs. Hans de

Hans de Man studeerde architectuur- en stedenbouwgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen en is werkzaam als zelfstandig architectuurhistoricus. Daarnaast is hij als docent verbonden aan diverse instellingen, waaronder ArtEZ academie van bouwkunst.

Mulder, drs. Gerry

Gerry Mulder is classica en heeft jaren Klassieke Talen en Klassieke Culturele Vorming onderwezen. Tegenwoordig geeft ze cursussen Latijn en Klassieke Oudheid aan de Senioren Academie te Groningen en Latijn in Leeuwarden.

Email: muldergs@planet.nl

Mulder-Bakker, dr. Anneke B.

Dr. Mulder-Bakker doceerde tot 2005 middeleeuwse geschiedenis en middeleeuwse studies aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zij publiceerde vele boeken op het gebied van cultuur en religie, zoals 'De Kluizenaar in de Eik' (1995) 'Gouden Legenden' (1997), 'Verborgen Vrouwen' (2007). Zij is expert op het gebied van gender studies.

Email: a.b.mulder-bakker@rug.nl

Müller, dr. Moïra

Dr. Moïra Müller, is filosofe en classicus, gepromoveerd aan de Universiteit van Barcelona. Ze werkt als onderzoeker en geeft les aan diverse HOVO´s, de ISVW en de Comenius Leergang (Universiteit Groningen).

Nieuwhof, dr. Annet

Annet Nieuwhof is archeoloog en gespecialiseerd in de bewoningsgeschiedenis van het Noord-Nederlandse terpen- en wierdengebied. Zij is als postdoc onderzoeker verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen en werkt aan de analyse van de opgravingen in Ezinge.

 

 

Olffen, Karel van

Karel van Olffen is musicus. Na zijn opleiding aan het conservatorium in Amsterdam , specialiseerde hij zich in de geschiedenis van de Russische muziek en haar dwarsverbindingen met de Russische literatuur en schilderkunst.

 

 

Email: karelvanolffen@hotmail.com

Pol, drs. B. van der

Drs. Bauke van der Pol studeerde culturele antropologie (VU Amsterdam) met India als specialisatie. Hij bezoekt India al 40 jaar en deed onderzoek bij kastelozen in Kerala. Ook begeleidde hij reizen langs het VOC erfgoed. De laatste jaren deed hij onderzoek naar de historische relatie India - Nederland hetgeen resulteerde in een drietal boeken. Omrop Fryslân maakte in samenwerking met Van der Pol een tweetal documentaires onder de titel ‘In Fries yn India’.

Reijers, dr. Tom J.A.

Tom Reijers (geologie, Leiden, 1972), 30 jaar wereldwijd exploratie-/research- geoloog voor Shell.
Sinds 2000 wetenschappelijk expeditie- en reisbegeleider op 150 reizen/expedities, gast-medewerker van Naturalis (Leiden), door heel Nederland gastdocent op middelbare scholen, HOVO docent van vele cursussen, publicist en lid van de ‘International Commission on the History of Geological Sciences’.

Email: tjareijers@hetnet.nl

Reinders, prof. dr. Reinder

Dr. Reinder Reinders is emeritus hoogleraar archeologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Sinds 1971 verricht hij archeologisch onderzoek in Thessalië (Griekenland) en van 1976 tot 2016 leidde hij de Nederlandse opgravingen in het gebied van de Hellenistische stad Halos. Daarnaast gaat zijn belangstelling uit naar kaarten van de provincie Groningen en de bewoningsgeschiedenis van de Drentse dorpen Pesse, Havelte en Uffelte.

Renner, prof. dr. Hans

Prof.dr. Hans Renner (Praag, 1946) is emeritus hoogleraar in Midden- en Oost-Europese geschiedenis aan de RUG. Zijn belangstelling gaat uit naar de laatste tweehonderd jaar van de Europese geschiedenis, met name geschiedenis van Rusland, de Sovjetunie en andere voormalige communistische landen.

