Geschiedenis en archeologie

Kruistochten, kerken en ketters rond 1200 - Noord-Nederland in Europees perspectief

Eskes, drs. joost - hoorcolleges met ruime gelegenheid voor vragen en discussie - € 225,00

Deze cursus is volgeboekt. Inschrijven is niet meer mogelijk

Rond 1200 vindt in Europa een snelle economische expansie plaats. Trefwoorden zijn verstedelijking, gotiek, riddertijd, verstatelijking, de triomf van het pausdom, kruistochten en de strijd tegen ketterij. Hoe beleefde het afgelegen Noord-Nederland deze periode? In deze cursus plaatsen we de geschiedenis van Noord-Nederland in Europees perspectief.

Egypte onder Grieken en Romeinen -

Schoonhoven, dr. Henk - College met ruimte voor vragen en discussie (8x) - € 195,00

Bij 'Egypte' denken we onwillekeurig aan het land van de piramiden en de koningsgraven. Maar vanaf het moment dat Egypte toevalt aan Alexander de Grote en in Alexandrië de Bibliotheek wordt gesticht, is de invloed van de Griekse cultuur niet meer weg te denken - en daarmee later ook de invloed van de Alexandrijnse kunsten en wetenschappen op de Romeinse wereld.

Prehistorische culturen - Zes capita selecta

Looijenga, dr. Tineke - Hoorcollege met ruimte voor vragen en discussie (6x) - € 140,00

Deze cursus bespreekt een aantal aspecten van intrigerende culturen die in Europa vanaf het Neolithicum tot in de vroege middeleeuwen hun sporen hebben achtergelaten. We behandelen het Indo-Europees waarvan de oorsprong door sommigen al in het Neolithicum wordt geplaatst en door anderen in de Bronstijd. We bespreken enkele theoriën over die oorsprong. Dan de megalieten en rotstekeningen, gevolgd door de Pictische monumenten en de beeldstenen van het Zweedse eiland Gotland. De cursus eindigt met runeninscripties uit de periode 150-700 na Chr.

Geschiedenis van Estland, Letland & Litouwen -

Hasselblatt, prof. dr. C. - 6 colleges - € 140,00

Deze cursus is volgeboekt. als u zich inschrijft, wordt u op een wachtlijst geplaatst.

Deze drie landen zijn sinds 2004 lid van de Europese Unie en sinds 2011 (Estland), 2014 (Letland) en 2015 (Litouwen) van de eurozone. In 1918 verklaarden de landen zich onafhankelijk, zodat ze dit jaar honderd worden. Maar wat weten we eigenlijk van deze drie Baltische staten? Met een zwerftocht door de wisselvallige geschiedenis van drie van de kleinste volken van Europa krijgt u inzicht in deze boeiende Europese streek.

De kaart van Beckeringh - Het Groninger landschap in de 18e eeuw

Reinders, prof. dr. Reinder - 5 hoorcolleges - € 119,50

De bekendste provinciekaart is wel de 'Borgenkaart van Beckeringh' (1781), vooral bekend door de afbeeldingen van de Groninger borgen in de decoratieve rand. Maar deze kaart bevat veel meer dan de afbeeldingen van de borgen.

Een gebed zonder einde: 70 jaar strijd in het ‘heilig land’ - Een geschiedenis van het Palestijns-Israëlisch conflict

Kraft van Ermel, MA, Nicolaas - 10 colleges - € 225,00

Deze cursus is volgeboekt.

Het Palestijns-Israëlisch conflict blijft voortduren en een oplossing is verre van in zicht. Het 70-jarige bestaan van de staat Israël is de aanleiding om dit conflict nader onder de loep te nemen. Juist omdat dit conflict ingewikkeld én zeer controversieel is wordt er veel zin en onzin verkocht. Na deze cursus bent u beter in staat de vaak lastige berichtgeving over het conflict beter te duiden.

Alexander de Grote - Wereldveroveraar en cultuurverspreider

Koningsbrugge, prof. dr. J.S.A.M. van - 10 colleges - € 225,00

Er zijn weinig 'grote mannen' die zo'n grote invloed hebben gehad op de wereldgeschiedenis als Alexander de Grote. Toch schijnt hij wat vergeten: is het omdat hij meer dan 2000 jaar geleden leefde en/of omdat de menselijke geschiedenis inmiddels verder is geschreven? In deze cursus worden de voetsporen van het fenomeen Alexander gevolgd. Wat bewoog hem en wat vonden zijn tijdgenoten van hem? Oftewel, in deze cursus wordt gepoogd Alexanders drijfveren te analyseren én te begrijpen.