Groningen

Leren van de Natuur - Bionica

Videler, prof. dr. John. J. - 6 colleges - € 145,00

Inschrijven is niet meer mogelijk

We kunnen van de natuur leren door relaties tussen vorm en functie te doorgronden. Natuurlijke selectie heeft voor tal van problemen bijna perfecte oplossingen gecreëerd. Met de kennis daarvan kunnen we maatschappelijke en technische problemen oplossen. Deze cursus laat zien hoe dat kan.

› Cursusaanbod

Waarom bouwden de Groningers al die kerkjes? - Cultuur en religie op het Groningerland. Herhaling cursus winter 2017

Mulder-Bakker, dr. Anneke B. - 4 colleges, optioneel excursie - € 95,00

Deze cursus is volgeboekt. Inschrijven is niet meer mogelijk


Het Groningerland is beroemd om zijn prachtige middeleeuwse kerken in felrode baksteen. Met hun siermetselwerk, hun muurschilderingen en hun heilige patroons zijn zij bakens van de religieuze cultuur. 

In deze cursus gaan we in op de vraag wat de Groninger kerkjes ons vertellen over de mensen en hun geloof. Een geschiedenis van onderop, waarin de geloofsbeleving van de gewone mensen centraal staat.

› Cursusaanbod

Gezondheidspsychologie - Lichaam en geest: twee handen op één buik

Wismeijer, dr. Andreas - Tweedaagse cursus - € 245,00

Inschrijven is niet meer mogelijk

Ziekte en gezondheid worden niet alleen door biologische, maar ook door psychologische en sociale factoren bepaald. Tijdens deze cursus zal met behulp van voorbeelden (van ziekte en gezondheid) de relatie tussen onze geest en ons lichaam in beeld worden gebracht.

› Cursusaanbod

Gedichten schrijven -

Diepeveen, Marleen - 5 werkcolleges - € 160,00

Inschrijven is niet meer mogelijk

Wat is een gedicht? Een definitie van poëzie is moeilijk te geven, toch herkent iedereen een gedicht. Hoe schrijft u zelf een gedicht? Kunt u een eigen stijl ontwikkelen? Gebruikt u graag rijm en hoe dan? Of kiest u voor een vrije vorm? Gaat het gedicht over hoogte- of dieptepunten in uw leven? Of schrijft u liever een gedicht over een alledaags voorval in de supermarkt?

› Cursusaanbod

Ecologie noordelijke laaglandbeken - Van Linde tot Haase, van Reest tot Reitdiep

Boele, drs. Kees - 2 colleges en drie wandelexcursies - € 125,00

Deze cursus is volgeboekt. Als u zich inschrijft, wordt u op een wachtlijst geplaatst.

'Panta rhei', alles stroomt, volgens de oude Grieken.
In de cursus 'laaglandbeken' volgen we de stroom van het water in de Noordwest Europese laagvlakte. Van Linde tot Haase, van Reest tot Reitdiep.

 

› Cursusaanbod

De Amsterdamse school -

Man, drs. Hans de - 3 colleges - € 75,00

Het is inmiddels al meer dan honderd jaar geleden dat er voor het eerst werd gesproken van de Amsterdamse school. Deze expressieve stroming in de architectuur en vormgeving, die ook buiten onze hoofdstad furore maakte, is momenteel populairder dan ooit.

› Cursusaanbod

De culturele rijkdom van Europa (en Amerika) - Vijf grote cultuursteden

Vecht, drs. Ellen van der - 5 colleges - € 115,00

Inschrijven is niet meer mogelijk. Deze cursus vervalt

Een serie lezingen over vier Europese cultuursteden en de grote Amerikaanse cultuurstad New York. Deze lezingen vormen een goede inleiding op een bezoek aan deze steden, maar natuurlijk zijn ze ook bedoeld voor hen die algemeen cultureel 
geïnteresseerd zijn.

In de cursus zullen de volgende Europese steden worden behandeld: Barcelona, Parijs, Florence, Londen. In het laatste college verlaten we Europa voor een blik op het bruisende New York. 

