Friesland

Leer zelfstandig een taal - Neem zelf de regie in handen

Meer, drs. Willy van der - 3 (werk)colleges - € 75,00

Inschrijven is niet meer mogelijk

 

Hoe leer je het beste een nieuwe taal? Het inzicht in het taalleerproces groeit en er zijn interessante onderzoeksresultaten waar taalleerders in de praktijk iets aan kunnen hebben. Al is de vraag naar 'hoe' ook na veel onderzoek nog lang niet volledig beantwoord.
In deze korte praktische cursus wordt gekeken hoe je theoretische kennis over taalleren én de ervaringen van succesvolle taalleerders zo kunt combineren dat je zelf een nieuwe taal sneller, beter en met meer plezier leert. Met een eigen aanpak die bij je persoon, interesse en leer- en leefstijl past.

› Cursusaanbod

Libellen, Friese waterbewoners - Het pompeblêd als zetel van libellen

Boele, drs. Kees - 2 colleges en 2 excursies - € 105,00

Inschrijven is niet meer mogelijk

Fryslân en water, het pompeblêd als zetel van libellen. Zo zou deze eerste groene zomercursus buiten Groningen en Drenthe samengevat kunnen worden. Van alle exclusieve waterinsecten zijn libellen wel de meest bekende. Onder hun tere schoonheid gaan echter formidabele rovers schuil.

› Cursusaanbod

Landschappen voor reizigers - Met een praktisch overzicht voor gebruik op reis in Europa

Reijers, dr. Tom J.A. - 6 colleges - € 135,00

Inschrijven is niet meer mogelijk

Op reis zien we natuurlijke en door de mens beïnvloede landschappen aan ons voorbijtrekken. Om de aarde begrijpend te leren zien is het behulpzaam iets te weten over het ontstaan van natuurlijke- en cultuurlandschappen.

› Cursusaanbod

Creatief denken: iedereen is creatief! - Creativity is looking at the ordinary and seeing the extraordinary

Berg, ir. Erik op ten - 3 workshops (dagdelen) - € 145,00

Inschrijven is niet meer mogelijk

Ieder mens beschikt over een groot vermogen om creatief te denken. Daar zijn inmiddels veel wetenschappelijke modellen over ontwikkeld. Creativiteit wordt gezien als een essentiële vaardigheid waar een mens over kan beschikken in de dynamiek van het leven in deze eeuw. Creativiteit wordt ingezet om nieuwe ideeën te bedenken, om dingen mogelijk te maken of om het leven op een inspirerende manier te leven.

› Cursusaanbod

Leeuwarden Culturele Hoofdstad - Cultureel middelpunt van Europa

- 4 colleges en 1 excursie - € 95,00

Inschrijven is niet meer mogelijk

In het jaar 2018 is Leeuwarden-Fryslân namens Nederland Culturele Hoofdstad van Europa. Daarmee wordt deze streek het middelpunt van Cultureel Europa. De titel betekent echter meer dan alleen maar het organiseren van feesten en evenementen. De Provinsje Fryslân, gemeente Leeuwarden en de organiserende stichting hebben zich een flink aantal sociaal-maatschappelijke doelen gesteld. Daarbij wordt ernaar gestreefd dat de evenementen en gebeurtenissen tijdens het Culturele Hoofdstadjaar de start, de smeerolie of het hoogtepunt zullen zijn van deze sociaal-maatschappelijke impact.

› Cursusaanbod

Twee proeverijen uit de psychologie - Sensorisch onderzoek en missers in de statistiek

Brinkman, drs. Joep - 2 colleges - € 65,00

Inschrijven is niet meer mogelijk

Wat we lekker vinden bepaalt voor een groot deel onze voedingskeuze. Smaak, in de brede zin van het woord, heeft dan ook alle aandacht van de industrie. Die verricht op grote schaal
sensorisch onderzoek. Want het is de proever, wiens zintuigen en oordelen de doorslag geven.

Statistiek, berekeningen, gemiddelden, plaatjes en tabellen: het zijn geweldige hulpmiddelen om ingewikkelde zaken samen te vatten en inzichtelijk te maken. Maar het gaat ook zo gemakkelijk mis! In deze korte cursus worden twee onderwerpen behandeld die gerelateerd zijn aan onderzoek in de psychologie.

› Cursusaanbod

De eik en de cypres - Vrouwelijke kunstenaars uit de schaduw

Breukink, drs. Margaret - 6 colleges - € 135,00

"En staat tezamen, maar niet te dicht bijeen: want de zuilen van de tempel staan ieder op zichzelf, en de eik en de cypres groeien niet in elkaars schaduw." (Kahlil Gibran)

Na 1850 neemt het aantal professionele kunstenaressen toe. Tegelijkertijd ontstaat het begin van de moderne kunst. Vrouwen hebben hieraan een essentiële bijdrage geleverd. In deze cursus bekijken we zes 'kunstduo's' waarbij ook de vrouwen hun terechte plaats zullen krijgen in de geschiedenis der kunsten.

› Cursusaanbod

Goethe-Gott-Natur: beroemde gedichten van Goethe - “Und es ist das ewig Eine, das sich vielfach offenbart.”

Hagdorn, drs. Michiel - 4 colleges - € 100,00

Zijn leven lang heeft Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) gedichten geschreven, waarin hij zijn levensgevoel rechtstreeks tot uiting kon brengen: een gedicht moest volgens hem niet rationeel bedacht zijn, maar spontaan en intiem als een ademtocht. Aldus ontstond, naast monumentale werken als Faust en Wilhelm Meister, een geniaal poëtisch oeuvre dat nog altijd leest alsof het gisteren is geschreven: van het beroemde, verstild-harmonieuze 'Über allen Gipfeln ist Ruh', de romantische Mignon-liederen (o.a. 'Kennst du das Land?') en het spookachtige 'Erlkönig' tot het dramatische 'Gretchen am Spinnrade', waarin het naïeve burgermeisje Gretchen uitgroeit tot een grootse, tragische vrouwengestalte.

› Cursusaanbod

Monumenten van Leeuwarden - Zijn deze typisch Leeuwarders?

Fahner, Ad, Oly, Henk - 3 colleges met aansluitende wandeling - € 75,00

De historische binnenstad van Leeuwarden telt vele tientallen monumentale gebouwen, van de dramatische Oldehove uit de zestiende tot het spraakmakende Fries Museum uit de eenentwintigste eeuw. Elk daarvan heeft een plaats in de Nederlandse architectuurgeschiedenis én kreeg vorm binnen een specifieke Leeuwarder context.

› Cursusaanbod