Rotshuizen, drs. M.L. (Loes)

Loes Rotshuizen studeerde kunstgeschiedenis in Amsterdam (VU) en Parijs (Sorbonne). Zij doceerde kunst- en cultuurgeschiedenis aan de Lerarenopleiding Beeldende Kunst en Vormgeving aan NHL Hogeschool in Leeuwarden. Zij trad op als (mede)curator van beeldententoonstellingen in het park Vijversburg bij Leeuwarden. Daarnaast was en is zij nog steeds actief als docente binnen het HOVO in Noord-Nederland, met als standplaats Leeuwarden.

Roué, drs. Alberte

Alberte Roué was verbonden aan de afdeling Frans van Romaanse Talen en Culturen (RTC) bij de RUG. Ze gaf daar colleges Franse taalvaardigheid en cultuur.

Sande, dr. J.P. van de

Hans van de Sande werkte tot tien jaar geleden als onderzoeker en docent aan de RuG. Sinds januari 2008 is hij als emeritus nog steeds werkzaam aan diezelfde universiteit, maar dan in een kalmer tempo. Daarnaast doet hij nog wat bestuurswerk en schrijft hij aan een boekje over wijn.

Schilder, drs. A.J.E.

Agnes Schilder is psycholoog en als docent verbonden aan diverse onderwijsinstellingen waaronder de opleiding Toegepaste Psychologie van de Hanzehogeschool Groningen. Ze is onder de indruk van wat de (toegepaste) psychologie ons te bieden heeft en vertelt daar graag over. Voor meer informatie zie: www.acttoo.nl

Homepage: www.acttoo.nl

Schoonhoven, dr. Henk

Dr. Henk Schoonhoven was universitair docent Griekse en Latijnse Taal en Cultuur aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij verzorgt al vele jaren cursussen voor de Senioren Academie.

Email: henkschoonhoven@zonnet.nl

Schouten, Fie

Fie Schouten is uitvoerend musicus en docent. Zij is een gedreven ambassadeur van hedendaagse muziek en haar hoofdinstrument is de basklarinet. Schouten is als docent verbonden aan het Groningse Prins Claus Conservatorium en geeft HOVO-cursussen met live-gespeelde muziek sinds 2015.
Reactie n.a.v. eerdere cursus: "Buitengewoon inspirerend en professioneel. De live gespeelde muziek maakt deze cursus uniek." Meer informatie is te vinden op de website www.fieschouten.nl

Homepage: www.fieschouten.nl

Slurink, dr. P.

Dr. Pouwel Slurink is ethicus en wetenschapsfilosoof, gepromoveerd in Nijmegen. Hij schrijft al drie decennia over de implicaties van de moderne evolutiebiologie voor de filosofie. Hij gaf en geeft les aan diverse universiteiten, HOVO’s en de ISVW.

Homepage: www.evolutie-filosofie.nl

Steenwijk, dr. Frank van

Dr. Frank J. van Steenwijk studeerde Natuurkunde aan de Rijksuniversiteit Leiden. Tot zijn pensionering was hij werkzaam als docent bij de Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Email: f.j.van.steenwijk@rug.nl

Tuuk, drs. Edward van der

Drs. Edward van der Tuuk studeerde sociale filosofie, wetenschap & samenleving, en ethiek aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij studeerde af op de ethische implicatiesv an de wettelijke erkenning van 'intrinsieke waarde' in de Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren en de Wet op de Dierproeven in relatie tot moderne biotechnologie.
Hij verzorgt cursussen voor de HOVO / Senioren-academie, de U3L, de ISVW, en voorheen het Instituut voor Filosofie en de Volksuniversiteit.

 

 

Email: mirrormundo@yahoo.com

Vecht, drs. Ellen van der

Drs Ellen van der Vecht geeft als kunsthistorica les op verschillende gebieden van de kunstgeschiedenis, met als specialisaties Italiaanse renaissance en de beeldende kunst van de 19-20e eeuw.

