Muziek en theater

Europa en Shakespeare: - metafoor en visie van de Europese Spiegel

Heeft William Shakespeare echt nagedacht over Europa ? Of zijn de landen en de locaties in zijn toneelstukken gebaseerd op louter toeval ? De Engelse handelsvloot was zijn informatiebron. Niet alleen over goederen en diensten, maar ook over  Europese politiek en cultuur. De handelsvloot als Europees theaternetwerk. Dat maakt William Shakespeare steeds weer actueler dan wij denken. Schotland, Denemarken, Cyprus en Verona vormen op de  geografische kaart de hoeken van een Europese Ruit. Macbeth, Hamlet, Othello en Romeo en Julia zijn de daarbij behorende toneelstukken. Daarvan zijn opera's gemaakt. De kernthema's vormen met elkaar de Grote Europese Spiegel. Daar horen Don Carlos en Il Viaggio a Reims ook bij. 

Is Europa het "Christelijk erfdeel der Natie"? Of is Europa niet meer dan een onmogelijke droom? Karel de Grote, Eleonore van Aquitanië , Karel V, Napoleon en Hitler zijn niet in hun missie geslaagd. Vanaf 1952 groeien EGKS en EG uit tot EEG en later EU. Begonnen met zes, nu een verzameling van 27 landen. De Brexit ontwikkelingen stellen ons anno 2017 voor een definitieve keuze: doorgaan of  ermee ophouden? 

Programma

College 1: inleiding in de vraagstelling. Muziek uit de tijd van Charlemagne, Eleonore, Karel V, Napoleon, Hitler en de jaren '50. Op zoek naar pure, aardse macht of het nastreven van een hemels doel? Afdwingbaar kiezen of wetteloos benoemen? De kernzin: "Quod licet Iovi non licet bovi".

College 2: Verdi / Macbeth. De verhouding tussen de macht en het geweten. Aan de macht komen, aan de macht blijven en de macht weer doorgeven. Schone handen wassen in onschuld. De kernzin: “Is het een dolk die ik steeds voor ogen heb ?”       

College 3: Thomas / Hamlet. De verhouding tussen het spel en de waarheid. To be or not to be. Waarheidsvinding is kinderspel. Hoe herkennen wij de waanzin? Als liefde vernietigt, kan haat verenigen. De kernzin: “Waartoe dient het bestaan van het stoffelijk zijn ?”

College 4: Verdi / Othello. De maatschappelijke verhoudingen tussen huidskleuren en godsdiensten. Niet-aangeleerd en aangeleerd gedrag. Jaloezie als psychologische oorlog. Een zakdoekje als eerwraak. De kernzin: “Uw lichaam is een tuin, de tuinman is uw wil”.

College 5: Gounod / Romeo en Julia. De verhouding tussen open grenzen en de voorspoed van een volk. In staat van interne en externe oorlog. De familievete als ultieme vertroebelaar. Liefde als culturele weeffout. De kernzin: “Niet meer dan jouw naam zal mij tot vijand zijn, maar wat zegt mij jouw naam ?”

College 6: Verdi / Don Carlos 1. De onderlinge verhouding van mens tot mens, tussen Kerk en Staat, Politiek en Geloof. De koning als het goede voorbeeld. Het huwelijk als vredeszegel. Als een hoveling weten huis te houden. De kernzin: "Zij heeft nooit van mij gehouden".

College 7: Verdi / Don Carlos 2. Macht is blind, regeert altijd in de duisternis, heeft geen oog voor mensen, laat staan voor veranderingen. De macht is geroepen, de mens moet dat zien. Regels bieden veiligheid, mensen niet. Titels bieden bescherming, mensen niet. De kernzin: "Moet de kroon dan altijd buigen voor het altaar?"

 

College 8: Rossini / Il Viaggio a Reims. Het ophouden van de eigen stand, de eigen broek en de eigen tranen. Europa als de langste cabaret voorstelling ooit. Europa als de zandbak: macht met veel zand in je ogen. Ruzie over schepjes en harkjes en emmertjes water halen. De kernzin: "Als God bestaat, is het zeker geen Europeaan".

› Inschrijven niet meer mogelijk

Cursusnummer

17NG29

Docent(en)
Cursusvorm

8 colleges

Data

Dinsdag 26 september t/m 21 november 2017, 24 oktober vervalt

Tijd

10.30-12.30 uur

Cursusprijs

€ 182,50

Cursusmateriaal

Hand-outs

Uiterste inschrijfdatum

12 September 2017

Bijzonderheden