Filosofie

Identiteit - Op zoek naar ons zelf

Tuuk, drs. Edward van der - 10 colleges - € 225,00

Terwijl individuele vrijheid en autonomie hoog aangeschreven waarden zijn in onze moderne westerse cultuur, lijkt de onzekerheid omtrent wie we zijn groter dan ooit tevoren. Zowel individueel als collectief lijken we steeds meer op zoek naar onze identiteit. Vanwaar deze behoefte om ons zelf te definiëren?

Hannah Arendt-Totalitarisme -

Bolhuis, drs. Petra en drs. Theo Meereboer - 10 hoorcolleges met ruimte voor vragen en discussie - € 235,00

Hannah Arendt begreep dat we voor een werkelijk 'dit nooit meer' de wortels van het totalitarisme moeten leren kennen. In de huidige crisis van de democratie geeft Arendt's onderzoek naar het totalitarisme van het interbellum inzicht in het herkennen van totalitaire ontwikkelingen. In deze cursus willen we laten zien welke handvatten ze ons geeft om te begrijpen wat zich in de actualiteit afspeelt.