Mens en maatschappij

De Latijns-Amerikaanse Stad - Een historische verkenning en een actuele schets

Druijven, dr. Peter - hoorcollege met ruimte voor vragen en discussie (6x) - € 140,00

Inschrijven is niet meer mogelijk. Deze cursus vervalt.

In deze cursus beschouwen we de eigenaardigheid van de stedelijke samenleving in Latijns-Amerika in historisch perspectief. We kijken naar de fasering van de ontwikkeling van deze stad in verschillende historische periodes, haar stagnatie en dynamiek. Hoe zag de stedelijke samenleving er uit en hoe veranderden de functies van de stad?

In hoeverre onderscheidt de huidige Latijns-Amerikaanse Stad zich ten opzichte van steden in andere werelddelen en is dit te verklaren uit de ontwikkelingsgeschiedenis?  

De Psychologie van de massa - Begripsverklaring en Achtergronden

Sande, dr. J.P. van de - 6 hoorcolleges met gelegenheid voor vragen - € 140,00

We leven in een eigenaardige wereld: zelf maken we niet zoveel bijzonders mee, maar we worden overstroomd met berichten over sensationele onderwerpen: terrorisme, rellen, moordpartijen, branden, vluchtelingenstromen, het kan niet op. In het algemeen geldt: hoe massaler en hoe dichter bij het gebeuren, hoe meer publiciteit. Dat moet toch wel gevolgen hebben voor hoe we leven? En wat gebeurt daarginds eigenlijk?

compassie, empathie en altruïsme - Leeskamer Levenskunst

Vogel, dr. dr. Marianne - 6 werk/discussiecolleges, om de twee weken - € 155,00

Deze cursus is volgeboekt.  

Is onze beschaving slechts een vernisje en is de mensheid eigenlijk moordzuchtig? Of zijn we, zoals de bekende dieronderzoeker Frans de Waal stelt, geneigd tot het goede, ook al doen we soms kwaad? Juist naar deze tweede visie is sinds het jaar 2000 sensationeel onderzoek gedaan. De vraag is: wat is de zin en onzin van dit soort onderzoek? In hoeverre zijn mensen inderdaad in staat tot compassie, empathie en altruïsme? Deze spannende kwestie staat de komende herfst centraal in de leeskamer levenskunst. "Compassie" was tevens het thema van de Maand van de Spiritualiteit van dit jaar.