Tijdens de colleges ligt de nadruk op de geschiedenis, kunst en cultuur van deze plaatsen, die allemaal een rijke geschiedenis hebben. Dit wordt weerspiegeld in de architectuur en de kunstcollecties ter plekke. 

› Cursusaanbod

Archeologie, Prehistorie en Geologie -

Reijers, dr. Tom J.A. - 4 colleges - € 95,00

Archeologische vondsten en hun interpretaties hebben vanaf de renaissance ons inzicht in ruimte en tijd verdiept en verbreed. Na herkenning en erkenning van menselijke skeletten begin 19e eeuw ontstond paleoantropologie en kon gesproken worden over prehistorie. De zich ontwikkelende kennis van de geologie vanaf ongeveer 1800 heeft het inzicht in ruimte en tijd en tijd, ook van archeologie en prehistorie, ingrijpend bijgesteld en heeft recentelijk geleid tot introductie van een nieuw tijdvak het Antropoceen.

› Cursusaanbod

Kijken is een kunst - Visuele analyse van schilderijen en sculpturen

Gelderen, drs. Miranda van - 6 colleges - € 135,00

Maak kennis met beeldanalyse en oefen het visueel analyseren van kunstwerken. Na afloop van de cursus kijkt u anders naar beeldende kunst dan voorheen. Beeldanalyse is één van de vaardigheden die de kunsthistoricus hanteert bij het beoefenen van zijn vak. Het bevordert het kritisch, bewust en actief kijken naar kunstwerken. Door te analyseren en zelf te verwoorden wat u ziet, verscherpt u uw waarneming en krijgt u beter grip op het beeld.

› Cursusaanbod

De kracht van het nu - Een zomerse cursus in genieten

Vogel, dr. dr. Marianne - 3 dagdelen, werk- en discussiecollege, oefeningen - € 240,00

Eckhart Tolle is een vermaarde schrijver, wiens boek 'De kracht van het nu' erg geliefd is. Toch is het niet eenvoudig om zijn boeddhistisch getinte tekst te lezen, en al helemaal niet om ernaar te leven. In deze cursus bespreken we Tolles boek stap voor stap en leggen verbindingen met de praktijk. Zo kunt u meer ontdekken over de bijzondere kracht van het nu en het moment. Kortom: dit is een zomerse cursus in genieten.

(Deze cursus wordt vanwege de grote belangstelling dit jaar opnieuw aangeboden, nu in een iets gewijzigde vorm)

› Cursusaanbod

Moors Spanje -

Lier, drs. Saskia van - Drie colleges - € 75,00

Zo’n acht eeuwen lang zijn er islamitische (‘Moorse’) rijken geweest in Spanje. Acht eeuwen lang hebben de Moren een stempel op de Spaanse geschiedenis en cultuur gedrukt. Enkele van de beroemdste bezienswaardigheden van Spanje komen uit de Moorse tijd, zoals de Mezquita te Córdoba, het Alhambra in Granada en de Aljafería van Zaragoza.

› Cursusaanbod

Literatuur in een ontredderde maatschappij - Vier schrijvers over de Republiek van Weimar

Hagdorn, drs. Michiel - Vier colleges, twee colleges per week - € 100,00

De Eerste Wereldoorlog eindigt voor het trotse keizerrijk Duitsland in een nederlaag, revolutie en het begin van een staatsvorm die door velen niet wordt erkend: de Republiek van Weimar. Bedreigd door politiek geweld en geteisterd door inflatie en massale werkloosheid strompelt deze van de ene crisis naar de andere, om uiteindelijk te bezwijken onder de druk van de anti-democratische krachten van het nationaal-socialisme. Ondanks - of misschien dankzij - deze omstandigheden bloeit de kunst van de Weimarrepubliek op ongekende wijze en worden tal van artistieke vernieuwingen doorgevoerd.

