Godsdienstwetenschap en religie

Cultuur en religie op het Groningerland - Wat vertellen de Groninger kerken

Mulder-Bakker, dr. Anneke B. - 6 colleges, optioneel excursie - € 140,00

Deze cursus is volgeboekt. Als u zich inschrijft, wordt u op een wachtlijst geplaatst.

Middeleeuwse kerken in felrode baksteen vormen opvallende markeringen in het Groninger landschap. Met hun siermetselwerk, hun muurschilderingen en hun heilige patroons zijn zij bakens van de middeleeuwse religieuze cultuur.
In deze cursus gaan we in op de vraag wat deze kerken ons vertellen over de mensen en hun geloof. We gaan op zoek naar de religieuze cultuur van de 'gewone' Groningers in de middeleeuwen. Een geschiedenis van onderop dus, waarin de geloofsbeleving centraal staat.

Vroegchristelijke esoterie en gnosis - De herontdekte evangeliën van Thomas, Maria (Magdalena) en Judas

Luttikhuizen, em. prof. dr. G.P. - 4 hoorcolleges met gelegenheid voor vragen/discussie - € 100,00

In de vorige eeuw zijn in het woestijnzand van Egypte verschillende tot dan toe onbekende vroegchristelijke geschriften teruggevonden (in Koptische vertalingen). In sommige gevallen heeft het erg lang (20 tot meer dan 50 jaar) geduurd voor de ontdekking bekend werd. In deze cursus worden drie herontdekte vroege apocriefe evangeliën besproken aan de hand van vertalingen van de docent die aan de deelnemers worden uitgereikt.

Mystiek - Historische en hedendaagse betekenis

Dijk, Dr. Mathilde van, Grinsven, MA. Rob van - Hoor-werkcolleges - € 140,00

Waarin schuilt de aantrekkingskracht van mystiek? Wat is mystiek eigenlijk? Deze vragen worden onderzocht aan de hand van enkele grote mystici zoals Hadewijch en Meister Eckhart. Daarnaast komen ook moderne perspectieven aan bod, zoals dat van de twintigste-eeuwse Britse mystica Evelyn Underhill (1875-1941), en brengen we oosterse en westerse mystiek met elkaar in discussie.