Email: ellenvandervecht@hotmail.com

Videler, prof. dr. John. J.

Dr. John J. Videler is emeritus hoogleraar Evolutionaire Mechanica aan de Universiteit van Leiden, en Mariene Zoölogie en Bionica aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zijn expertise omvat kennis over zwemmen, vliegen en toepassingen van biologische kennis in de techniek.

Homepage: www.joepvof.nl

Vogel, dr. dr. Marianne

Marianne Vogel (1958) is persoonlijke coach en literatuurwetenschapper. In haar advies- en coachpraktijk De Bosvogel te Zuidhorn begeleidt zij cliënten. Daarnaast geeft ze cursussen en leesgroepen. Marianne Vogel is gepromoveerd in de Letteren en in de Algemene Wetenschappen. Haar specialiteiten zijn literatuur- en cultuuranalyse, zingeving en creatieve omgang met problemen.

Email: m.m.vogel@hotmail.com

Wanroij, F. van

Fons van Wanroij was bijna veertig jaar leraar Nederlands. Zijn belangstelling voor de kunsten en de geschiedenis leidde tot enkele bescheiden publicaties en de organisatie van veelsoortige culturele evenementen in stad, lande en buitenlanden.

Weertman, drs. Georgine

Drs. Georgine Weertman is mediaeviste. Sinds een aantal jaren geeft zij cursussen over de Middeleeuwen aan de Senioren Academie en andere HOVO's. Tot 2005 was zij directeur van de Senioren Academie Groningen en Drenthe.

Email: georgine.weertman@gmail.com

Wesselius, dr. Paul

Dr. Paul Wesselius (1942) studeerde sterrenkunde in Amsterdam. Tot 2005 werkte hij bij SRON aan de satellieten ANS, IRAS, ISO en Herschel, de laatste 10 jaar als divisiehoofd.

Email: paulwess@home.nl

Wismeijer, dr. Andreas

Andreas Wismeijer heeft na zijn afstuderen aan de Universiteit van Tilburg zes jaar aan de Vrije Universiteit van Barcelona gewerkt als docent en onderzoeker. Zijn onderzoek richt zich met name op de persoonlijkheidspsychologie en de relatie tussen het hebben van geheimen en welzijn.

 

Woude, drs. Siem van der

Siem van der Woude studeerde Geschiedenis aan de Rijksuniversiteit van Groningen en volgde daarnaast diverse opleidingen in de archiefwetenschap. Hij is vanaf 1980 in verschillende functies werkzaam bij het Ryksargyf en vanaf 2002 bij Tresoar. De laatste jaren is hij vooral actief als publiekshistoricus.

Ziegelaar, drs. Arnold

Arnold Ziegelaar (1962) is filosoof, beeldend kunstenaar en schrijver. Hij studeerde aanvankelijk natuurkunde, maar studeerde af als filosoof bij de Universiteit Leiden. Hij is als docent filosofie werkzaam in het hoger onderwijs. Zijn interesse ligt vooral bij metafysica, bewustzijnsfilosofie en levensfilosofie. Hij publiceerde Aardse mystiek, inleiding in de filosofie van de verwondering (2015) en Oorspronkelijk bewustzijn, een kritiek van de neuromane rede (2016). Zijn beide boeken ontvingen lovende recensies.Hij verricht als buitenpromovendus bij de Universiteit Leiden onderzoek naar de grondvraag van de metafysica.

Homepage: www.arnoldziegelaar.nl

Zwitser, dr. Marcel

Dr. Marcel S. Zwitser (1970) studeerde muziektheorie en muziekgeschiedenis, doceert muziek- en cultuurgeschiedenis aan de Schumann Akademie (sinds 1998) en aan diverse HOVO’s (sinds 2000) en muziektheorie aan de Meerjarige Dirigentenopleiding (MDO) van Kunst en Cultuur Overijssel (Zwolle).

Email: mszwitser@ziggo.nl