31 oktober 2016

Verschijning studiegids winter/voorjaar 2017

Voor de komende winter wordt er achter de schermen weer hard gewerkt om een nieuw interessant programma samen te stellen.

De studiegids voor het winter/voorjaar 2017 zal rond 2 december verschijnen. Zodra de gidsen per post zijn verspreid, zal het programma ook op de website worden gepubliceerd. U kunt dan tevens via de website inschrijven.

Terugblik Nederlandse Cultuurlezing 2016

Op 16 oktober 2016 vond de 24ste Nederlandse Cultuurlezing in de Martinuskerk in Middelbert plaats. In een meer dan volle kerk sprak Wim Daniels over 'Het Nederlands in dialecten'.

Daniels behandelde in vogelvlucht de geschiedenis en de vele bijzonderheden van de Nederlandse taal en haar dialecten. Dit voor een geïnteresseerd, maar door de aard van het verhaal en de presentatie ook geamuseerd publiek. Niet vaak werd er bij de Cultuurlezing zo hard gelachen om merkwaardige taalfeitjes die iedereen eigenlijk wel herkende.

Met deze geslaagde middag is een einde gekomen aan de huidige vorm van de Cultuurlezing, die meer dan 20 jaar (mede) werd georganiseerd door de Senioren Academie en sinds het jaar 2000 in de Martinuskerk in Middelbert plaatsvond.

 

Lezing door de Stichting Oude Groninger Kerken

Op donderdag 19 januari 2017 zal Veerle Fraeters, hoogleraar aan de universiteit Antwerpen, spreken over 'Ziehier bruid en moeder'. Maria als model in de Visioenen van Hadewijch'.

Locatie: Remonstrantse kerk, Coehoornsingel 14, Groningen.

Aanvang 19.30 uur (kerk open vanaf 19.00 uur).

Entree € 2,50, donateurs van de SOGK gratis toegang. De avond duurt tot ca. 21.30 uur.

Opgave via info@groningerkerken.nl o.v.v. Lezing Veerle Fraeters of telefonisch via 050 - 3123569.

Prof Wim Aerts geëerd. Vertaling van een Byzantijns liefdesepos én benoeming tot Ridder.

Op vrijdag 28 oktober 2016 was de feestelijke uitreiking van de vertaling van Diyenís Akritis, een Byzantijns liefdesepos, in de Senaatszaal van de Rijksuniversiteit. De presentatie van het eerste exemplaar van deze indrukwekkende vertaling werd extra luister bijgezet door de onverwachte binnenkomst van de burgemeester van Groningen, Peter den Oudsten. Hij kwam om Wim Aerts te benoemen tot Ridder in de orde van Oranje Nassau, vanwege zijn vele verdiensten voor het onderwijs (waaronder voor de Senioren Academie) zijn wetenschappelijke publicaties en zijn muzikale activiteiten als componist en pianist.  

Uit het dankwoord van professor Aerts: "Ik heb mijn werk en de bijzaken altijd met groot plezier gedaan. Zowel het onderzoek en het vertalen, als de muziek en het geven van onderwijs, op alle niveaus: op de middelbare school, aan de universiteit en bij het HOVO. En ik heb me inderdaad altijd geïnteresseerd en waar mogelijk ingezet voor zo goed mogelijk onderwijs voor iedereen. Ik heb daarbij het geluk dat ik dat na mijn pensioen heb kunnen blijven doen. Ik ben blij dat men dat heeft kunnen waarderen."

De Senioren Academie feliciteert Wim Aerts van harte met deze koninklijke onderscheiding.

Lustrumviering en kerstborrel 2016

Op zaterdag 12 november 2016 viert de Senioren Academie Groningen-Fryslân-Drenthe haar 30-jarig bestaan.

Het programma van deze lustrumviering kunt u vinden op onze website, onder cursuscode 16NG06. Met deze cursuscode kunt u zich tevens aanmelden voor de lustrumviering. De prijs bedraagt € 15,00. Er is nog een aantal plaatsen beschikbaar.

Onze inmiddels traditionele kerstborrel voor cursisten en docenten vindt plaats op donderdag 22 december. De kerstborrel, met stemmige muzikale omlijsting, begint om 16.00 uur.

Wilt u de kerstborrel bijwonen, dan kunt u zich inschrijven via cursuscode 16NG44Wij vragen van u een kleine bijdrage van
€ 5,00 voor deze middag.

Oproep van de Vrienden van de Senioren Academie voor een webmaster

Wie maakt een nieuwe website voor de Vrienden van de Senioren Academie?

Eind van het jaar verlaat onze webmaster het bestuur van de Vrienden. Daarom zijn we nu op zoek naar iemand die onze website opnieuw wil opzetten en dit de eerstkomende jaren ook wil bijhouden. U krijgt de gelegenheid om in overleg met het bestuur software van uw voorkeur te kiezen en daarmee een website met een nieuwe layout te bouwen. Na de implementatie is het de bedoeling dat u de website bijhoudt met informatie die door het bestuur wordt aangeleverd. Voor ontwerp en implementatie kunnen eventueel enige financiële middelen vrijgemaakt worden. U bent ook als bestuurslid welkom.

Bent u geïnteresseerd? Neem dan contact op met Peter Hug (s.p.hug@planet.nl, tel. 0592-330464) of Emmy Okkerse (e.okkerse@home.nl, tel. 050-4061256).

Wilt u deze nieuwsbrief voortaan niet meer ontvangen? Dan kunt u zich afmelden op het volgende emailadres: hovo@rug.nl.