Kunstgeschiedenis

Beeldende kunst en onze hersenen -

Holtrop, drs. Johan - 8 colleges - € 182,50

Deze cursus is volgeboekt. Als u zich inschrijft, wordt u op een wachtlijst geplaatst

Wat is het geheim achter de impressionistische schilderijen van Monet? Hoe kan Picasso's Stierenkop slechts bestaan uit een fietsstuur en een zadel? Het antwoord op deze vragen heeft te maken met hoe onze hersenen werken. Kunstenaars maken gebruik van de eigenaardigheden van ons brein en het visuele systeem en spelen daar in hun werk dikwijls een spel mee.

De grote verandering - Omwentelingen in de kunst

Vecht, drs. Ellen van der - 10 colleges - € 225,00

Inschrijven voor deze cursus is niet meer mogelijk.

Marcel Duchamp zette in 1913 een fietswiel op een krukje en noemde dat kunst. Hij zette hiermee de kunstwereld compleet op zijn kop: door met kant en klare, niet-kunstzinnige materialen te werken bevroeg hij de kunstcritici over hun idee van esthetiek. Wat maakt een kunstwerk mooi? Waarom is een fietswiel op een krukje geen kunstwerk? Of toch wel?
Het zorgde voor een revolutie: alles kon vanaf dat moment kunst zijn, de waarde van een kunstwerk hing niet af van ambachtelijkheid, kostbaar materiaal of een handtekening van de maker, maar van het concept. Een heel nieuw idee, dat de kunst tot vandaag sterk heeft beïnvloed.

De Stijl en Het Bauhaus -

Man, drs. Hans de - 6 colleges - € 140,00

Deze cursus is volgeboekt. Als u zich inschrijft, wordt u op een wachtlijst geplaatst.

Het is dit jaar een eeuw geleden dat De Stijlbeweging werd opgericht. Ondanks de enorme aandacht voor dit fenomeen blijven achtergronden en context vaak onderbelicht.
Tijdens deze  cursus gaan we ons zes weken lang lang verdiepen in de avantgardistische wereld waarin Theo van Doesburg en zijn collega's verkeerden.

Over symboliek en mythologie in de kunst - "Je ziet het pas als je het door hebt" (Johan Cruijff )

Breukink, drs. Margaret - 6 colleges - € 140,00

Deze cursus is volgeboekt. Als u zich inschrijft, wordt u op een wachtlijst geplaatst.

Hoe herken je de Heilige Jacobus of de godin Athena? Is een uil altijd een wijs dier en wordt een zwarte kat geassocieerd met het kwaad? In deze cursus draait het om de 'beeldtaal' in de christelijke, mythologische en wereldlijke kunst. U buigt u zich over symbolen, thema's en verborgen verhalen. U leert motieven te herkennen en met eigen ogen de betekenis van een kunstwerk te ontrafelen. Na afloop kijkt U met andere ogen naar kunst.

Overzichtscursus Moderne beeldende kunst II - Kubisme tot en met hedendaagse kunst.

Gelderen, drs. Miranda van - 10 colleges - € 225,00

In deel twee van de overzichtscursus moderne kunst vervolgen we onze fascinerende ontdekkingstocht door de beeldende kunst van de twintigste- en eenentwintigste eeuw. Het doel van deze cursus is de verwerving van kennis en inzicht in de ontwikkelingen van de beeldende kunst in deze periode. De cursisten zullen de belangrijkste stromingen, kunstenaars en kunstwerken uit dat tijdvak leren kennen, geplaatst in de historische-, maatschappelijke-, politieke- en geografische context.