Geschiedenis en archeologie

De Kelten - Opkomst en ondergang van een geheimzinnige cultuur

Looijenga, dr. Tineke - 6 colleges - € 140,00

Deze cursus is volgeboekt. Als u zich inschrijft, wordt u op een wachtlijst geplaatst

Rond 500 voor het begin van onze jaartelling duiken de Kelten op in de Griekse geschiedschrijving, bij Hekataios van Milete en Herodotus. Op dat moment in de prehistorie van Europa wonen de Kelten vooral in centraal Europa ten noorden en westen van de Alpen. De Oude Grieken menen echter dat er Kelten wonen in zowel het brongebied van de Donau als in het achterland van
Massilia (Marseille) en zelfs in Iberia en zuidelijk Portugal. Door de eeuwen heen komen de Kelten voor in Griekse en Romeinse geschriften als keltoi, galli en celtae. Met deze namen werden de verschillende Keltische stammen benoemd die destijds in grote delen van Europa te vinden waren. Maar noch in etnisch, noch in politiek opzicht vormden zij eenheid. 

Russische revolutie, haar erfenis en erfgenamen -

Renner, prof. dr. Hans, Bosscher, prof. dr. Doeko - 7 colleges - € 161,50

Honderd jaar geleden, in het jaar 1917, voltrok zich in Rusland te midden van de Eerste Wereldoorlog een historische catastrofe van een uitzonderlijke orde: de Grote Socialistische Oktober Revolutie van Vladimir Lenin en zijn bolsjewieken. De eerste totalitaire staat in de wereld, de Sovjetunie, werd geboren. Honderd jaar na dato maakt Hans Renner de balans op.

De Stasi in Berlijn. - De geheime dienst van de DDR vroeger en nu

Vogel, dr. dr. Marianne - 6 hoorcolleges - € 140,00

Deze cursus is volgeboekt: Inschrijven is niet meer mogelijk

Veel mensen kennen de indrukwekkende film "Das Leben der Anderen", die de macht en manipulatie van de Stasi in beeld brengt. De huiveringwekkende geheime dienst van de DDR fascineert tot vandaag de dag. Maar kloppen de filmbeelden wel? Of steekt de werkelijkheid anders in elkaar? Wat is de waarheid over de Stasi achter alle mythen en clichés?  

Leven langs de oevers van de Nijl - Inleiding in de cultuur van het oude Egypte (deel 3)

Harvey, dr. Julia C. - 10 colleges - € 225,00

Inschrijven voor deze cursus is niet meer mogelijk.

Deze vervolgcursus (3) gaat nader in op de fascinerende wereld van de Oude Egyptenaren. Bij Egypte denkt iedereen meteen aan pyramiden en mummies en soms lijkt het alsof de Egyptenaren aan niets anders dachten dan aan het leven na de dood. Maar niets is minder waar. 

Europa’s grensland - Oekraïne: eeuwige speelbal van zijn buren of zelfstandige natie?

Kraft van Ermel, MA, Nicolaas - 10 colleges - € 225,00

Oekraïne is een land in het hart van Europa. Qua oppervlakte het tweede land van het continent en, met 42 miljoen inwoners, het achtste land en het ligt geopolitiek zeer strategisch. Toch is het land onbekend en wordt het slecht begrepen. Hoe heeft hier een oorlog kunnen ontstaan en hoe heeft Rusland een deel van het land kunnen annexeren? Vragen die in deze cursus aan de orde komen. 

Naar het onvermijdelijke einde? Het einde van keizerlijk Europa - Van illusies, misverstanden en anachronismen

Koningsbrugge, prof. dr. J.S.A.M. van - 10 colleges - € 225,00

Het einde van de Eerste Wereldoorlog markeert ook het einde van drie keizerlijke monarchieën: De Habsburgers, Romanovs en Hohenzollerns. Dit betekende een politieke en sociale aardverschuiving. Vorstenhuizen en aristocraten verdwenen plotseling van het politieke toneel. Vraag is hoe het zover heeft kunnen komen?

Het Landschap lezen - De ontwikkeling van landschap en infrastructuur van Centraal-Groningen tot ca. 1600

Broek, dr. Jan F.J. van den - 6 (werk)colleges - € 140,00

Deze cursus is volgeboekt. Als u zich inschrijft, wordt u op een wachtlijst geplaatst.

De streek rond de stad Groningen ligt ingesloten tussen het Drentse plateau en de hoge kleilanden langs de Waddenkust. Dit gebied was alleen bewoonbaar voor zover de bewoners erin slaagden zich de zee en het Drentse water van het lijf te houden en tegelijk ook hun eigen overtollige water kwijt te raken.

Het verhaal over de manier waarop de inwoners van deze streken hun land bewoonbaar hebben gemaakt en gehouden was enkele jaren geleden het onderwerp van de HOVO-cursus 'Groningen en het Drentse water'. 
Het Drentse water is in deze nieuwe - kortere - cursus weliswaar niet afwezig, maar het speelt een minder prominente rol. 

Geschiedenis en cultuur van het oude Griekenland. -

Schoonhoven, dr. Henk - 8 colleges - € 182,50

De Europese cultuur is niet te begrijpen zonder kennis van haar achtergronden en wortels in de beschavingen van Griekenland en Rome. De Griekse beschaving beleefde haar hoogtepunt in het 5e- en 4e eeuwse Athene, maar al eerder zorgden dichters als Homerus en de archaïsche lyrici (o.a. de dichteres Sappho) voor onuitwisbare sporen. In de beeldende kunsten (vazen, tempels, sculpturen etc.) bewonderen wij nog steeds expressievormen die ons zeer vertrouwd aandoen maar waarvan de "revolutionaire" vorm pas goed opvalt als we die vergelijken met de omringende culturen van Mesopotamië, Egypte e.d.