Mens en maatschappij

India, heden en verleden - Een jonge staat met een eeuwenoude beschaving

Pol, drs. B. van der - 6 colleges - € 140,00

Tekst overgenomen van friesland. Controleren adhv nwe versie

 

 

Een kennismaking met het heden en verleden van deze jonge staat die nog maar 70 jaar onafhankelijk is. Maar niet voor het eerst want al voor onze jaartelling had keizer Ashoka het land ook al tot een geheel gesmeed.

› Cursusaanbod