Filosofie

Democratie onder druk - Actuele thema's in de politieke filosofie

Tuuk, drs. Edward van der - 10 colleges - € 225,00

Deze cursus is volgeboekt. Als u zich inschrijft, wordt u op een wachtlijst geplaatst.

Vanuit alle politieke windrichtingen horen we dat onze democratie onder druk staat. Er heerst onvrede en wantrouwen en veel burgers achten het huidige politieke bestel niet in staat om de wil van het volk te laten spreken. Zou een directere vorm van democratie de kloof tussen burger en politiek verkleinen?

› Cursusaanbod

Evolutie filosofie - Waarom wij bewustzijn, vrije wil, cultuur en religie hebben

Slurink, dr. P. - 10 colleges - € 225,00

Tijdens de twintigste eeuw keerden veel filosofen zich van wetenschap en darwinisme af. Dat werkte niet verhelderend en bracht de filosofie in diskrediet. De evolutiefilosofie aanvaardt de geestelijke aardverschuiving veroorzaakt door het darwinisme en doordenkt de oude filosofische vragen vanuit een breed evolutionair perspectief.
Onze huidige kennis van de evolutie werpt een verrassend nieuw licht op veel oude filosofische vragen.

› Cursusaanbod

Discipline toezicht en straf -

Bolhuis, drs. Petra en drs. Theo Meereboer - 10 colleges, facultatief gevolgd door 1 uur werkcollege - € 225,00

Michel Foucault schreef dit boek in 1975, maar misschien is het vandaag de dag wel actueler dan ooit. In dit boek beschrijft Foucault hoe in de moderne menswetenschappen  kennis over mensen deel gaat uitmaken van  een netwerk van maatregelen en oordelen over mensen die de maatschappij van aanzien heeft doen veranderen. De toenemende rationele kennis over de mens disciplineert en straft, maar creëert en schept ook nieuwe mensen; subjecten.

› Cursusaanbod

werkcollege bij de cursus 'Discipline Toezicht en Straf -

Bolhuis, drs. Petra en drs. Theo Meereboer - 10 werkcolleges van 1 uur - € 60,00

Inschrijven voor het werkcollege is niet meer mogelijk.

Deelname aan het werkcollege is alleen mogelijk in combinatie met het hoorcollege. Als u aan het werkcollege wilt deelnemen, moet u zich hiervoor apart inschrijven.

› Cursusaanbod

Kosmopolitisme, leven in tijden van verandering -

Bolhuis, drs. Petra en drs. Theo Meereboer - 10 colleges, facultatief gevolgd door 1 uur werkcollege - € 225,00

Niet eerder waren bij de afgelopen verkiezingen zoveel kiezers zwevend. De ooit overzichtelijke tegenstellingen links-rechts en progressief-conservatief, lijken voor velen niet meer te werken: vandaag de dag is er vooral sprake van een grote  onoverzichtelijkheid. Wat zijn de gedeelde waarden en normen? Hoe moeten we omgaan met elkaar in een multiculturele samenleving?

› Cursusaanbod

Werkcollege bij de cursus 'Kosmopolitisme, leven in tijden van verandering' -

Bolhuis, drs. Petra en drs. Theo Meereboer - 10 werkcolleges van 1 uur - € 60,00

Inschrijven voor het werkcollege is niet meer mogelijk.

Deelname aan het werkcollege is alleen mogelijk in combinatie met het hoorcollege. Als u aan het werkcollege wilt deelnemen, moet u zich hiervoor apart inschrijven.

› Cursusaanbod

De brieven van Spinoza - De filosoof Spinoza (1632-1677) in discussie met tijdgenoten

Bartels, dr. Jeroen - 8 (werk) colleges - € 182,50

De filosoof Spinoza gaat in zijn brieven in op vragen of tegenwerpingen die hem door lezers worden voorgelegd. Zijn brieven werpen vaak een verrassend licht op problemen die hij elders in zijn werk systematisch uitwerkt en bieden een uitgelezen gelegenheid om kennis te maken met zijn werk. 

› Cursusaanbod

Verlichting onder vuur -

Jagersma, drs. Arend Klaas - 10 colleges, facultatief gevolgd door één uur werkcollege - € 225,00

De spanning tussen rede en geloof betreft een kernthema van de westerse wijsbegeerte. Waar veel klassieke Griekse en Romeinse filosofen de logos of ratio boven traditie en (bij)geloof plaatsten, streefde men in de Middeleeuwen veelal een onderschikking van de rede aan het geloof na. Het eeuwenoude conflict kwam tot een ongekende uitbarsting in het tijdperk van de Verlichting - ruwweg de periode van de zeventiende en de achttiende eeuw.

› Cursusaanbod

werkcollege bij de cursus 'Verlichting onder Vuur'. -

Jagersma, drs. Arend Klaas - 9 werkcolleges van een uur - € 55,00

Voor de inhoud van het werkcollege zie cursus 17NG09 'Verlichting onder vuur' 

› Cursusaanbod