Taal en literatuur

Latijn - Vervolgcursus

Mulder, drs. Gerry - 10 colleges - € 225,00

Zo 'n tweeduizend jaar geleden werd Europa beheerst door de Romeinen. Hun cultuur heeft een enorme invloed op Europa gehad: allerlei Romeinse gewoonten en uitvindingen zijn nog steeds terug te vinden in ons dagelijks leven. Doordat Rome een wereldmacht werd, groeide de taal der Romeinen, het Latijn, uit tot de belangrijkste voertaal, waaruit onze voorouders veel woorden overnamen. Nog steeds zit het Nederlands vol met woorden en zinnen, die uit het Latijn afkomstig zijn. Latijn betekent vooral: kennismaken met de wortels van onze eigen cultuur.

Griekse mythologie -

Mulder, drs. Gerry - 6 colleges - € 140,00

Deze cursus is volgeboekt. Als u zich inschrijft, wordt u op een wachtlijst geplaatst

Niets menselijks is de goden vreemd...... 


In de Griekse mythologie bestaan veel verhalen met een gruwelijke afloop. Zowel goden als mensen kunnen slachtoffer zijn van hun emoties en verlangens.
De verhalen die we bij Ovidius lezen, eindigen bijna allemaal met een gedaanteverwisseling .....

De Finse Kalevala -

Hasselblatt, prof. dr. C. - 6 colleges - € 140,00

Finland viert in dit jaar zijn honderdste verjaardag, want op 6 december 1917 verklaarde het land zich onafhankelijk van Rusland. Maar de Finse cultuur is uiteraard veel ouder. Het duidelijkste voorbeeld hiervan is wellicht het wereldberoemde epos Kalevala, dat in 1835 voor het eerst werd gepubliceerd.

Jacob Haafner - uit menschlievendheid zoude ik barbaar kunnen worden

Wanroij, F. van - 6 colleges - € 150,00

Reisverhalen zijn van alle tijden. De hedendaagse Nederlandse literatuur kent veel reisverhalen, maar ook vroeger waren reisverhalen populair. De reisverhalen van de achttiende-eeuwse auteur Jacob Haafner bijvoorbeeld werden veel gelezen in de negentiende eeuw. Twintig jaar geleden verschenen ze in herdruk. Haafner protesteert in zijn reisverhalen (meer dan een halve eeuw vóór Multatuli) tegen het westerse kolonialisme. Hij is verontwaardigd over Europeanen die zich verrijken ten koste van de 'onschuldige' bewoners van India. Haafner voelt zich thuis in de tropen waar mensen uit verschillende culturen samenleven; in het kille Nederland- zo zegt hij - gaan de mensen dood voordat ze geleefd hebben.

Franz Kafka en Midden-Europa rond 1900 - Een tijdsbeeld in ‘Het proces’ en korte verhalen

Hagdorn, drs. Michiel - 10 colleges - € 225,00

Lange tijd heeft Kafka's raadselachtige oeuvre de reputatie gehad, 'vanuit het niets' te zijn geschreven, doordat het grotendeels verstoken is van 'couleur locale'. Maar door onderzoek is het inzicht ontstaan dat Kafka ontstellend scherpe innerlijke portretten heeft geschreven van zijn eigen context: Praag en Midden-Europa rond 1900.

Perspectief en plot -

Diepeveen, Marleen - 10 werkcolleges - € 250,00

Deze cursus is volgeboekt. Inschrijven is niet meer mogelijk


Een schrijver kiest voordat hij begint met schrijven al welk verhaal hij wil vertellen. Als hij schrijft over een auto die te water raakt, kan dat op verschillende manieren: het verhaal van een drenkelinge is een ander verhaal dan dat van haar redder. Nog weer anders wordt het wanneer verschillende omstanders hun verhaal doen. Waarom kiest u, als u schrijft, voor een bepaalde invalshoek? Welke gevolgen heeft dat voor het verhaal en voor uw lezers?

Schrijfvarianten -

Diepeveen, Marleen - 10 werkcolleges - € 250,00

Deze cursus is volgeboekt. Inschrijven is niet meer mogelijk

Een haiku schrijven? Of een rondeel? Een krantenberichtje als uitgangspunt voor een fictief verhaal? Of schrijft u liever een column? Een dag beschrijven uit het leven van uw regenjas? Een sprookje? Het kan allemaal! U schrijft in deze cursus verhalen, een column en gedichten. U leert uw fantasie gebruiken, uw gedachten verwoorden en u leert een tekst te schrijven die anderen graag willen lezen. En of u nu een gedicht schrijft of een verhaal: u creëert iets dat gisteren nog niet bestond, een bijzondere ervaring!