Natuurwetenschappen en wiskunde

Natuurlijk vergiftig: dodelijk aantrekkelijk - Biologisch gif, functie en rol in verschillende culturen

Boele, drs. Kees - 5 hoorcolleges met ruimte voor vragen en discussie - € 120,00

Als mens hebben wij een bizarre relatie met giftige planten en dieren. Aan de ene kant is er ontzag maar ook is er een bijzondere aantrekkingskracht. Deze cursus ligt op het snijvlak van biologie en culturele antropologie. U maakt kennis met verschillende soorten gif in plant, paddenstoel en dier, zowel chemisch als ecologisch, maar krijgt ook een introductie in het gebruik van gif door verschillende culturen.

De ontwikkeling van de kwantumtheorie - een speurtocht naar de fundamenten van de natuur

Steenwijk, dr. Frank van - hoor/werkcollege (10x) - € 225,00

Golven die zich als deeltjes gedragen, deeltjes die zich als golven gedragen. Een groot aantal onbegrepen experimenten die kennelijk te maken hadden met de inwendige structuur van atomen. Het was allemaal volkomen onverklaarbaar met de fysica zoals die aan het begin van de twintigste eeuw verankerd was in het denken van de natuurkundigen (en heden ten dage veelal ook in ons denken).

De (on?) mogelijke! opgave voor het menselijk lichaam. - De huidige mens bekeken vanuit humaan biologisch perspectief

Bleumink, drs. Marianne - 5 colleges - € 120,00

Regelmatig in het nieuws: obesitas, stress, burn-out en slaap-problemen. Deze 'moderne ziekten' lijken (?) meer en meer voor te komen. Is er sprake van een mismatch tussen de hedendaagse maatschappij en de aanpassingen van ons menselijk lichaam? En hoe zijn we in staat hierop te anticiperen vanuit wetenschappelijke kennis?

Capita Selecta Natuurkunde - Als je begrijpt wat je ziet, dan zie je zoveel meer.

Jordens, drs. Hans - Colleges met ruimte voor vragen en discussie (8x) - € 182,50

Met onze zintuigen nemen we de wereld om ons heen waar. Maar met veel van die waarnemingen doen we niets, deels omdat het erg vermoeiend zou zijn als we dat wel deden, maar vooral ook omdat we het niet begrijpen. Dat is jammer want daarmee ontnemen we ons veel plezier. Maar wat met meer kennis van zaken komen we al een heel eind.