› Cursusaanbod

De schilderlevens van Lucian Freud, David Hockney en Chuck Close - Drie moderne ‘oudere’ figuratieve schilders

Holtrop, drs. Johan - Drie colleges - € 80,00

Dat de figuratieve schilderkunst nog steeds een enorme energie kan genereren, wordt treffend geïllustreerd door de imponerende oeuvres van Lucian Freud, David Hockney en Chuck Close, schilders die nu in de herfst van hun schildersleven beroemder zijn dan ooit. Freud overleed in 2011, Hockney exposeerde afgelopen jaren in Parijs en Keulen zijn allernieuwste werk en Close had in 2012 een grote tentoonstelling in de Kunsthal van Rotterdam. 

› Cursusaanbod

Art Nouveau in Groningen - Laat u verrassen door mooi en zomers Groningen

Gelderen, drs. Miranda van - Lezing + stadswandeling - € 65,00

Deze cursus is volgeboekt. Als u zich inschrijft, wordt u op een wachtlijst geplaatst

In dit seizoen straalt het centrum van Groningen u tegemoet in al haar architecturale verschijningsvormen. Na een college over Art Nouveau in West-Europa gaat u de volgende dag de stad in om de Art Nouveau architectuur in het centrum van Groningen te bewonderen.

› Cursusaanbod

Ethiek en het dagelijks leven -

Flameling, drs. Jan - Driedaagse cursus, 5 dagdelen - € 255,00

Iedereen wordt op het werk en in het dagelijks leven wel eens geconfronteerd met de morele vraag: 'Hoe te handelen?'. Ethiek biedt ons verschillende procedures om op verantwoorde wijze te reageren.  

In deze zomercursus maken we kennis met vier belangrijke ethische benaderingen. Wat vertelde Aristoteles lang geleden in Athene over een voortreffelijk en 'gelukt' leven? Wat schreef Immanuel Kant over autonomie en de categorische imperatief? Hoe omschreef John Stuart Mill het schadebeginsel? Wat verstaat Emmanuel Levinas onder 'luisteren naar het gelaat van de Ander dat spreekt'?

› Cursusaanbod

De vrije wil bestaat - Of toch niet?!

Zie programma - 5 colleges - € 115,00

Er heerst misverstand, zo niet controverse, over het bestaan van de vrije wil. Zijn we werkelijk vrij om naar eigen inzicht te handelen en ons leven vorm te geven?

› Cursusaanbod

Sprekend een dier -

Bolhuis, drs. Petra en drs. Theo Meereboer - Driedaagse cursus - € 200,00

Ooit stond de mens door zijn rede boven de natuur en waren dieren overgeleverd aan hun instinct. Deze denkbeelden staan nu op de helling; wij glijden terug de natuur in, de dieren geven blijk van 'hogere' vermogens. Waar staan wij en wie zijn wij mensen in deze nieuwe opvatting van de mens als zoogdier?

› Cursusaanbod

Mensen verbinden - De geschiedenis van de bruggenbouw

Bruyne, Dolf de - 3 colleges - € 75,00

Na de woonhut is de brug waarschijnlijk het meest duidelijke bouwwerk zowel qua behoefte als qua verschijningsvorm. Van alle bouwwerken heeft de brug verreweg de grootste symbolische betekenis, zowel de Romeinse opperpriester als de paus dragen de titel 'Opperste Bruggenbouwer'.

› Cursusaanbod

Het labyrint - Zoveel hoofden, zoveel zinnen, zoveel zielen, zoveel labyrinten!

Schoonhoven, dr. Henk - weekcursus (4 achtereenvolgende ochtenden) - € 95,00

Het labyrint wordt vaak ten onrechte verward met een doolhof. Maar door de pendelbeweging kan men in een labyrint probleemloos de weg naar binnen (het centrum) en de weg naar de uitgang vinden. Er is geen draad nodig.
De oudste voorstellingen dateren van 4000 jaar geleden, maar de fascinatie die van het labyrint uitgaat geeft nog heden ten dage aan kunstenaars inspiratie. Vanwaar die betovering?

› Cursusaanbod