Godsdienstwetenschap en religie

Zinnestrelend II - Nog meer muziek en beeld in de kerk

Lier, drs. Saskia van - 5 colleges - € 119,50

Muziek beweegt het gemoed, beeld geeft richting aan devotie. Muziek en beeld samen kunnen de inhoud niet alleen overbrengen, maar ook laten voelen. De kerk heeft dan ook al vroeg beide middelen ingezet om de gelovigen te bereiken. In deze reeks van vijf colleges kunt u zien hoe christelijke thema’s zowel in muziek als in beeld naar voren komen.

› Cursusaanbod

Denken over geloof - Een inleiding in de godsdienstfilosofie

Engelsma, dr. Coos - 10 colleges - € 225,00

Deze cursus is volgeboekt. Inschrijven is niet meer mogelijk

Velen doen het nog steeds: geloven in God. Maar is godsgeloof niet lang en breed achterhaald? Of is er toch nog iets voor te zeggen? Wat betekent het eigenlijk om te geloven in God? In deze cursus gaan we in op dit soort filosofische vragen over religieus geloof.

› Cursusaanbod