23 augustus 2016

Een aantal cursussen waar nog plaats is

De inschrijvingen voor het najaarsprogramma stromen binnen! Inmiddels is een aantal groepen al vol, of zijn er slechts enkele plaatsen over.

Wees er dus snel bij!

Bij de volgende cursussen is in ieder geval nog plaats:

16NF01: Inleiding in de psychologie: Over mensen en hun gedrag.

16NF04: Beeldende kunst in de jaren 60. 'Those were the days....'

16NF05: De zin van betekenis.

16NF06: Succes en failliet van de avant-garde tussen 1870 en 1970.

16NF09: Ontdekkingstocht onder water. Aquatische ecologie.

16NG03: Innovatieve toepassingen in de gezondheidszorg.

16NG04: Hoe statistiek onze kijk op wetenschap, mens en wereld

             veranderd heeft.

16NG14: Geschiedenis van Rusland en de Verenigde Staten

16NG23: Architectuur voor de nieuwe mensch!

16NG38: De lotgevallen van Klaasje Zevenster

16ND02: Topmusea van de wereld. Vervolgcursus. 

Voor informatie met betrekking tot de overige cursussen verwijzen wij u graag naar onze website: www.hovoseniorenacademie.nl. Indien een cursus vol is, wordt dit aangegeven bij het cursusoverzicht. Wanneer ook de wachtlijst vol is, wordt de cursuscode verwijderd uit het digitale inschrijfformulier.

Openingslezingen Groningen, Friesland en Drenthe

Op dinsdag 30 augustus vindt de opening van het Studiejaar in Groningen plaats, met als onderwerp 'Levenskunst en deugdethiek' en donderdag 1 september in Emmen, met als onderwerp 'Oud brein in nieuwe tijden: oud is goud?!'.

Voor beide openingen is het niet meer mogelijk om u aan te melden.

Donderdag 15 september is de opening van het Studiejaar in Leeuwarden, met als onderwerp Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018: Iepen Mienskip, het verbinden van mensen.

Hier zijn nog wel enkele plaatsen beschikbaar. U kunt zich aanmelden via de website (www.hovoseniorenacademie.nl) of via het inschrijfformulier uit uw studiegids.

Even voorstellen: Monique Medema

Per 1 september 2016 zal Monique Medema het team van de Senioren Academie komen versterken. Als programmahoofd voor de Friese tak van de Senioren Academie zal zij zich vooral bezighouden met het programma-aanbod in Friesland. Voor een nadere kennismaking klikt u hier.

 

 

Vooraankondiging lustrum 2016

Achter de schermen wordt druk gewerkt aan de voorbereidingen van het lustrumfeest, ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan van de Senioren Academie.

Het zesde lustrum vindt plaats op zaterdag 12 november a.s., vanaf 13.30 uur in het Academiegebouw van de Rijksuniversiteit Groningen.

Voor de lezingen hebben wij een aantal sprekers uitgenodigd die hun sporen hebben verdiend in het onderwijs: de plenaire lezing wordt gehouden door prof.dr. E.G.E. (Liesbeth) de Vries, Medische Oncologie, UMCG. Overige sprekers zijn drs. L. Loes) Damhof, Senior Lecturer 21st Century Skills, Hanzehogeschool en prof.dr. N.A. (Niels) Taatgen, Kunstmatige Intelligentie, Rijksuniversiteit Groningen. 

Na afloop van de middag is er gelegenheid voor het nuttigen van een drankje en een hapje.

Zodra het definitieve programma bekend is, zal dit worden geplaatst op onze website (www.hovoseniorenacademie.nl) en ontvangt u een (extra) Nieuwsbrief.

Cursus winter 2017 over de 'Borgenkaart van Beckeringh' (inschrijven nog niet mogelijk)

De bekendste provinciekaart is wel de 'Borgenkaart van Beckeringh' (1781), vooral bekend door de afbeeldingen van de Groninger borgen in de decoratieve rand. Maar deze kaart bevat veel meer dan de afbeeldingen van de borgen.

Over de ontstaansgeschiedenis en de betekenis van de Beckeringhkaart zal prof. Reinder Reinders in de periode januari-maart 2017 een korte cursus van vier colleges aanbieden. Hij heeft uitvoerig onderzoek gedaan naar de totstandkoming van deze kaart, hetgeen onder meer heeft geresulteerd in een prachtig boek over de Atlas van Beckering en een tentoonstelling in het Groninger Museum.

U kunt zich pas na het uitkomen van de wintergids (december 2016) voor deze cursus inschrijven. We willen u hier nu vast op attenderen, omdat de tentoonstelling, die de kaart tot onderwerp heeft, nog tot 23 oktober 2016 is te zien in het Groninger Museum.

Het prachtige boek over de atlas, door hoofdauteur Reinder Reinders, is tot 25 september 2016 verkrijgbaar voor de introductieprijs van € 39,95. Ná deze datum kost deze € 49,95.

De Atlas van Beckeringh is uitgegeven door de Stichting Groninger Historische Publicaties in samenwerking met W-Books, Zwolle. Het boek telt 368 pagina's met reproducties van alle kladkaartjes en voorstudies van de borgen en een groot aantal foto's van het hedendaagse landschap. Het boek (inclusief losse reproductie van de kaart) is verkrijgbaar in het Groninger Museum en bij de reguliere boekhandel.

Wilt u deze Nieuwsbrief voortaan niet meer ontvangen? Dan kunt u zich afmelden op het volgende emailadres: hovo@rug.nl.