Kunstgeschiedenis

Kunst van nu - Vanaf het postmodernisme tot 2018

Holtrop, drs. Johan - Tien colleges - € 225,00

De hedendaagse kunst kenmerkt zich door een enorme pluriformiteit en traditionele grenzen tussen disciplines verdwijnen. Spektakel en entertainment lijken nu geen negatieve betekenis meer te hebben. Zo exposeerde Damien Hirst op de Biënnale van Venetië 2017 een gigantische nep-archeologische opgraving uit zee met de sfeer van een fantasy film.

Romantiek in het noorden -

Vecht, drs. Ellen van der - 3 hoorcolleges - € 75,00

De landschapschilderkunst nam tijdens de Romantiek (ca. 1800-1850) een hoge vlucht, met kunstenaars als J.M.W. Turner in Engeland, Caspar David Friedrich in Duitsland en Johan Christian Dahl in Noorwegen. Niet alleen spreken hun schilderijen nog steeds tot de verbeelding, ook ontstond in deze periode een nieuwe kunstopvatting die een bepalende invloed heeft gehad op de moderne kunst.  

De gevarieerde architectuur van de 19e eeuw - De eeuw van de Revoluties

Bruyne, Dolf de - 6 colleges - € 140,00


Tot voor kort was er weinig aandacht voor de 19e eeuwse architectuur. Toch is er geen tijdperk te vinden waarin de variatie in de architectuur zo groot was. Veel gebouwen die heel oud lijken stammen in feite uit de negentiende eeuw zoals het grootste deel van de Keulse dom en de voorgevel van de dom van Florence.

Grensverleggende hedendaagse sculptuur: Van Kapoor tot en met Quinn -

Gelderen, drs. Miranda van - 8 hoorcolleges - € 182,50

De laatste decennia verlegt de internationale beeldhouwkunst haar grenzen met spraakmakende sculpturen in wonderbaarlijke verschijningsvormen, die de algemeen geldende regels voor traditionele beeldhouwkunst uitdagen en overschrijden.